9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 语文 >>

高中语文易错字音


1 一小撮 cuō 2 一爿 pán 3 一行人 xíng 4 一沓纸 dá 5 一绺 liǔ 6 一幢 zhuàng 7 一撮毛 zuǒ 8 乜斜 mi?xie 9 层见叠出 xiàn 10 万俟(姓) m?qí 11 三闾 lǘ 12 上供 g?ng 13 下颌 h? 14 士大夫 dà 15 大不韪 w?i 16 大厦 shà 17 大纛 dào 18 女娲 wü 19 小篆 zhuàn 20 山大王 dài 21 干涸 h? 22 广袤 mào 23 门槛 kǎn 24 马鬣 li? 25 不屑 xi? 26 不啻 chì 27 不辍 chu? 28 与会 yù 29 亢旱 kàng 30 仇(姓) qiú 31 仓廪 lǐn 32 内讧 h?ng 33 分蘖 ni? 34 勾当 g?u 35 区(姓) ōu 36 反诘 ji? 37 太监 jiàn 38 廿四 niàn 39 支吾 wú 40 日晷 guǐ 41 木屐 j? 42 木樨 xi 43 舷窗 xián 44 气馁 n?i 45 水浒 hǔ 46 水獭 tǎ 47 火钵 bō 48 跻身 j? 49 牛虻 m?ng 50 讥诮 qiào 51 贝壳 k? 52 车骑 qí

53 长颈鹿 jǐng 54 丛冢 zhǒng 55 东莞 guǎn 56 仫佬族 mù 57 凹陷 üo 58 刊载 zǎi 59 包扎 zü 60 包庇 bì 61 卡宾枪 kǎ 62 发酵 jiào 63 发憷 chù 64 古刹 chà 65 句读 d?u 66 召开 zhào 67 可汗 k? 68 处女 chǔ 69 处理 chǔ 70 央浼 m?i 71 夯实 hüng 72 宁(姓) níng 73 对峙 zhì 74 对称 ch?n 75 巨擘 b? 76 扒手 pá 77 打场 cháng 78 永遇乐 l? 79 玄奘 zàng 80 瓜葛 g? 81 田塍 ch?ng 82 甲胄 zh?u 83 白术 zhú 84 秸秆 ji? 85 目眩 xuàn 86 石碣 ji? 87 穴居 xu? 88 讪讪 shàn 89 轧钢 zhá 90 亚洲 yà 91 任(姓) r?n 92 仿佛 fú 93 伉俪 kàng 94 休憩 qì 95 会稽 huìj? 96 伛偻 yǔlǚ 97 关卡 qiǎ 98 冲床 ch?ng 99 凫水 fú 100 刚劲 jìng 101 创伤 chuüng 102 华(姓) huà 103 华山 huà 104 压轴 zh?u

105 吃呛了 qiüng 106 后羿 yì 107 后裔 yì 108 吐蕃 bō 109 回纥 h? 110 圩子 w?i 111 尽管 jǐn 112 当年(指同一 年) dàng 113 当年(指过去) düng 114 忖度 cǔn 115 戏谑 xu? 116 执拗 niù 117 扫帚 sàozhou 118 收讫 qì 119 朴(姓) piáo 120 朴刀 pō 121 机杼 zhù 122 杂糅 r?u 123 牟(姓) M?u 124 牟取 m?u 125 百舸 g? 126 米芾 fú 127 纤夫 qiàn 128 纤维 xiün 129 舌苔 tüi 130 舟楫 jí 131 虫豸 zhì 132 血泊 pō 133 蓦地 dì 134 讴歌 ōu 135 讹诈 ? 136 论语 lún 137 迄今 qì 138 过称 ch?ng 139 那(姓) Nü 140 阴霾 mái 141 驯服 xùn 142 伶俜 p?ng 143 伺候 cì 144 似的 shì 145 体己 t?ji 146 作料 zu?liao 147 佝偻 gōu 148 佞幸 nìng 149 佣金 y?ng 150 劲旅 jìng 151 吮血 shǔn 152 吴荪甫 sūnfǔ 153 呜咽 y? 154 困难 nan

155 坍塌 tün 156 坐禅 chán 157 妊娠 sh?n 158 妥帖 ti? 159 妩媚 wǔ 160 岑(姓) c?n 161 应届 y?ng 162 应承 yìng 163 弄堂 l?ng 164 忤逆 wǔ 165 怃然 wǔ 166 抄袭 xí 167 抚恤 xù 168 抚摩 m? 169 攻讦 ji? 170 杉篙 shü 171 杌陧 wùni? 172 杜撰 zhuàn 173 歼灭 jiün 174 汶河 w?n 175 汾酒 f?n 176 沙汀 t?ng 177 沙砾 lì 178 灵柩 jiù 179 牡牝 mǔpìn 180 狂嚎 háo 181 私塾 shú 182 纰漏 p? 183 纶巾 guün 184 芜杂 wú 185 芥蓝 gài 186 芮城 ruì 187 花丛 c?ng 188 苏打 dá 189 虬枝 qiú 190 角逐 ju? 191 豆豉 chǐ 192 连缀 zhuì 193 连翘 qiáo 194 针灸 jiǔ 195 针砭 biün 196 间距 jiün 197 阿兰若 r? 198 阿胶 ? 199 附会 fù 200 附近 fù 201 陆虞侯 yúh?u 202 龟裂 jūn 203 事迹 jì 204 佯攻 yáng 205 佼好 jiǎo 206 侗族 d?ng

207 侘傺 chàchì 208 供给 jǐ 209 侪辈 chái 210 单(姓) shàn 211 单于 chán 212 卷帙 zhì 213 参差 c?nc? 214 呱呱坠地 gū 215 咀嚼 ju? 216 咆哮 xiào 217 和泥 hu? 218 和煦 xù 219 咖喱 gülí 220 国帑 tǎng 221 垂髫 tiáo 222 奇葩 pü 223 妻孥 nú 224 委靡 mǐ 225 宝藏 zàng 226 庖丁 páo 227 弥笃 dǔ 228 怂恿 sǒng 229 怏怏 yàng 230 怔怔 zh?ng 231 怫然 fú 232 怯弱 qi? 233 怵惕 chù 234 戕害 qiüng 235 戗水 qiüng 236 押解 ji? 237 拈阄 niünjiū 238 拓本 tà 239 拗口 ào 240 拘泥 nì 241 拙劣 zhuō 242 择菜 zhái 243 昂扬 áng 244 杳然 yǎo 245 枞树 cōng 246 氛围 f?n 247 沮丧 jǔ 248 油坊 fáng 249 沼气 zhǎo 250 泡桐 püo 251 泥古 nì 252 泥泞 nìng 253 泥淖 nào 254 泫然流涕 àn 255 泯灭 mǐn 256 浅濑 lài 257 狙击 jū xu

258 疟疾 n??ji 259 空城计 kōng 260 籴米 dí 261 细菌 jūn 262 股肱 gōng 263 肴馔 zhuàn 264 苑囿 y?u 265 苤蓝 pi?lan 266 苫布 shàn 267 范蠡 lǐ 268 茎叶 j?ng 269 责难 nàn 270 贫血 xu? 271 贬谪 zh? 272 转捩点 li? 273 软绵绵 miün 274 迤逦 yǐ 275 迫击炮 pǎi 276 采邑 cài 277 钗钏 chuàn 278 钗钿 chüidiàn 279 阜盛 fù 280 降幂 mì 281 青苔 tái 282 青睐 lài 283 青蒿 hüo 284 驾驭 yù 285 亲昵 nì 286 亲家 qìng 287 亲戚 qi 288 俊俏 jùn 289 俨然 yǎn 290 冒顿 M?dú 291 冠心病 guün 292 削减 xu? 293 匍匐 fú 294 咯血 kǎ 295 咳嗽 sou 296 哀戚 q? 297 哂纳 sh?n 298 哈达 hǎ 299 哪吒 n?zhü 300 垓下 güi 301 复辟 bì 302 契诃夫 h? 303 宫商角徵羽 ju?zhǐ 304 屏风 píng 305 屏除 bǐng 306 差等 chà 307 差错 chü 308 巷道 hàngdào

309 庠序 xiáng 310 恫吓 h? 311 恸哭 t?ng 312 拮据 ji?jū 313 拾掇 duo 314 挟持 xi? 315 星宿 xiù 316 柏(姓) bǎi 317 某人 mǒu 318 柞蚕 zu? 319 查(姓) zhü 320 毗邻 pí 321 活塞 süi 322 炮羊肉 büo 323 炮烙 lu? 324 炽热 chì 325 牵累 l?i 326 狡黠 xiá 327 狩猎 sh?u 328 玷污 diàn 329 癸酉 guǐyǒu 330 皈依 gu? 331 矜夸 j?n 332 矩形 jǔ 333 砖坯 p? 334 祛暑 qū 335 秭归 zǐ 336 穿凿 záo 337 突兀 wù 338 籼米 xiün 339 结了果子 ji? 340 耷拉 düla 341 草坂 bǎn 342 草苫子 shün 343 荫凉 yìn 344 袅娜 nu? 345 轻佻 tiüo 346 迸发 b?ng 347 郢都 yǐng 348 陡然 dǒu 349 饼铛 ch?ng 350 首创 chuàng 351 香菌 jùn 352 香蕈 xùn 353 骁将 xiüo 354 骈文 pián 355 骨殖 shi 356 骨碌 gūlu 357 乘客 ch?ng 358 俯瞰 kàn 359 倏尔 shū 360 倔强 jiàng

361 倨傲 jù 362 倩影 qiàn 363 倾轧 yà 364 偌大 ru? 365 准噶尔 gá 366 剥豆 büo 367 夏丏尊 miǎn 368 娉婷 p?ng 369 娴静 xián 370 家畜 chù 371 宽绰 chuo 372 恁时 n?n 373 恣睢 zìsu? 374 悄然 qiǎo 375 悚然 sǒng 376 悭吝 qiün 377 挨打 ái 378 挹 yì 379 捋 luō 380 晁盖 cháo 381 晕车 yùn 382 框架 kuàng 383 桎梏 gù 384 桑梓 zǐ 385 桔梗 ji?g?ng 386 档次 dàng 387 殷红 yün 388 浣溪沙 huàn 389 浩淼 miǎo 390 海参崴 wǎi 391 浸渍 zì 392 涅盘 pán 393 消弭 mǐ 394 涑阳 sù 395 涔涔 c?n 396 烙印 lào 397 班蝥 máo 398 疲沓 ta 399 疾风劲草 jì ng 400 痉挛 jìng 401 皱缬 xi? 402 监生 jiàn 403 砥柱 dǐ 404 秘鲁 bì 405 租赁 lìn 406 窈窕 yǎo 407 笑靥 y? 408 绦虫 tüo 409 罢黜 chù 410 羞赧 nǎn 411 耄耋 di?

412 胳臂 bei 413 胼胝 zh? 414 脊梁 jǐ 415 脑髓 suǐ 416 荷枪 h? 417 荷蓧 h?diào 418 莅临 lì 419 莞尔 wǎn 420 莫邪 y? 421 莲花落 lào 422 虔诚 qián 423 蚌埠 B?ngbù 424 蚝油 háo 425 衰绖 cu?di? 426 觊觎 yú 427 请帖 ti? 428 豇豆 jiüng 429 起碇 dìng 430 通缉 j? 431 逡巡 qūn 432 郫县 pí 433 钱其琛 ch?n 434 钻床 zuàn 435 隽永 juàn 436 隽秀 jùn 437 颀长 qí 438 高丽 lí 439 高擎 qíng 440 偈子 jì 441 停泊 b? 442 兜鍪 m?u 443 勖勉 xù 444 唱片 piàn 445 啜泣 chu? 446 堵塞 s? 447 奢靡 mí 448 婆娑 suō 449 宿将 sù 450 尉迟(姓) Yùch í 451 崔嵬 w?i 452 崚嶒 l?ng 453 弹劾 h? 454 徜徉 cháng 455 悉心 x? 456 惬意 qi? 457 戛然 jiá 458 捧场 chǎng 459 掂量 liang 460 推诿 w?i 461 掮客 qián 462 掳掠 lǔ

463 掸族 shàn 464 揶揄 y? 465 敕令 chì 466 旌旗 j?ng 467 梦魇 yǎn 468 梵文 fàn 469 涪江 fú 470 淋病 lìn 471 清冽 li? 472 渌水 lù 473 渐染 jiün 474 渑池 miǎn 475 渔父 fǔ 476 盖(姓) g?/gài 477 盘桓 huán 478 着眼 zhu? 479 符合 fú 480 粗犷 guǎng 481 粜米 tiào 482 累臣 l?i 483 绯红 f?i 484 绾结 wǎn 485 绿林 lù 486 和稀泥 hu? 487 入殓 liàn 488 缁衣 z? 489 翌日 yì 490 聆听 líng 491 脖颈子 g?ng 492 脚踝 huái 493 舂米 chōng 494 船坞 wù 495 菁华 j?ng 496 菲薄 f?i 497 谙习 ün 498 躯壳 qiào 499 逮捕 dài 500 逮蚊子 dǎi 501 酗酒 xù 502 阐述 chǎn 503 雪茄 jiü 504 麻痹 bì 505 黄澄澄 d?ng 506 亵渎 xi? 507 傣族 dǎi 508 厦门 xià 509 喋血 di? 510 喝令 h? 511 喷香 p?n 512 嗟叹 ji? 513 堤防 d? 514 负箧 qi?

515 寒碜 chen 516 强迫 qiǎng 517 悲怆 chuàng 518 惩罚 ch?ng 519 愤懑 m?n 520 戡乱 kün 521 掣肘 ch? 522 提供 gōng 523 揩油 küi 524 搭讪 shàn 525 棕榈 lǘ 526 棺椁 guǒ 527 欺侮 wǔ 528 渣滓 zǐ 529 游弋 yì 530 湍急 tuün 531 湮没 yün 532 溃烂 kuì 533 溃脓 huì 534 滑稽 j? 535 滞钝 dùn 536 犄角 j? 537 猱猴 náo 538 琥珀 p? 539 番禺 pün 540 疏浚 jùn 541 痤疮 cu? 542 禅让 shàn 543 筵席 yán 544 翕然 x? 545 翘板 qiào 546 翘首 qiáo 547 耠地 huō 548 聒噪 guō 549 联袂 m?i 550 腌臜 ü 551 落枕 lào 552 葳蕤 ruí 553 蒋光鼐 nài 554 蛤蚌 g?bàng 555 蛤蟆 hámá 556 蛮横 h?ng 557 蛰伏 zh? 558 装帧 zh?n 559 装载 zài 560 覃(姓) qín 561 谥号 shì 562 赋比兴 x?ng 563 赍钱 j? 564 赏赉 lài 565 跛腿 bǒ 566 道观 guàn

567 酥油 sū 568 钤记 qián 569 锁钥 yu? 570 雇佣 yōng 571 靓女 liàng 572 黑魆魆 xū 573 黑黝黝 yǒu 574 剽窃 piüo 575 嗔怪 ch?n 576 嗜好 shì 577 嗫嚅 ni?rú 578 塑料 sù 579 媲美 pì 580 嫉妒 jí 581 嫔妃 pín 582 尴尬 gün 583 感喟 kuì 584 搦战 nu? 585 摈弃 bìn 586 暖和 huo 587 椽子 chuán 588 楔子 xi? 589 歃血 shà 590 歆享 x?n 591 溥仪 pǔ 592 溷浊 hùn 593 溺水 nì 594 溽暑 rù 595 煞白 shà 596 煞尾 shü 597 瑰丽 gu? 598 畸形 j? 599 瘐毙 yǔ 600 盟誓 m?ng 601 碑帖 ti? 602 窠臼 k? 603 粳米 j?ng 604 缜密 zh?n 605 罪愆 qiün 606 肄业 yì 607 艄公 shüo 608 蓄养 xù 609 蓓蕾 b?i 610 蓦地 m? 611 蜕化 tuì 612 裨益 bì 613 解(姓) xi? 614 解元 ji? 615 辐射 fú 616 酩酊 dǐng 617 零趸 dǔn 618 频仍 r?ng

619 颔联 hàn 620 龃龉 jǔyǔ 621 僧侣 s?ng 622 僭越 jiàn 623 嗾使 sǒu 624 寥廓 ku? 625 斡旋 w? 626 旖旎 yǐ 627 模式 m? 628 模具 mú 629 模棱 l?ng 630 潋滟 liànyàn 631 熊罴 pí 632 犒赏 kào 633 瘦削 xu? 634 睿智 ruì 635 缫丝 süo 636 肇事 zhào 637 膂力 lǚ 638 蜚声 f?i 639 谰言 lán 640 赚人 zuàn 641 酹酒 l?i 642 静谧 mì 643 骠骑 piàoqí 644 鲜妍 yán 645 鼻衄 nǜ 646 墨翟 dí 647 嶙峋 xún 648 慰藉 ji? 649 憎恶 z?ng 650 摩挲 suō 651 撩拨 liáo 652 撩起 liüo 653 暴戾 lì 654 樊哙 kuài 655 横祸 h?ng 656 潜能 qián 657 澎湃 pài 658 熟稔 r?n 659 熨帖 yù 660 璀璨 cuǐ 661 磕绊 k? 662 箴言 zh?n 663 翩跹 piün 664 蝙蝠 biün 665 觐见 jìn 666 辘轳 lùlu 667 遴选 lín 668 鞑靼 dádá 669 麾下 hu? 670 噬啮 shì

671 噻唑 süizu? 672 嬗变 shàn 673 擂台 l?i 674 擂鼓 l?i 675 整饬 chì 676 濒临 b?n 677 盥洗 guàn 678 缴械 xi? 679 罹难 lí 680 薅草 hüo 681 赝品 yàn 682 踽踽独行 jǔ 683 蹉跎 cuō 684 邂逅 xi? 685 靛青 diàn 686 颠踬 zhì 687 颠簸 bǒ 688 嬷嬷 m? 689 檄文 xí 690 檩条 lǐn 691 了望 liào 692 糜费 mí 693 糟粕 p? 694 臀部 tún 695 藐视 miǎo 696 豁免 hu? 697 蹊跷 q?qiüo 698 蹒跚 pán 699 龋齿 qǔ 700 癖性 pǐ 701 蹩进 bi? 702 邋遢 lütü 703 醪酒 láo 704 鞭挞 tà 705 鞭笞 ch? 706 鳏夫 guün 707 鹰隼 sǔn 708 孽根 ni? 709 攒射 cuán 710 曝光 bào 711 簸箕 b?ji 712 籀文 zh?u 713 羹匙 chí 714 艨艟 m?ngch ōng 715 藻饰 zǎo 716 蟾蜍 chú 717 鏖战 áo 718 打场子 chǎng 719 颤抖 chàn 720 矍铄 ju? 721 糯米 nu?

722 譬喻 pì 723 醴酪 lǐ 724 霰雪 xiàn 725 夔州 kuí 726 曩者 nǎng 727 羼杂 chàn 728 鬻官 yù 729 攫取 ju? 四 字 短 语 1 一气呵成 h? 2 一丘之貉 h? 3 一叶扁舟 piün 4 一抔黄土 p?u 5 一暴十寒 pù 6 一蹴而就 cù 7 万马齐喑 y?n 8 三缄其口 jiün 9 千里迢迢 tiáo 10 大发横财 h?ng 11 大肆渲染 xuàn 12 大腹便便 pián 13 大模大样 mú 14 不可估量 liá ng 15 不可胜数 sh? ng 16 不亦乐乎 l? 17 不即不离 jí 18 不胫而走 jìng 19 不容置喙 huì 20 不着边际 zhu? 21 不塞不流 s? 22 不瘟不火 n 23 不蔓不枝 màn 24 为虎作伥 w?i 25 凤冠霞帔 p?i 26 切中肯綮 qi?q ìng 27 反躬自省 xǐng 28 天下为公 w?i 29 天崩地坼 ch? 30 少安毋躁 shǎ owú 31 开门揖盗 y? 32 引吭高歌 háng 33 心广体胖 pán 34 户枢不蠹 dù 35 文以载道 zài 36 斗转参横 sh?n 37 毛遂自荐 suì 38 气喘吁吁 xū w?

39 长歌当哭 dàng 40 风尘仆仆 pú 41 风声鹤唳 lì 42 风流倜傥 tì 43 风靡一时 mǐ 44 东施效颦 pín 45 兄弟阋墙 xì 46 功亏一篑 kuì 47 功高德劭 shào 48 叱咤风云 chì 49 叶公好龙 y? 50 处之泰然 chǔ 51 奴颜婢膝 bì 52 未雨绸缪 m?u 53 民穷财匮 kuì 54 民脂民膏 zh? 55 犯而不校 jiào 56 甘之如饴 yí 57 生拉硬拽 zhuà i 58 目不暇接 xiá 59 丢三落四 là 60 亘古未有 g?n 61 众擎易举 qíng 62 刚愎自用 bì 63 动人心弦 xián 64 同仇敌忾 kài 65 夙兴夜寐 sù 66 奸狡诡谲 ju? 67 好逸恶劳 wù 68 如丧考妣 bǐ 69 如法炮制 páo 70 岌岌可危 jí 71 并行不悖 b?i 72 戎马倥偬 kǒ ngzǒng 73 扪心自问 m?n 74 曲尽其妙 qū 75 有恃无恐 shì 76 杀一儆百 jǐng 77 纨绔子弟 kù 78 老妪能解 yù 79 自作自受 zu? 80 自怨自艾 yì 81 色厉内荏 r?n 82 血流漂杵 chǔ 83 行同狗彘 zhì 84 衣锦还乡 y? 85 讷言敏行 n? 86 负隅顽抗 yú 87 严惩不贷 ch? ng

88 余勇可贾 gǔ 89 即景生情 jí 90 否极泰来 pǐ 91 含英咀华 jǔhu á 92 含情脉脉 m? 93 呕心沥血 ǒu 94 层见错出 jiàn 95 忍俊不禁 j?n 96 忐忑不安 tǎnt ? 97 忧心忡忡 chō ng 98 忸怩不安 niǔ 99 把水澄清 d?ng 100 杌陧之象 wù ni? 101 束手待毙 shù 102 汩汩滔滔 gǔ 103 沆瀣一气 hà ngxi? 104 沐猴而冠 guà n 105 没齿难忘 m? 106 纵横捭阖 bǎi 107 良莠不齐 yǒu 108 芟夷大难 shü n 109 芬芳馥郁 fù 110 身陷囹圄 lí ngyǔ 111 间不容发 jiü nfà 112 阿弥陀佛 ? 113 阿房宫 páng 114 阿谀奉承 ?yú 115 饮鸩止渴 zh? n 116 丧魂落魄 p? 117 乳臭未干 xiù 118 佶屈聱牙 jí áo 119 卓有成效 zhu ? 120 卷帙浩繁 zhì 121 呷一口酒 xiü 122 命运多舛 chu ǎn 123 咄咄怪事 duō 124 咕咕而泣 gū 125 图穷匕见 xià n

126 垂涎三尺 xiá n 127 夜阑人静 lán 128 居心叵测 pǒ 129 怙恶不悛 hù quün 130 披星戴月 p? 131 抶而扑之 chì 132 明眸善睐 lài 133 沸反盈天 f?i 134 直言不讳 huì 135 苦心孤诣 yì 136 茕茕孑立 qi? ng 137 迥乎不同 jiǒ ng 138 便宜行事 bià n 139 咸与维新 yù 140 姹紫嫣红 chà 141 封妻荫子 yìn 142 屏气凝神 bǐ ng 143 差强人意 chü 144 度德量力 du? 145 徇情枉法 xùn 146 恪守不渝 k? 147 恬不知耻 tiá n 148 拾级而上 sh? 149 按捺不住 nà 150 既往不咎 jiù 151 春华秋实 huá 152 是耶非耶 y? 153 济济一堂 jǐ 154 浑身解数 xi? 155 畏葸不前 xǐ 156 相机行事 xià ng 157 相形见绌 chù 158 相濡以沫 rú 159 胜券在握 quà n 160 草长莺飞 zhǎ ng 161 草菅人命 jiü n 162 袅袅炊烟 niǎ o 163 退避三舍 sh? 164 面面相觑 qù 165 弱不禁风 j?n

166 恣行无忌 zì 167 振聋发聩 kuì 168 桀骜不驯 xùn 169 流水汤汤 shü ng 170 流水淙淙 c? ng 171 海市蜃楼 sh? n 172 烜赫一时 xuǎ n 173 疾风劲草 jì ng 174 病入膏肓 huü ng 175 素昧平生 m? i 176 绠短汲深 g? ngjí 177 蓊蓊郁郁 w? ng 178 舐犊情深 shì 179 荼毒生灵 tú 180 莘莘学子 sh? n 181 蚍蜉撼树 pí 182 谄上欺下 chǎ n 183 载歌载舞 zài 184 顿开茅塞 s? 185 饿殍遍野 piǎ o 186 高屋建瓴 lí ng 187 偃旗息鼓 yǎn 188 得不偿失 chá ng 189 惝恍迷离 huǎ ng 190 敝帚自珍 zhǒ u 191 断壁颓垣 yuá n 192 望风披靡 mǐ 193 桴止响腾 fú 194 殒身不恤 xù 195 淆乱乾坤 xiá o 196 矫揉造作 jiǎ o 197 累累果实 l?i 198 绮丽多彩 qǐ

199 虚与委蛇 w? iyí 200 铤而走险 tǐ ng 201 博闻强识 zhì 202 啼饥号寒 háo 203 强人所难 qiǎ ng 204 惴惴不安 zhu ì 205 提纲挈领 qi? 206 插科打诨 hùn 207 揠苗助长 yà 208 椎心痛恨 chu í 209 殚精竭虑 dün 210 窗明几净 j? 211 筚路蓝缕 bì 212 落在后面 là 213 蛮横无理 h? ng 214 越俎代庖 zǔ 215 趋之若鹜 wù 216 释迦牟尼 m? u 217 量才为用 lià ng 218 嗤之以鼻 ch? 219 嗷嗷待哺 bǔ 220 摇曳多姿 y? 221 数见不鲜 shu ?xiün 222 溘然长逝 k? 223 溯本求源 sù 224 畸轻畸重 j? 225 睚眦必报 yáz ì 226 稗官野史 bài 227 罪行累累 l?i 228 腾挪跌宕 dà ng 229 裨补阙漏 bì 230 觥筹交错 gō ng 231 趑趄不前 z?j ū 232 锱铢必较 z? 233 寡廉鲜耻 xiǎ n 234 管窥蠡测 lí 235 箪食壶浆 sì 236 臧否人物 pǐ

237 豪放不羁 j? 238 踉踉跄跄 lià ng qiàng 239 锲而不舍 qi? 240 暴殄天物 tiǎ n 241 潸然泪下 shü n 242 澄清事实 ch? ng 243 熠熠发光 yì 244 翩然起舞 piü n 245 踟蹰不前 chí chú 246 踯躅不前 zhí zhú 247 噤若寒蝉 jìn 248 瞠目结舌 ch? ng 249 臻于郅治 zh? nzhì 250 踽踽独行 jǔ 251 醍醐灌顶 tíh ú 252 濯濯童山 zhu ? 253 繁冗拖沓 ng 254 罄竹难书 qì ng 255 螳臂当车 dü ng 256 鞭辟入里 pì 257 靡靡之音 mǐ 258 鳞次栉比 zhì A 1.挨紧 āi 2.挨饿受冻 á i 3.白皑皑 á i 4.狭隘 à i 5.不谙水性 ān 6.熬菜 āo 7.煎熬 á o 8.鏖战 á o 9.拗断 ǎo 10.拗口 à o B 1.纵横捭阖 bǎi hé 2.稗官野史 bà i rǒ

3.扳平 bān 4.同胞 bāo 5. 炮羊肉 bāo 6.剥皮 bāo 7.薄纸 bá o 8.并行不悖 bè i 9.蓓蕾 bèi lěi 10.奔波 bō 11.投奔 bè n 12.迸发 bè ng 13.包庇 bì 14.麻痹 bì 15.奴颜婢膝 bì xī 16.刚愎自用 bì 17.复辟 bì 18.濒临 bīn 19.针砭 biān 20.屏气 bǐng 21.摒弃 bǐng 22.剥削 bō xuē 23.波涛 bō 24.菠菜 bō 25.停泊 bó 26.淡薄 bó 27.哺育 bǔ

22.惩前毖后 ché ng 23.惩创 ché ng chāng 24.驰骋 chěng

57.蹉跎 cuō tuó 58. 挫折 cuò D 1. 呆板 dāi

25.鞭笞 chī 26.痴呆 chī 27.痴心妄想 chī 28.白痴 chī

2.答应 dā 3.逮老鼠 dǎi 4.逮捕 dà i 5.殚思极虑 dān

29.踟蹰 chí chú 30.奢侈 chr 31.整饬 chì 32.炽热 chì 33.不啻 chì

6.虎视眈眈 dān 7.肆无忌惮 dà n 8.档案 dà ng 9.当(本)年 dà ng

10.追悼 dà o 34.叱咤风云 chì zhà 35.忧心忡忡 chōng 36.憧憬 chōng 14.掂掇 díān duo 37.崇拜 chó ng 15.玷污 dià n 16.装订 dì ng 17.订正 dì ng 38.惆怅 chó u chà ng 39.踌躇 chó chú u 40.相形见绌 chù 41. 黜免 chù 42.揣摩 chuǎi 43.椽子 chuá n 44.创伤 chuāng 45.凄怆 chà ng 46.啜泣 chuò 47.辍学 chuò 48.宽绰 chuò 1.阿谀 ē yǘ 2.婀娜 ē nuó 3.扼要 è F 1.菲薄 fěi 2.沸点 fè i 3.氛围 fēn 4.肤浅 fū 5.敷衍塞责 fū yǎn sè 18.恫吓 dò nghè 19.句读 dò u 20.兑换 duì 21.踱步 duó E 11.提防 dī 12.瓜熟蒂落 dì 13.缔造 dì

C 1.粗糙 cāo 2.嘈杂 cá o 3.参差 cēn cī 4.差错 chā 5.偏差 chā 6.差距 chā 7.搽粉 chá 8.猹 chá 9.刹那 chà 10.差遣 chāi 11.诌媚 chǎn 12.忏悔 chà n 13.羼水 chà n 14.场院 chá ng 15.一场雨 chá ng 16.赔偿 chá ng 17.偿佯 chá ng 18.绰起 chāo 19.风驰电掣 chè 20.瞠目结舌 chēng 21.乘机 ché ng

49.瑕疵 cī 50.伺候 cì 51.烟囱 cōng 52.从容 có ng 53.淙淙流水 có ng 54.一蹴而就 cù 55.璀璨 cuǐ 56.忖度 cǔn duó 6.仿佛 fú 7.凫水 fú

8.篇幅 fú 9.辐射 fú 10.果脯 fǔ

xiè 6.干涸 hé 7.一丘之貉 hé 8.上颌 hé

9.汲取 jí 10.即使 jí 45.长颈鹿 jǐng 46.杀一儆百 jǐng 47.强劲 jì ng 11.开学在即 jí 48.劲敌 jì ng 49.劲旅 jì ng 50.痉挛 jì ng 51.抓阄 jiū 52.针灸 jiǔ 16.狼藉 jí 17.一触即发 jí 18.脊梁 jǐ 19.人才济济 jǐ 54.内疚 jiù 55.既往不咎 jiù 56.狙击 jū 20.给予 jǐ yǔ 57.咀嚼 jǔ jué 58.循规蹈矩 jǔ 59.矩形 jǔ 60.沮丧 jǔ 61.龃龉 jǔ yǔ 53.韭菜 jiǔ 12.疾恶如仇 jí

K 1.同仇敌忾 kà i 2.不卑不亢 kà ng 3.坎坷 kě 4.可汗 kèhá n

26.贿赂 lù 27.棕榈 lǘ 28.掠夺 lǜe M 1.抹桌子 mā 2.阴霾 má i

11.随声附和 fù hè G 1.准噶尔 gá 2.大动千戈 gē 3.诸葛亮 gé 4.脖颈 gěng 13.发横财 hè ng 14.一哄而散 hò ng 15.糊口 hú 5.提供 gōng 6.供销 gōng 7.供给 gōng jǐ 8.供不应求 gōng yì ng 16.囫囵吞枣 hú lú n 17.华山 huà 18.怙恶不 hù quān 19.豢养 huà n 9.供认 gò ng 10.口供 gò ng 11.佝偻 gōu lóu 12.勾当 gò u 20.病人膏肓 huāng 21.讳疾忌医 huì jí 22.诲人不倦 huì 23.阴晦 huì 13.骨朵 gū 14.骨气 gǔ 15.蛊惑 gǔ 16.商贾 gǔ 17.桎梏 gù 24.污秽 huì 25.混水摸鱼 hú n 26.混淆 hù o nxiá 27.和泥 huó 9.喝采 hè 10.负荷 hè 11.蛮横 hè ng 12.飞来横祸 hè ng

13.嫉妒 jí 14.棘手 jí 15.贫瘠 jí

5.恪守 kè 6.倥偬 kǒng zǒng 7.会计 kuà i 8.窥探 kuī 9.傀儡 kuǐ

3.埋怨 má n 4.耄耋 mà dié o 5.联袂 mè i

6.闷热 mēn L 1. 邋暹 lā ta 2.拉家常 lā 3.丢三落四 là 4.书声琅琅 lá ng 10.蒙头盖脸 mé ng 11.靡费 mí 12.萎靡不振 mǐ 5.唠叨 lá o 13.静谧 mì 6.落枕 là o 7.扪心自问 mé n 8.愤懑 mè n 9.蒙头转向 mēng

21.觎 jì yú 22.成绩 jì 23.事迹 jì 24.雪茄 jiā

25.信笺 jiān 26.歼灭 jiān 27.草人命 jiān 28.缄默 jiān 62.前倨后恭 jù 63.镌刻 juān 64.隽永 juà n 65.角色 jué

7.奶 là o 8.勒索 lè 9.勒紧 lēi 10.擂鼓 lé i 14.分娩 miǎn 15.酩酊 mǐng dǐng 16.荒谬 mì ù 17.脉脉 mò 11.弱 lé i 12.果实累累 lé i 13.罪行累累 lěi 18.抹墙 mò 19.蓦然回首 mò 14.擂台 lè i 15.罹难 lí 16.潋滟 lià n 17.打量 liá ng N 1.羞赧 nǎn 20.牟取 mó u 21.模样 mú

29.渐染 jiān 30.眼睑 jiǎn 31.间断 jià n 32.矫枉过正 jiǎo

66.口角 jué 67.角斗 jué 68.角逐 jué 69.倔强 juéjià ng 7

33.缴纳 jiǎo 18.粗犷 guǎng 19.皈依 guī 20.瑰丽 guī 21.刽子手 guì 22.聒噪 guō H J 37.结冰 jié 1.茶几 jī 2.畸形 jī 3.羁绊 jī 1. 哈达 hǎ 2.尸骸 há i 3.希罕 hǎn 4.引吭高歌 há ng 6.无稽之谈 jī 7.跻身 jī 5.沆瀣一气 há ng 8.通缉令 jī 4.羁旅 jī 5.放荡不羁 jī 41.桔梗 jié 42.押解 jiè 43.情不自禁 jīn 44.根茎叶 jīng 38.反诘 jié 39.拮据 jié jū 40.攻讦 jié 28.搅和 huò 29.豁达 huò 30.霍乱 huò 34.校对 jià o 35.开花结果 jiē 36.事情结果 jié

0.崛起 jué7 1.猖獗 jué7 2.一蹶不振 jué7 3.诡谲 jué 7 4.矍铄 jué7 5.攫取 jué7 6.细菌 jūn 7 7.龟袭 jūn 7 8.俊杰 jù 7 n 9.崇山峻岭 jù 8 n 0.竣工 jù 8 n 1.隽秀 jù n

18.量入为出 lià ng 19.撩水 liāo 20.撩拨 liá o 21.寂寥 liá o

2.呶呶不休 ná o 3.泥淖 nà o 4.口讷 nè

5.气馁 něi 22.了望 lià o 23.趔趄 lièqiè 24.恶劣 liè 25.雕镂 lò u 6.拟人 nǐ 7.隐匿 nì 8.拘泥 nì 9.亲昵 nì 10.拈花惹草 niān

11.宁死不屈 nì ng 12.泥泞 nì ng

28.前仆后 pū

29.引擎 qí ng

13.海市蜃楼 shè n

20.囤积 tú n W

25.眩晕 xuà yù n n 26.炫耀 xuà n 27.洞穴 xué 28.戏谑 xuè 29.驯服 xù n 30.徇私舞弊 xù n Y 1.倾轧 yà

13.忸怩 niǔ ní 14.执拗 niù 15.驽马 nú 16.虐待 nü è O

29.奴仆 pú 30.风尘仆仆 pú 31.玉璞 pú 32.匍匐 púfú

30.亲家 qì ng 31.曲折 qū 32.祛除 qū 33.黢黑 qū 34.水到渠成 qú

14.舐犊之情 shì 15.教室 shì 16.有恃无恐 shì 17.狩猎 shò u 1.逶迤 wēi yí 2.违反 wé i 3.崔嵬 wé i 4.冒天下之大不 韪 wěi 18.倏忽 shū 19.束缚 shùfù 20.刷白 shuà 21.游说 shuì 5.为虎作伥 wè i chāng 6.龌龊 wòchuò 7.斡旋 wò 8.深恶痛疾 wùjí X 1.膝盖 xī 6.百花争妍 yǎn 7.河沿 yá n 8.偃旗息鼓 yǎn 9.奄奄一息 yǎn 2.揠苗助长 yà 3.殷红 yān 4.湮没 yān 5.筵席 yá n

33.瀑布 pù 1. 偶然 ǒu P 1.扒手 pá 2.迫击炮 pǎi 3.心宽体胖 pá n 4.蹒跚 pá n 34.一曝十寒 pù Q 1.休戚与共 qī 2.蹊跷 qī qiāo 3.祈祷 qí 4.颀长 qí 5.岐途 qí 5.滂沱 pāng tuó 6.彷徨 pá ng 7.炮制 pá o 8.咆哮 pá xià o o 6.绮丽 qǐ 7.修葺 qì 8.休憩 qì 9.关卡 qiǎ 10.悭吝 qiān 9.炮烙 pá luò o 10.胚胎 pēi 11.香喷喷 pè n 12.抨击 pēng 13.澎湃 pé pà ng i 14.纰漏 pī 15.毗邻 pí 16.癖好 pǐ 15.戕害 qiāng 16.强迫 qiǎng 17.勉强 qiǎng 17.否极泰来 pǐ 18.媲美 pì 19.扁舟 piān 20.大腹便便 piá n 19.牵强附会 qiǎng 20.襁褓 qiǎng 21.翘首远望 qiá o 21.剽窃 piāo 22.饿殍 piǎo 23.乒乓 pīng pāng 24.湖泊 pō 25.居心叵测 pǒ 26.糟粕 pò 27.解剖 pōu 26.惬意 qiè 27.衾枕 qīn 28.倾盆大雨 qīng 22.讥诮 qià o 23.怯懦 qiè 24.提纲挈领 qiè 25.锲而不舍 qiè 18.强求 qiǎng 11.掮客 qiá n 12.潜移默化 qiá n 13.虔诚 qiá n 14.天堑 qià n

35.清癯 qú 36.瞿塘峡 qú 37.通衢大道 qú

38.龋齿 qǔ 39.兴趣 qù 40.面面相觑 qù 41.债券 quà n

22.吸吮 shǔn 23.瞬息万变 shù n 24.怂恿 sǒng yǒng 25.塑料 sù

42.商榷 què 43.逡巡 qūn 44.麇集 qú n R

26.簌簌 sù 27.虽然 suī 28.鬼鬼 suì 29.婆娑 suō T

2.檄文 xí 3.狡黠 xiá 4.厦门 xià 5.纤维 xiān wéi

10.赝品 yà n 11.佯装 yá ng 12.怏怏不乐 yà ng

1.围绕 rà o 2.荏苒 rěn rǎn 3.稔知 rěn 4.妊娠 rèn shēn 1.趿拉 tā 2.鞭挞 tà 3.叨光 tāo 4.熏陶 tá o 5.体已 tī 5.仍然 ré ng 6.冗长 rǒng 6.孝悌 tì S 1.缫丝 sāo 2.稼穑 jiàsè 3.堵塞 sè 4.刹车 shā 5.芟除 shān 10.轻佻 tiāo 11.调皮 tiá o 12.妥贴 tiē 13.请帖 tiě 14.字贴 tiè 6.潸然泪下 shān 7.禅让 shà n 8.讪笑 shà n 9.赡养 shà n 10.折本 shé 11.慑服 shè 12.退避三舍 shè 19.蜕化 tuì 15.恸哭 tò ng 16.如火如荼 tú 17.湍急 tuān 18.颓废 tuí 7.倜傥 tì tǎng 8.恬不知耻 tiá n 9.殄灭 tiǎn

6.翩跹 xiān 7.屡见不鲜 xiān 8.垂涎三尺 xiá n 9.勾股弦 xiá n 10.鲜见 xiǎn 11.肖像 xià o 12.采撷 xié 13.叶韵 xiè 14.纸屑 xiè

13.安然无恙 yà ng

14.杳无音信 yǎo 15.窈窈 yǎo tiǎo 16.发虐子 yà o 17.耀武扬威 yà o

18.因噎废食 yē 19.揶揄 yéyú 20.陶冶 yě

15.机械 xiè 16.省亲 xǐng 17.不朽 xiǔ 18.铜臭 xiù 19.星宿 xiù

21.呜咽 yè 22.摇曳 yè 23.拜谒 yè 24.笑靥 yè 25.甘之如饴 yí

20.长吁短叹 xū 21.自诩 xǔ 22.抚恤金 xù 23.酗酒 xù 26.颐和园 yí 27.迤逦 yǐ lǐ 28.旖旎 yǐ nǐ 29.自怨自艾 yì 24.煦暖 xù

30.游弋 yì 31.后裔 yì 32.奇闻轶事 yì 33.络绎不绝 yì 34.造诣 yì 35.友谊 yì 36.肄业 yì 37.熠熠闪光 yì

65.断瓦残垣 yuá n 66.苑囿 yuà yò n u 67.头晕 yūn

29.着慌 zhá o 62.压轴 zhò u 63.贮藏 zhù 30.沼泽 zhǎo 31.召开 zhà o 64.莺啼鸟啭 zhuà n 65.撰稿 zhuà n

68.允许 yǔn 69.晕船 yù n 70.酝酿 yūn nià ng

32.肇事 zhà o 33.折腾 zhē

66.谆谆 zhūn 34.动辄得咎 zhé 67.弄巧成拙 zhuō 68.灼热 zhuó 69.卓越 zhuó 7 0.啄木鸟 zhuó7 1.着陆 zhuó7 38.日臻完善 zhēn 2.穿着打扮 zhuó7 3.恣意 zì 7 4.浸渍 zì 7 5.作坊 zuō 7 42.赈灾 zhè n 43.症结 zhēng 6.柞蚕 zuò 39.甄别 zhēn jiù 35.蛰伏 zhé 36.贬谪 zhé 37.铁砧 zhēn

Z 38.一望无垠 yí n 39.荫凉 yì n 40.应届 yīng 41.应承 yì ng 1.扎小辫 zā 2.柳荫匝地 zā 3.登载 zǎi 4.载重 zà i 42.应用文 yì ng 43.应试教育 yì ng 44.邮递员 yó u 5.载歌载舞 zà i 6.怨声载道 zà i 7.拒载 zà i 8.暂时 zà n 45.黑黝黝 yǒu 46.良莠不齐 yǒu 47.迂回 yū 48.向隅而泣 yú 9.臧否 zāng pǐ 10.宝藏 zà ng 11.确凿 zá o 12.啧啧称赞 zé 49.愉快 yú 50.始终不渝 yú 51.逾越 yú52 年 逾古稀 yú 13.谮言 zè n 14.憎恶 zēng 15.赠送 zè ng 16.驻扎 zhā 53.娱乐 yú 54.伛偻 yú lǚ 55.舆论 yú 56.尔虞我诈 yú 17.咋呼 zhā 18.挣扎 zhá 19.札记 zhá 20.咋舌 zhà 57.囹圄 yǔ 58.参与 yù 59.驾驭 yù 60.家喻户晓 yù 22.占卜 zhān 23.客栈 zhà n 24.破绽 zhà n 61.熨贴 yù 62.寓情于景 yù 63.鹜蚌相争 yù 64.卖儿鬻女 yù 26.颤粟 zhà n 27.高涨 zhǎng 28.涨价 zhǎng 25.精湛 zhà n 21.择菜 zhá i

40.箴言 zhēn 41.缜密 zhěn

44.拯救 zhěng 45.症候 zhè ng 高中必备古文: 劝学 46.诤友 zhè ng 47.挣脱 zhè ng 48.脂肪 zhī 49 踯 躅 zhí zhú 师说 赤壁赋 游褒禅山记 陈情表 屈原列传 六国论 50.近在咫尺 zhǐ 51.博闻强识 zhì 52.标识 zhì 53.质量 zhì 阿房宫赋 滕王阁序

54.脍炙人口 zhì 55.鳞次栉比 zhì 56.对峙 zhì 57.中听 zhōng

58.中肯 zhò ng 59.刀耕火种 zhò ng 60.胡诌 zhōu 61.啁啾 zhōu


赞助商链接

更多相关文章:
2017高考常见易错字音集锦
2017高考常见易错字音集锦_语文_高中教育_教育专区。2014 高考常见易错字音集锦 一、识记下列易读错的两字词的读音 1.焙(b?i)干 4.蹊跷(qiao) 7.颀(qí)长...
近十年高考语文易错字音集锦
近十年高考语文易错字音集锦 - 近十年高考语文易错字音集锦 良莠不齐(yǒu) . 剖面(pōu) . 垂涎欲滴 (xián) .树(bǎi) 栉风沐雨(zhì).具(mú) 振聋...
高考语文易错字音选择题集锦
高考语文易错字音选择题集锦_语文_高中教育_教育专区。字音辨析 1.下列加点字的读音,全都不相同的一项是: A.碱土箴言喊叫 加减 乘除 感 激涕零 ... B.阐明...
近十年高考语文易错字音集锦
近十年高考语文易错字音集锦 - 近十年高考语文易错字音集锦 良莠不齐(yǒu) 如法炮制(pá o) 滋润(rù n) 横剖面(pōu) 垂涎欲滴 (xiá n) 弱不禁 风...
高考语文易错字音字形大全(必考)
高考语文易错字音字形大全【A】 谙习ān 黯然 àn 白雪皑皑 ái 凹陷āo 【B】 雹 báo 冰雹 稗 bài 稗草 濒临 bīn 摈弃 bìn 秘鲁 bì 裨益 bì 刚愎 ...
高中语文易错字音、字形、成语
高中语文易错字音、字形、成语 - 高中易错字词解析 出人投地(头) 走头无路(投) 装黄门面(璜/潢) 众口烁金(铄) (铄金: 熔化金属。 众口一词,足能熔化...
高一语文易错字音
高一语文易错字音 - 阿ē谀荷 hè 房舍 shè 坎坷 kě 作 zuō 坊 商贾 gǔ 扒 pá手 丧 sāng 事 压轴 zhò u 行 há ng 伍磅 pá ng 礴 挨...
高中语文易错字音
高中语文易错字音 - 【A】 1.挨紧 ā i 2.挨饿受冻 ái 3. 白皑皑á i 4. 狭隘à i 5. 不谙 水性ān 6.熬菜 āo 7.煎熬 áo 8.鏖战áo 9....
高考易错字音字形归纳
高考易错字音字形归纳_语文_高中教育_教育专区。高考常考易错字音字形 高考易错字音 A 挨紧 āi 挨饿受冻 ái 白皑皑 ái 狭隘 ài 方兴未艾 ài (自怨自艾 ...
2016高考语文基础知识——常考易错字音字形
2016高考语文基础知识——常考易错字音字形_语文_高中教育_教育专区。2016 全国及四川高考热门考点高考语文常考字音字形 1000 题一、读一读——字音 盘点一:多音字...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图