9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 六年级语文 >>

学弈



学弈
孟子:我国古代著名的思想家、教育家。孟子 是继孔子之后的儒家大师,被称为“亚圣”, 后世将他与孔子合称为“孔孟”。

? 弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈, 其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽 听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而 射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智 弗若与?曰:非然也。

两小儿辩日

>? 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 ? 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” ? 一儿以日初出远,而日中时近也。 ? 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此 不为远者小而近者大乎?” ? 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此 不为近者热而远者凉乎?” ? 孔子不能决也。 ? 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

两小儿辩日
? 孔子/东游,见两小儿辩斗,问其故。 ? 一儿曰:“我以/日始出时/去人近,而日中时/远 也。” ? 一儿以日初出/远,而日中时/近也。 ? 一儿曰:“日初出/大如车盖,及日中/则如盘盂, 此不为/远者小而近者大乎?” ? 一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤, 此不为近者热/而远者凉乎?” ? 孔子/不能决也。 ? 两小儿笑曰:“孰为汝/多知乎?”



更多相关文章:
学弈
在教学《学弈》这篇文言文时,我以为应重在激发学生学习文言文的兴趣, 感受学习文言文的方法,通过学生的自主、合作、探究,经历对照注释理解、朗读、背诵、感悟等...
学弈拼音版
学弈拼音版_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。xuē yì 学弈 yì qiū,tōng gu? zhī shān yì zhě yě. 弈秋, 通国之善弈者也。 shǐ yì qiū ...
学弈的译文
学弈的译文_语文_初中教育_教育专区。学弈的译文 【原文】弈秋,通国之善弈也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为 听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至...
文言文两则学弈练习题附答案
文言文两则学弈练习题附答案_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。根据课文内容填空、看拼音写汉字、给带点的字注音、组词、给据课文内容回答问题、写出“之”在...
学弈-教案
学弈-教案_语文_小学教育_教育专区。《学弈》教学设计参赛科目: 参赛单位:参赛教师: 教学目标: 1、知识目标 (1)学生通过教师引导,能根据课后注释疏通全文,了解...
六年级语文下册《学弈》教案
六年级语文下册《学弈》教案_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。学弈教案教学目标 1.学会本课生字词,理解语句意思,把握课文内容,体会做事 要专心致志的道理。 2...
学弈》教学设计
学弈》教学设计_语文_小学教育_教育专区。《学弈》教学设计平子小学 王星儒 一、教材分析: 《学弈》这篇文言文选自《孟子〃告子》 ,通过弈秋教两个人学下 棋...
学弈教学设计
学弈教学设计_语文_小学教育_教育专区。学弈教学设计 精品 源自历 史科 教学目标: 1、学会本课 3 个生字。 2、朗读课文。背诵课文。 3、理解句子的意思,能用...
学弈阅读答案及翻译
学弈阅读答案及翻译_语文_小学教育_教育专区。《学弈》阅读答案及翻译阅读下面文章, 完成 下列各题。 学奕 孟子 奕① 之为数,小数 ②也,不 专心致志,则不得也...
学弈 教学设计
学弈 教学设计_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。专家 高级教师设计 《学弈》教学设计 《学弈》教学设计 师:今天我们学一篇古文(板书“古文”) ,知道什么叫...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图