9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡363


班级: 351×6≈ 12×90= 13×70= 10×50= 95-33= 560÷8= 88+18= 90×50= 83+14= 67+14= 90×80= 399×5≈ 92-13= 199×4≈ 27×30= 191×6≈ 60×60= 86-11= 90×60= 22×90= 54+21= 160÷2= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 6.3+3.7= 8.9+3.6= 9.0-1.5= 4.3-3.5= 5.3-1.3= 5.7+2.3= 1.0-0.6= 9.0+4.6= 4.5-2.6= 7.6+3.5= 5.9-2.5= 4.1-3.4= 6.8+2.9= 9.8-2.1= 6.4-1.6= 5.4+3.6= 4.0-0.7= 4.9-2.9= 8.0+1.7= 6.0-0.1= 5.0-0.3= 5.0-4.8= 1100 平方厘米=( 50 公顷=( 180÷20= 2 平方千米=( 37 平方米=( 8700 平方分米=( 2900 平方厘米=( 2 平方千米=( 7800 平方分米=( 3-0.47= 5100 平方分米=( 79 平方分米=( 8900 平方厘米=( 7600 平方分米=( 77 平方分米=( 1-0.28= 43 公顷=( 4300 平方分米=( 51 平方米=( 5+0.89= 8-0.63= 250÷50= 日期: )平方分米 )平方米 )公顷 )平方分米 )平方米 )平方分米 )公顷 )平方米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方米 )平方分米 班级: 630÷7= 120÷2= 389×6≈ 98-43= 450÷9= 12×10= 211×2≈ 88-45= 439×2≈ 24×90= 20×30= 19×10= 10×10= 450÷5= 489×5≈ 420÷7= 439×3≈ 23×70= 810÷9= 50×70= 19×70= 361×4≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.4+3.1= 6.5+2.3= 1.0-0.6= 7.6+2.4= 6.1+3.2= 5.0+3.9= 9.0-4.2= 3.0-0.5= 4.3-2.9= 5.1+1.9= 9.6+1.8= 7.5-1.4= 6.0-0.3= 9.0-0.9= 9.0-0.8= 7.0+4.3= 9.7-4.9= 3.0-0.8= 8.9+3.2= 7.8+4.5= 4.4+1.8= 7.0-0.4= 1 平方千米=( 49 平方米=( 77 公顷=( 12 平方分米=( 2 公顷=( 80÷40= 30÷10= 9600 平方分米=( 3700 平方厘米=( 65 公顷=( 5000 平方厘米=( 65 平方米=( 3 平方米=( 6000 平方厘米=( 100 平方米=( 18 平方米=( 40÷40= 33 平方米=( 350÷10= 8 平方千米=( 63 公顷=( 2500 平方厘米=( 日期: )公顷 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方米 )平方分米 )平方米 )平方分米 )平方厘米 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 )平方厘米 )公顷 )平方米 )平方分米 班级: 70×40= 10×80= 400÷5= 10×80= 60×50= 161×3≈ 291×4≈ 30×50= 90+27= 30×30= 27×60= 70×80= 20×40= 399×5≈ 24×90= 1

赞助商链接

更多相关文章:
新编2017小学三年级数学下册口算题卡60
新编2017小学三年级数学下册口算题卡60_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 26×70= 10×50= 15×30= 50-21= 14×80= 159...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡66
新编2017小学三年级数学下册口算题卡66_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 249×5≈ 70×10= 99+25= 480÷6= 82+38= 481...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡6
新编2017小学三年级数学下册口算题卡6_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 90+33= 50×80= 30×90= 280÷4= 29×20= 67+...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡68
新编2017小学三年级数学下册口算题卡68_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 111×6≈ 540÷9= 10×10= 67+43= 630÷9= 30...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡67
新编2017小学三年级数学下册口算题卡67_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 810÷9= 76-18= 420÷7= 13×20= 79-13= 80×...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡453
新编2017小学三年级数学下册口算题卡453_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 120÷3= 280÷4= 80-36= 83+13= 200÷5= 50+...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡367
新编2017小学三年级数学下册口算题卡367_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 560÷8= 20×70= 159×3≈ 63-36= 179×4≈ ...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡234
新编2017小学三年级数学下册口算题卡234_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 280÷4= 93-18= 280÷7= 86+18= 71+37= 211...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡390
新编2017小学三年级数学下册口算题卡390_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 26×10= 57-46= 30×50= 69+23= 61-30= 120...
新编2017小学三年级数学下册口算题卡269
新编2017小学三年级数学下册口算题卡269_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 240÷3= 72+12= 80-31= 560÷8= 40×80= 450...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图