9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

苏教版必修4高中数学第1专题《寡人之于国也》导学案


高中语文 第 1 专题《寡人之于国也》导学案 苏教版必修 4 【学习目标】 1.掌握文中重点词语和句式的意义和用法。 2.学习本文比喻鲜明,善用排比、对偶,增强文章气势的特点。 3.理解本文寓理于事的写作手法。 4.初步了解孟子“仁政” ( “王道”观)的具体内容。 【教材助读】 1. 梁惠王说他对国家已尽心尽力了,他是怎样治理国家的? 2. 梁惠王的困惑究竟在哪里? 预习反馈: 【课堂探究】 学生活动 1 孟子对梁惠王这个疑问是如何分析的? 明确:孟子不直接回答“民不加多”的问题,而是用梁惠王熟悉的战事设喻。 学生活动 2 孟子是怎样“以战喻”的?他为什么要“以战喻”? 明确: “五十步笑百步” 。 用梁惠王熟悉的战事设喻,便于启发对方。 学生活动 3“五十步笑百步”已成为人们经常使用的成语,含义是什么?孟子用于此,有什 么作用? 明确:比喻缺点或错误的性质相同,只是情节轻或重的区别。 孟子通过设喻——设圈套,回答了“民不加多”的原因。梁惠王移民移粟与邻国统治者 不尽心本质没有什么区别,只是形式上或数量上不同而已。要使民加多,必须施仁政,行王 道。 【当堂检测】 寡人之 于国也___________ 尽心焉耳矣 ________________ . ... ____________ 河内凶 ... 凶亦然____________察邻国之 政 ___________邻国之民不加 少 ___________ . . 河东 .. 请 以战喻 _________ 填然鼓之 而走 ________________________ . .. ____________弃甲曳兵 .... . 或 百步而后止_____________ 直 不百步耳____________ . . 无 望民之多于邻国也___________谷不可胜 食也__________( 《鸿门宴》 “刑人如恐不胜” ) . . 数罟 不入洿 池 _________ ___________ __________斧斤以 时入山林 _________ __________ .. . .. 是使民养生丧死 无憾也 生、死______________丧____________ ... 树之 以桑______________五十者可以衣 帛矣__________鸡豚狗彘之畜 _____________ .. . . 1 谨庠序 之教________ __________申 之以孝悌 之义_____________ _______________ ... . . 然而不王 .者 _________ 狗 彘 食 人 食 而 不 知 检 .____________ 涂 .有 饿 莩 .而 不 知 发 .________ _________ _________ 斯 天下之民至焉_____________ . 2.翻译: (1)填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑 百步,则何如? (2)谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。 (3)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。 (4)狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰: “非我也,岁也。 ”是何异于 刺人而杀之,曰: “非我也,兵也。 ” 2


更多相关文章:
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4_语文_高中教育_教育专区。寡人之于国也 1.能够自主梳理“数”“直”“发”“胜”“于”“以”“...
...头高级中学高中语文导学案 必修四苏教版 第一专题之...
江苏省赣榆县海头高级中学高中语文导学案 必修四苏教版 第一专题之寡人之于国也 专练1_语文_高中教育_教育专区。《寡人之于国也》文言文阅读系列 梁惠王曰:...
...(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》1]...
浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》1]_高中教育_教育专区。浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人...
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必...
2015年高中语文 第一单元 寡人之于国也导学案 苏教版必修4_语文_高中教育_教育专区。寡人之于国也 1.能够自主梳理“数”“直”“发”“胜”“于”“以”“...
苏教版必修四课堂作业第1专题《寡人之于国也》(含答案)
苏教版必修四课堂作业第1专题《寡人之于国也》(含答案)_语文_高中教育_教育...4、谨庠序之教,申之以孝悌之义。 ( 5、颁白者不负戴于道路矣。 ()))...
...(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》2]...
浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人之于国也》2]_高中教育_教育专区。浙江省奉化中学高中语文(苏教版)必修四课堂作业:第1专题《寡人...
...苏教版语文必修四 第一专题《寡人之于国也》学案二(...
[中学联盟]浙江省台州市蓬街私立中学苏教版语文必修四 第一专题《寡人之于国也》学案二(学生版)_语文_高中教育_教育专区。《寡人之于国也》 ( 《孟子》 )...
高中语文 第一专题 寡人之于国也教案1 苏教版必修4
高中语文 第一专题 寡人之于国也教案1 苏教版必修4_语文_高中教育_教育专区。课题 教学 目标 教学 重难 点 教学 参考 授课 方法 自主探究 《寡人之于国也》...
2014高中语文苏教版必修4配套练习:专题一 文本2 寡人之...
2014高中语文苏教版必修4配套练习:专题一 文本2 寡人之于国也]_高中教育_教育专区。2014高中语文苏教版必修4配套练习:专题一 文本2 寡人之于国也] ...
高一语文必修4同步导学案:1-1 第2课时寡人之于国也
语文:第一专题《寡人之于... 30页 2财富值 语文:第一专题《寡人之于... ...高一语文必修4同步导学案:1-1 第2课时寡人之于国也 高一语文(苏教版)必修4...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图