9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

苏教版必修4高中数学第1专题《寡人之于国也》导学案高中语文 第 1 专题《寡人之于国也》导学案 苏教版必修 4 【学习目标】 1.掌握文中重点词语和句式的意义和用法。 2.学习本文比喻鲜明,善用排比、对偶,增强文章气势的特点。 3.理解本文寓理于事的写作手法。 4.初步了解孟子“仁政” ( “王道”观)的具体内容。 【教材助读】 1. 梁惠王说他对国家已尽心尽力了,他是怎样治理国家的? 2. 梁惠王的困惑究竟在哪里? 预习反馈:

【课堂探究】 学生活动 1 孟子对梁惠王这个疑问是如何分析的? 明确:孟子不直接回答“民不加多”的问题,而是用梁惠王熟悉的战事设喻。 学生活动 2 孟子是怎样“以战喻”的?他为什么要“以战喻”? 明确: “五十步笑百步” 。 用梁惠王熟悉的战事设喻,便于启发对方。 学生活动 3“五十步笑百步”已成为人们经常使用的成语,含义是什么?孟子用于此,有什 么作用? 明确:比喻缺点或错误的性质相同,只是情节轻或重的区别。 孟子通过设喻——设圈套,回答了“民不加多”的原因。梁惠王移民移粟与邻国统治者 不尽心本质没有什么区别,只是形式上或数量上不同而已。要使民加多,必须施仁政,行王 道。 【当堂检测】 寡人之 于国也___________ 尽心焉耳矣 ________________ . ... ____________ 河内凶 ... 凶亦然____________察邻国之 政 ___________邻国之民不加 少 ___________ . . 河东 .. 请 以战喻 _________ 填然鼓之 而走 ________________________ . .. ____________弃甲曳兵 .... . 或 百步而后止_____________ 直 不百步耳____________ . . 无 望民之多于邻国也___________谷不可胜 食也__________( 《鸿门宴》 “刑人如恐不胜” ) . . 数罟 不入洿 池 _________ ___________ __________斧斤以 时入山林 _________ __________ .. . .. 是使民养生丧死 无憾也 生、死______________丧____________ ... 树之 以桑______________五十者可以衣 帛矣__________鸡豚狗彘之畜 _____________ .. . . 1 谨庠序 之教________ __________申 之以孝悌 之义_____________ _______________ ... . . 然而不王 .者 _________ 狗 彘 食 人 食 而 不 知 检 .____________ 涂 .有 饿 莩 .而 不 知 发 .________ _________ _________ 斯 天下之民至焉_____________ . 2.翻译: (1)填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑 百步,则何如? (2)谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。 (3)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。 (4)狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰: “非我也,岁也。 ”是何异于 刺人而杀之,曰: “非我也,兵也。 ” 2


更多相关文章:
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必...
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4_语文_高中教育_教育专区。寡人之于国也 1.能够自主梳理“数”“直”“发”“胜”“于”“以”“...
...第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4(清风语文...
精品教案学案2017年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4(清风语文)_高中教育_教育专区。寡人之于国也 1.能够自主梳理“数”“直”“发”“胜...
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必...
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4_语文_高中教育_教育专区。寡人之于国也 1.能够自主梳理“数”“直”“发”“胜”“于”“以”“...
苏教版必修四课堂作业第1专题《寡人之于国也》(含答案)
苏教版必修四课堂作业第1专题《寡人之于国也》(含答案)_语文_高中教育_教育专区。(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》【1】(含答案)必修...
...(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》2]...
浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》2]_高中教育_教育专区。浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人...
...(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》1]...
浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》1]_高中教育_教育专区。浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人...
苏教版必修4高中数学第1章《三角函数》任意角教学案
苏教版必修4高中数学第1章《三角函数》任意角教学案_数学_高中教育_教育专区。高中数学 第 1 章《三角函数》任意角教学案 苏教版必修 4 教学目标:理解任意角的...
...寡人之于国也第一课时学案 苏教版必修4
精编高中语文 第一单元 我有一个梦想 寡人之于国也第一课时学案 苏教版必修4_语文_初中教育_教育专区。寡人之于国也 【学习目标】1、理解文言常用 词语和句式...
...寡人之于国也第一课时学案 苏教版必修4
江苏省高邮市送桥中学高中语文 第一单元 我有一个梦想 寡人之于国也第一课时学案 苏教版必修4_语文_高中教育_教育专区。寡人之于国也【学习目标】1、理解文言...
精编高中语文 第一单元 我有一个梦想 寡人之于国也第二...
江苏省高邮市送桥中学高中语文 第一单元 我有一个梦想 寡人之于 国也第二课时学案 苏教版必修 4 【学习目标】诵读、疏通文章 【课前预习】 翻译下列句子。 1...
更多相关标签:
寡人之于国也导学案    苏教版必修三第三专题    苏教版必修三第四专题    苏教版四数上册导学案    老王 导学案 苏教版    苏教版初二生物导学案    苏教版小学数学导学案    平行四边形专题导学案    

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图