9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 语文 >>

江苏省南京市、盐城市2014届高三第二次模拟考试语文(WORD版)


江苏省南京市盐城市 2014 届高三二模语文试题 一、语言文字运用(15 分) 1. 下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是(3 分)( ▲ ) A. 桑梓/莘莘学子 暴戾/风声鹤唳 泥淖/风姿绰约 B. 藤蔓/不蔓不枝 记载/载歌载舞 弱冠/沐猴而冠 C. 迂回/长吁短叹 弓弩/驽马十驾 聆听/高屋建瓴 D. 辟邪/鞭辟入里 咀嚼/咬文嚼字 隽秀/隽语箴言 2.下列三句话的空缺处依次填入成语,最恰当的一组是(3 分)( ▲ ) ①90 后的思想和理念与老一辈有很大的不同,他们敢于 ▲ ,有着不同于前人的 价值观和行为方式。虽然不乏批评之声,但也渐渐得到了人们的认可。 ②“表叔”才倒下,“房叔”就出来,这不禁让人发问:到底还有多少个“表叔”“房 叔”?阳光是最好的防腐剂,所有官员应当 ▲ ,公布财产,接受公众监督。 ③许多中介为促成交易, ▲ ,作出迎合买卖双方交易意向的虚假承诺,使得 消费者往往缺乏有效的书面证据,不能依法维权。 A. 标新立异 等量齐观 口若悬河 B. 独树一帜 一视同仁 口若悬河 C. 标新立异 一视同仁 信口开河 D. 独树一帜 等量齐观 信口开河 3.用简洁的文字概括下列微博语录的四个共性特点。(4 分) 面 包:渺小时,比较充实;伟大后,觉得空虚。 指南针:立场坚定,东西再好也不被诱惑。 龙 虾:大红之日,便是大悲之时。 蜘 蛛:能坐享其成,靠的就是那张关系网。 答: ▲ 4. 阅读丰子恺漫画《跌一跤,且坐坐》,回答问题。(5 分) (1)简要说明漫画的主要内容。(3 分) (2)这幅漫画蕴含了什么样的道理? (2 分) 二、文言文阅读(27 分) 阅读下面的文言文,完成 5~8 题。 ① 厓门 吊古记 第 1 页 共 10 页 [明]方良永 弘治甲子春二月丙午,予出按海北, 取道新会县。县官属谒既, 予进知县罗侨, 语之曰: “厓山之事,千古痛愤。办香敬吊,行与子偕。”乃具牲帛,僦民舟习海行者以行。 夜二鼓,乘汐出港口,风静波平。天未明抵岸。启篷窗,东视厓门甚迩,景色曚曚未辨。 登岸,典祠者逆于道左。少顷至祠下,达观殿宇碑亭,考其营建颠末。中祀文天祥、陆秀夫、 张世杰三公,两庑皆祀同时死节诸臣。其额与祭,则皆上请于朝,得旨俞允者也。观礼毕, ② 易便服,穿丛薄间,从西上直至山巅。转顾后山苍翠,亭耸如扆 ;环视左右山,逶迤盘踞, 如虎伏龙行,水绕其势如弯弓。隔岸诸峰层叠,秀丽如画。较以形胜,此亦足恃,而顾不能 救国之亡,岂地势无与于人事;抑天命已去,非此所能胜欤?悄然而退。 予回舟次,伫立岸上,见水鸟飞鸣而下上,渔歌互答于两涯。追思往事,黯然伤怀。徘 徊间,典祠者曰:“前有奇石可往观。”予遂乘小舟径诣石处,蹑磴仰视,巨石如屏。屏石 有刻,已磨灭不可读。顾问典祠者,云旧有大刻“元柱国将军张弘范灭宋于此”。近巡按广 平徐公瑁易刻曰:“宋丞相陆秀夫太傅张世杰死事于此。”今石长字没矣。予窃论弘范宜不 ③ 足责。宋之执政,以国与人,如弃遗余,恬不知恤。非得二公振起其间,天理民彝 ,或几 乎息。彼弘范犹元臣也,何足深咎。况二三公之名实,昭然史册间,当与日月争光;区区摩 ④ 崖 ,胡能轻重,而必与之较争哉! 因与罗尹论厓山事:谓当宋室播迁之时,三公非顾命大臣,皆无与国休戚存亡之义,即 使不死,亦无敢非之者。今其孤忠大节,乃出于寻常之所不料,此所以尤使后人追思景慕, 不容但已也。祠有田三顷余,乃知县割废寺遗业所充。又山故无虎豹,居民素不为盗,巡司 虽设,频年无捕获功。天既薄暮,予独坐舟中,感今念昔,屡就枕而不成寐。 既竣

赞助商链接

更多相关文章:
...盐城市2016届高三年级第一次模拟考试语文试卷及答案...
江苏省南京市盐城市2016届高三年级第一次模拟考试语文试卷及答案(WORD版)_高三语文_语文_高中教育_教育专区。南京市盐城市 2016 届高三年级第一次模拟考试 ...
江苏省南京市盐城市2016届高三第二次模拟考试语文试...
江苏省南京市盐城市2016届高三第二次模拟考试语文试题+解析+答案(word版)_语文_高中教育_教育专区。江苏省南京市盐城市2016届高三第二次模拟考试语文试题+解析...
江苏省南京市盐城市届高三第二次模拟考试语文试题 Wo...
江苏省南京市盐城市届高三第二次模拟考试语文试题 Word版含答案_语文_高中教育_教育专区。南京市盐城市 2017 届高三年级第二次模拟考试 语文Ⅰ试题 注意事项:...
...盐城市2017届高三第二次模拟考试语文试题 Word版含...
(语文)江苏省南京市盐城市2017届高三第二次模拟考试语文试题 Word版含答案 南京市盐城市 2017 届高三年级第二次模拟考试 语文Ⅰ试题注意事项: 1.本试卷共 ...
江苏省南京市盐城市2018届高三第二次调研考试语文试...
江苏省南京市盐城市2018届高三第二次调研考试语文试卷+Word版含答案 - 南京市盐城市 2018 届高三年级第二次模拟考试 语文 2018.03 注意事项: 1.本试卷共 ...
江苏省南京市盐城市2018届高三第二次调研考试语文试...
江苏省南京市盐城市2018届高三第二次调研考试语文试卷word版 含答案 - 2017—2018 学年下学期 2016 级 第一次双周练语文试卷 考试时间:2018 年 3 月 15 ...
2018南京盐城二模语文word版含答案 江苏省南京市盐城...
2018南京盐城二模语文word版含答案 江苏省南京市盐城市2018届高三第二次调研考试语文试卷_高考_高中教育_教育专区。南京市盐城市 2018 届高三年级第二次模拟...
2018高考语文压轴卷江苏省南京市盐城市2018届高三第...
2018高考语文压轴卷江苏省南京市盐城市2018届高三第二次调研考试语文试题 Word版含答案 - 南京市盐城市 2018 届高三年级第二次模拟考试 语文 2018.03 注意...
江苏省南京市盐城市2018届高三第次模拟考试+语文+W...
江苏省南京市盐城市2018届高三第一次模拟考试+语文+Word版含答案 - 南京市盐城市 2018 届高三年级第一次模拟考试 语文试题第Ⅰ卷 (总分:160 分 时间:150...
...盐城市2015届高三第二次模拟考试_语文_Word版含答案...
2015南京二模_盐城二模_江苏省南京市盐城市2015届高三第二次模拟考试_语文_Word版含答案_高三语文_语文_高中教育_教育专区。教师版...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图