9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

成绩表格


姓名 马琛力 王翠华 韦振媛 韦颖基 冯雪梅 冯湘 刘干渤 刘东梅 刘炳发 许明航 农小艳 苏丽华 苏婷 李智飞 李佩衡 李欣云 李春颖 李慧 杨晨 吴屹梅 张林 陆小艺 陆彦霖 林倩羽 林徐 林蕾 欧阳初 罗丽玲 周幸达 周俊德 周楚 庞丹萍 庞师伟 施金龙 施金辉 姚泽兴 袁翠鲜 凌顺超 陶建渊 黄小琼 黄艺珊 黄巨科 黄帅程 黄兰律 黄永陶 黄志毅 黄振逸 黄莉娇 黄乾清 黄鹏 梁国榜 梁海桢 梁雪航

性别 男 女 女 男 女 女 男 女 男 男 女 女 女 男 #N/A 女 #N/A 女 女 女 #N/A 女 男 女 男 女 男 女 男 男 男 女 男 男 女 男 女 男 女 女 女 男 男 女 男 男 #N/A 女 男 男 男 男 女

民族 瑶族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 瑶族 #N/A 壮族 #N/A 壮族 壮族 壮族 #N/A 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 #N/A 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族

政治面貌 群众 群众 团员 群众 群众 群众 群众 团员 团员 群众 群众 群众 群众 群众 #N/A 团员 #N/A 团员 群众 群众 #N/A 群众 群众 团员 团员 团员 群众 团员 群众 群众 群众 团员 群众 群众 团员 群众 群众 团员 团员 群众 团员 团员 团员 团员 群众 群众 #N/A 团员 群众 群众 团员 团员 团员

联系电话 身份证号 学校名称 考生类别 13558303089 4.51E+17 叫安初中 农村应届 1.59E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 15907802411 4.51E+17 叫安初中 农村应届 1.58E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村往届 1.38E+10 4.51E+17 在妙初中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.39E+10 45062120010220291x 上思民中 农村应届 1.4E+10 45062120000704292X 上思民中 农村应届 1.58E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.4E+10 4.51E+17 上思中学附中 农村应届 1.36E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.32E+10 4.51E+17 上思二中 城镇应届 1.58E+10 4.51E+17 在妙初中 农村应届 1.59E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 #N/A #N/A #N/A #N/A 1.88E+10 4.51E+17 叫安初中 农村应届 #N/A #N/A #N/A #N/A 1.59E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.58E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.32E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 #N/A #N/A #N/A #N/A 1.39E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.4E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.35E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 华兰乡九年制学校 农村应届 1.89E+10 45062119990910002X 上思二中 城镇应届 1.36E+10 4.51E+17 那琴初中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.4E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 8516158 4.51E+17 上思二中 城镇应届 1.82E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.84E+10 4.51E+17 上思二中 城镇应届 1.39E+10 45062119991012001X 上思民中 农村应届 1.36E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.82E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.37E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 13481748162 4.51E+17 叫安初中 农村应届 1.35E+10 45062120000110232x 在妙初中 农村应届 1.88E+10 4.51E+17 华兰乡九年制学校 农村应届 1.59E+10 4.51E+17 那琴初中 农村应届 1.59E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.4E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.4E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.58E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 #N/A #N/A #N/A #N/A 1.31E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.4E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.81E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 叫安初中 农村应届 13877043202 4.51E+17 叫安初中 农村应届 1.83E+10 4.51E+17 上思二中 城镇应届

家庭地址 广西上思县叫安乡提高村六务屯 上思县思阳初中黄建谋收 广西上思县叫安乡那布村婆城屯 上思县思阳初中林准师收 上思县在妙镇中兴大道 上思县思阳镇彩元社区 上思县平福乡雄杰村茶内屯 上思县在妙镇 上思县平福乡伟华村太苏屯 上思县在妙屯隆 上思县思阳初中黄建谋收 上思县思阳镇环城东路 上思县在妙镇在妙市场 上思县南屏乡常隆村板林屯 #N/A 广西上思县叫安乡三科村枯民屯 #N/A 上思县思阳初中廖杰峰收 上思县昌菱场部运输楼 上思县南屏乡渠坤村渠坤屯 #N/A 上思县思阳初中李柄贤收 上思县民族中学教师宿舍楼 上思县叫安乡百包村必海屯 华兰镇华兰圩 上思县团结西路邮政局 上思县那琴初中刘青收 上思县在妙镇驮从村驮从屯 上思安居小区 上思县叫安镇双板村进晋屯 上思县石油公司 上思县公正乡信良村那排屯 上思县北湖社区新安屯16号 上思县思阳镇高加村那立屯 上思县思阳初中廖杰峰收 上思县龙江半岛4R-5205 上思县思阳初中黄建谋收 广西上思县平福乡伟华村太苏屯 广西上思县叫安乡杆青村那厘屯 上思县在妙镇屯隆村升海屯 平福乡伟华村赖利屯 上思县那琴初中刘青收 上思县在妙镇环洲路365号 上思县南屏乡英明村贫灵屯 上思县思阳初中梁绍勇收 上思县思阳初中林准师收 #N/A 上思县思阳镇玉学村玉学屯 上思县思阳初中陈月全收 上思县北部路外贸公司 广西上思县叫安乡平江村那冷屯 广西上思县叫安乡叫安村念堡屯 叫安乡熟康村熟康屯105号

梁德 蒋美红 蒋银鹏 曾训操 游伟莉 谢乐华 零冬柏 谭娜娜 黎晓俐 黎敏新

男 女 男 男 女 男 男 女 男 女

壮族 瑶族 瑶族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族

团员 团员 群众 团员 群众 群众 群众 团员 群众 团员

1.32E+10 45062119981015081x 上思二中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.31E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.37E+10 4.51E+17 华兰乡九年制学校 农村应届 1.35E+10 4.51E+17 上思民中 农村应届 1.88E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 1.38E+10 4.51E+17 思阳镇中 农村应届 1.39E+10 4.51E+17 上思二中 城镇应届 1.53E+10 4.51E+17 上思二中 农村应届 15878917106 4.51E+17 叫安初中 农村应届

上思县公正乡东屏彩林村 上思县南屏乡汪乐村汪规屯 上思县南屏乡江坡村江坡屯 华兰镇叫宝村派敢屯 上思县在妙镇亭子街 上思县伟华村汪榜屯 上思县思阳初中廖杰峰收 上思县北布路六谭村 广西上思县公正乡三英村枯僚屯 广西上思县叫安乡那布村那活屯

家长单位 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 #N/A 广西上思 #N/A 广西上思 广西上思 广西上思 #N/A 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 上思县 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 上思县 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 #N/A 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思

家长姓名 学校代码 体 物理考查 化学考查 信息技术 综合素质 照顾分 马福才 8914 20 5 5 5A 20 王举辉 8903 17 5 5 5A 20 韦海 8914 27 5 5 5A 20 韦党生 8903 17 5 5 5A 20 冯海展 8909 16 5 5 5B 20 冯自托 8901 18 5 5 5B 20 刘昭元 8902 13 5 5 5B 20 刘咸君 8902 15 5 5 5A 20 刘玉祥 8902 20 5 5 3A 20 许文国 8917 20 5 5 5A 20 农多思 8903 16 5 5 5A 20 苏志敏 8901 20 5 5 5B 0 苏喜贵 8909 16 5 5 5A 20 李财行 8902 30 5 5 5B 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 李绍祝 8914 19 5 5 3B 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 李广礼 8903 28 5 5 5A 20 杨海桥 8902 24 5 5 5A 20 吴海塔 8902 15 3 5 3A 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 陆肯华 8903 17 5 5 3A 20 陆最坚 8902 23 5 5 5B 20 林日乐 8902 30 5 5 5A 20 林启相 8912 22 5 5 5B 20 冯晓芳 8901 29 5 5 5A 0 欧正江 8906 9 5 5 5A 20 罗群波 8901 22 5 5 5A 20 马志花 8901 25 5 5 5A 20 周金海 8902 29 5 5 5B 20 韦美宇 8901 25 5 5 5B 0 庞桂亲 8902 20 5 5 3A 20 庞武华 8901 21 5 3 3A 0 施永备 8902 19 5 5 5A 20 施永候 8903 11 5 5 5A 20 姚壁旺 8902 18 5 5 5B 20 袁桂柏 8903 29 5 5 5A 20 凌才典 8901 25 5 5 5A 20 陶养 8914 25 3 5 5A 20 黄恩海 8909 14 5 5 5B 20 黄宏杰 8912 17 5 3 5A 20 黄永侃 8906 28 5 5 5A 20 黄志荣 8901 25 5 5 5A 20 黄德加 8902 20 5 5 5A 20 黄元道 8903 26 5 5 5A 20 黄山 8903 24 3 5 3A 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 黄天民 8901 23 5 5 5A 20 黄标 8903 17 0 0 0B 20 黄荣超 8901 18 5 5 5A 20 梁冠煌 8914 20 3 5 5B 20 梁东 8914 10 3 5 3A 20 梁禹民 8901 16 5 5 5B 0

广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思 广西上思

梁建峰 蒋国友 蒋金宁 曾德畅 游兆兴 谢绍文 零雄 谭日好 黎友斌 黎海铁

8901 8902 8902 8912 8902 8901 8903 8901 8901 8914

15 26 12 13 22 17 27 25 10 25

5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 3 5

A A A A B B A A B A

20 20 20 20 20 20 20 0 20 20

语文 71 71 75 68 60 71 61 95 74 84 73 88 78 69 #N/A 70 #N/A 88 70 69 #N/A 77 53 50 81 74 48 85 57 65 47 73 68 71 78 74 69 60 71 80 67 75 78 73 53 63 #N/A 70 62 77 79 36 74

数学 69 29 48 28 33 26 15 61 37 45 46 50 43 28 #N/A 37 #N/A 43 25 42 #N/A 21 24 29 26 12 53 49 18 33 30 63 36 75 46 39 50 59 37 49 15 45 41 42 10 50 #N/A 15 29 21 59 15 35

英语 21 48 49 13 42 59 27 54 42 59 27 54 47 26 #N/A 38 #N/A 69 61 44 #N/A 61 32 36 29 47 27 49 22 28 29 37 35 34 51 28 40 41 59 44 24 13 29 39 29 24 #N/A 42 24 38 43 38 35

物理 58 35 34 44 31 42 23 39 60 44 38 52 46 50 #N/A 52 #N/A 48 36 30 #N/A 30 59 41 35 36 43 46 37 33 50 48 57 52 53 64 39 55 56 30 25 36 47 19 30 60 #N/A 44 30 52 59 44 48

化学 56 41 47 54 38 30 20 39 57 40 37 48 31 43 #N/A 50 #N/A 47 25 40 #N/A 40 47 37 47 43 38 29 42 32 31 46 43 52 54 49 75 50 48 47 38 39 42 39 37 66 #N/A 36 69 45 40 38 39

政治 36 29 40 30 35 29 19 44 44 39 16 35 34 35 #N/A 41 #N/A 32 33 32 #N/A 41 29 26 45 40 32 39 32 46 30 45 45 39 41 45 35 32 38 36 42 32 38 38 29 46 #N/A 35 39 42 40 28 33

历史 48 24 39 39 26 40 12 38 52 28 14 37 37 38 #N/A 44 #N/A 41 27 36 #N/A 42 17 8 38 27 36 31 36 46 22 45 54 45 43 45 49 33 35 35 37 51 43 30 38 50 #N/A 34 49 52 45 16 51

文化总分 总分 359 414 277 329 332 394 276 328 265 316 297 350 177 225 370 420 366 419 339 394 251 302 364 399 316 367 289 354 #N/A #N/A 332 384 #N/A #N/A 368 431 277 336 293 339 #N/A #N/A 312 362 261 319 227 292 301 358 279 323 277 321 328 385 244 304 283 347 239 279 357 410 338 370 368 422 366 412 344 397 357 421 330 390 344 402 321 370 248 298 291 354 318 378 280 335 226 287 359 414 #N/A #N/A 276 334 302 339 327 380 365 418 215 256 315 346

84 90 85 82 77 60 50 79 60 78

27 56 73 39 37 26 32 31 18 29

33 53 31 45 55 32 38 46 31 41

46 48 52 55 48 42 47 23 45 31

33 38 35 63 45 34 34 38 28 39

45 36 35 37 44 27 32 26 37 40

48 45 35 38 34 43 24 28 38 45

316 366 346 359 340 264 257 271 257 303

366 427 393 407 397 316 319 311 300 361

语文 B+ B+ B+ B B B+ B A+ B+ A B+ A+ B+ B #N/A B+ #N/A A+ B+ B #N/A B+ C+ C+ A B+ C A C+ B C B+ B B+ B+ B+ B B B+ A B B+ B+ B+ C+ B #N/A B+ B B+ A C B+

数学 A B+ B+ B+ B+ B C+ A B+ B+ B+ B+ B+ B+ #N/A B+ #N/A B+ B B+ #N/A B B B+ B C+ A B+ B B+ B+ A B+ A B+ B+ B+ A B+ B+ C+ B+ B+ B+ C B+ #N/A C+ B+ B A C+ B+

英语 C+ B+ B+ D B+ A B A B+ A B A B+ B #N/A B+ #N/A A A B+ #N/A A B+ B+ B B+ B B+ C+ B B B+ B+ B+ A B B+ B+ A B+ B D B B+ B B #N/A B+ B B+ B+ B+ B+

物理 A B B B+ B B+ C+ B+ A B+ B+ B+ B+ B+ #N/A B+ #N/A B+ B B #N/A B A B+ B B B+ B+ B B B+ B+ A B+ B+ A B+ A A B C+ B B+ C B A #N/A B+ B B+ A B+ B+

化学 A B+ B+ B+ B C+ C B A B B B+ C+ B+ #N/A B+ #N/A B+ C B #N/A B B+ B B+ B+ B C+ B+ B C+ B+ B+ B+ B+ B+ A+ B+ B+ B+ B B B+ B B A #N/A B A B+ B B B

政治 B+ B B+ B B+ B C A A B+ C B+ B+ B+ #N/A A #N/A B B B #N/A A B C+ A B+ B B+ B A B A A B+ A A B+ B B+ B+ A B B+ B+ B A #N/A B+ B+ A B+ B B

历史 A C+ B+ B+ B B+ C B+ A B C B+ B+ B+ #N/A B+ #N/A B+ B B #N/A B+ C C B+ B B B B B+ C+ B+ A+ B+ B+ B+ A B B B B+ A B+ B B+ A #N/A B A A B+ C A

文化总分 B+ B B+ B B B+ C B+ B+ B+ B B+ B+ B+ #N/A B+ #N/A B+ B B+ #N/A B+ B B B+ B B B+ B B+ B B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B B+ B+ B B B+ #N/A B B+ B+ B+ C+ B+

A A+ A A B+ B C+ A B B+

B A A B+ B+ B B+ B+ B B+

B+ A B+ B+ A B+ B+ B+ B+ B+

B+ B+ B+ A B+ B+ B+ C+ B+ B

B B B A B+ B B B C+ B

A B+ B+ B+ A C+ B C+ B+ B+

A B+ B B+ B B+ C+ B B+ B+

B+ B+ B+ B+ B+ B B B B B+


赞助商链接

更多相关文章:
学生成绩表
学生成绩表_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。学生成绩表学号 100915001 100915002 100915003 100915004 100915005 100915006 100915007 100915008 100915009 1 ...
学生成绩登记表模版
学生成绩登记表模版_表格类模板_表格/模板_实用文档。成绩记分表班级 科目 年 学期 平时成绩 学号姓名 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...
成绩公告表
成绩公告表_表格类模板_表格/模板_实用文档。成绩公告表项目: 组别: 名次号码姓名班级成绩道次备注 公告组组长: 一 二 三 四 五 六 成绩公告表项目: 组别: ...
高中成绩表格
高中成绩表格_其它课程_小学教育_教育专区。成绩单 Transcript 张三丰,性别:男,1995 年 01 月 23 日出生,该生自 200X 年 9 月至 20XX 年 6 月在 XXX ...
用电子表格统计体育成绩
用电子表格统计体育成绩_其它课程_高中教育_教育专区。用电子表格统计体育成绩黎云海(雅安中学体育组,625000) 当今信息化时代,计算机运用在我们工作,生活和学习中,越来...
成绩单申请表
成绩单申请表_表格类模板_表格/模板_应用文书。中国海洋大学学习经历证明申请表中国海洋大学学习经历证明申请表姓 名 学号 申请事项 1、成绩总表 学院 身份证号 2...
个人成绩单
个人成绩单_表格类模板_表格/模板_应用文书。陕西服装工程学院成绩单姓名 民族 专业 院系 修读学期 靳师民汉 学号 12021569 入学日期 性别 男 2012 年 9 月 ...
如何用Excel电子表格统计学生成绩
如何用 Excel 电子表格统计学生成绩 【摘要】使用 Excel 电子表格统计学生成绩不但方便而且快捷,利用它能 自动完成成绩各项统计工作如计算总分、排名次、统计各分数段...
个人成绩表
个人成绩表_表格类模板_表格/模板_实用文档。张效瑞成绩统分表次 数成绩排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 统计图 张效瑞成绩统分表次 数成绩...
Excel表格在统计学生成绩中的应用
excel 函数在学生成绩统计中的应用 Excel 俗称电子表格,是集表格、计算和数据库为一身的优秀软件,其数据处理的核心是函数 和数据库,本文仅介绍用 Excel2KX 进行...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图