9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 一年级英语 >>

找规律-优质公开课-北师大1下精品


你能按顺序填数吗? 1 12 23 28 19 10 34 45 46 55 56 37 64 73 67 78 82 91 89 100 1 2 3 4 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 51 61 71 81 42 52 62 72 82 91 92 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84 93 94 5 6 7 15 16 17 25 26 27 35 36 37 45 46 47 55 56 57 59 60 69 70 65 66 67 75 76 77 78 79 80 85 86 87 88 89 90 95 96 97 98 99 100 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50 先横着选几行数,读一读,你发现哪些有 趣的现象? 1 2 3 11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 51 61 71 81 91 42 52 62 72 82 92 4 5 6 7 43 53 63 73 59 60 69 70 79 80 83 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 98 99 100 14 15 16 17 24 25 26 27 34 35 36 37 44 45 46 47 54 55 56 57 64 65 66 67 74 75 76 77 8 18 28 38 48 58 68 78 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50 横着看,第2行的前 九个数十位上都是1。 一行中相邻两个 数右面的数比左 面的数大1 。 再竖着着选几行数,读一读,你发现哪些有 趣的现象? 1 2 3 11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 51 61 71 81 91 42 52 62 72 82 92 4 5 6 7 43 53 63 73 59 60 69 70 79 80 83 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 98 99 100 14 15 16 17 24 25 26 27 34 35 36 37 44 45 46 47 54 55 56 57 64 65 66 67 74 75 76 77 8 18 28 38 48 58 68 78 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50 竖着看,第1列的 个位上都是1。 竖着看,一列中 相邻两个数下面 一个数比上面的 数大10。

赞助商链接

更多相关文章:
2013年级数学下册找规律公开课课堂实录
找规律》教学设计祥案 师:小朋友们,今天有很多老师在我们学校参观,你们有没...生:灯笼 师: (课件放大灯笼)灯笼的排列有什么规律并说出下一个应师什么颜色的...
优质公开课找规律》有感
优质公开课有感 8 月 16 日上午在曲周县迎宾馆参加了曲周县小学数学教 学讲座,由来自唐山市的小学优秀教师王东青讲了一堂数学 公开课《找规律》 。通过听王...
...课标版年级下册7.找规律找规律优质课公开课教...
小学数学人教2011课标版年级下册7.找规律找规律优质课公开课教案教师资格证面试试讲教案 - 小学数学人教 2011 课标版一年级下册 7.找规律找规律优质课...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图