9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 语文 >>

高中语文易错字音1000例(录自500套高考及模拟试题)


苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

词语 一小撮 一爿 一行人 一沓纸 一绺 一幢 一撮毛 乜斜 层见叠出 万俟(姓) 三闾 上供 下颌 士大夫 大不韪 大厦 大纛 女娲 小篆 山大王 干涸 广袤 门槛 马鬣 不屑 不啻 不辍 与会 亢旱 仇(姓) 仓廪 内讧 分蘖 勾当 区(姓) 反诘 太监 廿四 支吾 日晷 木屐 木樨 舷窗 气馁 水浒 水獭 火钵 跻身 牛虻

拼音 cuō pán xíng dá liǔ zhuàng zuǒ miēxie xiàn mòqí lǘ gòng hé dà wěi shà dào wā zhuàn dài hé mào kǎn liè xiè chì chuò yù kàng qiú lǐn hòng niè gòu ōu jié jiàn niàn wú guǐ jī xi xián něi hǔ tǎ bō jī méng

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

讥诮 贝壳 车骑 长颈鹿 丛冢 东莞 仫佬族 凹陷 刊载 包扎 包庇 卡宾枪 发酵 发憷 古刹 句读 召开 可汗 处女 处理 央浼 夯实 宁(姓) 对峙 对称 巨擘 扒手 打场 永遇乐 玄奘 瓜葛 田塍 甲胄 白术 秸秆 目眩 石碣 穴居 讪讪 轧钢 亚洲 任(姓) 仿佛 伉俪 休憩 会稽 伛偻 关卡 冲床 凫水

qiào ké qí jǐng zhǒng guǎn mù āo zǎi zā bì kǎ jiào chù chà dòu zhào kè chǔ chǔ měi hāng níng zhì chèn bò pá cháng lè zàng gé chéng zhòu zhú jiē xuàn jié xué shàn zhá yà rén fú kàng qì huìjī yǔlǚ qiǎ chòng fú

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

100 刚劲 101 创伤 102 华(姓) 103 华山 104 压轴 105 吃呛了 106 后羿 107 后裔 108 吐蕃 109 回纥 110 圩子 111 尽管 112 当年(指同一年) 113 当年(指过去) 114 忖度 115 戏谑 116 执拗 117 扫帚 118 收讫 119 朴(姓) 120 朴刀 121 机杼 122 杂糅 123 牟(姓) 124 牟取 125 百舸 126 米芾 127 纤夫 128 纤维 129 舌苔 130 舟楫 131 虫豸 132 血泊 133 蓦地 134 讴歌 135 讹诈 136 论语 137 迄今 138 过称 139 那(姓) 140 阴霾 141 驯服 142 伶俜 143 伺候 144 似的 145 体己 146 作料 147 佝偻 148 佞幸 149 佣金

jìng chuāng huà huà zhòu qiāng yì yì bō hé wéi jǐn dàng dāng cǔn xuè niù sàozhou qì piáo pō zhù róu Móu móu gě fú qiàn xiān tāi jí zhì pō dì ōu é lún qì chèng Nā mái xùn pīng cì shì tīji zuòliao gōu nìng yòng

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

劲旅 吮血 吴荪甫 呜咽 困难 坍塌 坐禅 妊娠 妥帖 妩媚 岑(姓) 应届 应承 弄堂 忤逆 怃然 抄袭 抚恤 抚摩 攻讦 杉篙 杌陧 杜撰 歼灭 汶河 汾酒 沙汀 沙砾 灵柩 牡牝 狂嚎 私塾 纰漏 纶巾 芜杂 芥蓝 芮城 花丛 苏打 虬枝 角逐 豆豉 连缀 连翘 针灸 针砭 间距 阿兰若 阿胶 附会

jìng shǔn sūnfǔ yè nan tān chán shēn tiē wǔ cén yīng yìng lòng wǔ wǔ xí xù mó jié shā wùniè zhuàn jiān wèn fén tīng lì jiù mǔpìn háo shú pī guān wú gài ruì cóng dá qiú jué chǐ zhuì qiáo jiǔ biān jiān rě ē fù

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

附近 陆虞侯 龟裂 事迹 佯攻 佼好 侗族 侘傺 供给 侪辈 单(姓) 单于 卷帙 参差 呱呱坠地 咀嚼 咆哮 和泥 和煦 咖喱 国帑 垂髫 奇葩 妻孥 委靡 宝藏 庖丁 弥笃 怂恿 怏怏 怔怔 怫然 怯弱 怵惕 戕害 戗水 押解 拈阄 拓本 拗口 拘泥 拙劣 择菜 昂扬 杳然 枞树 氛围 沮丧 油坊 沼气

fù yúhóu jūn jì yáng jiǎo dòng chàchì jǐ chái shàn chán zhì cēncī gū jué xiào huó xù gālí tǎng tiáo pā nú mǐ zàng páo dǔ sǒng yàng zhèng fú qiè chù qiāng qiāng jiè niānjiū tà ào nì zhuō zhái áng yǎo cōng fēn jǔ fáng zhǎo

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

泡桐 泥古 泥泞 泥淖 泫然流涕 泯灭 浅濑 狙击 疟疾 空城计 籴米 细菌 股肱 肴馔 苑囿 苤蓝 苫布 范蠡 茎叶 责难 贫血 贬谪 转捩点 软绵绵 迤逦 迫击炮 采邑 钗钏 钗钿 阜盛 降幂 青苔 青睐 青蒿 驾驭 亲昵 亲家 亲戚 俊俏 俨然 冒顿 冠心病 削减 匍匐 咯血 咳嗽 哀戚 哂纳 哈达 哪吒

pāo nì nìng nào xuàn mǐn lài jū nüèji kōng dí jūn gōng zhuàn yòu piělan shàn lǐ jīng nàn xuè zhé liè miān yǐ pǎi cài chuàn chāidiàn fù mì tái lài hāo yù nì qìng qi jùn yǎn Mòdú guān xuē fú kǎ sou qī shěn hǎ nézhā

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

垓下 复辟 契诃夫 宫商角徵羽 屏风 屏除 差等 差错 巷道 庠序 恫吓 恸哭 拮据 拾掇 挟持 星宿 柏(姓) 某人 柞蚕 查(姓) 毗邻 活塞 炮羊肉 炮烙 炽热 牵累 狡黠 狩猎 玷污 癸酉 皈依 矜夸 矩形 砖坯 祛暑 秭归 穿凿 突兀 籼米 结了果子 耷拉 草坂 草苫子 荫凉 袅娜 轻佻 迸发 郢都 陡然 饼铛

gāi bì hē juézhǐ píng bǐng chà chā hàngdào xiáng hè tòng jiéjū duo xié xiù bǎi mǒu zuò zhā pí sāi bāo luò chì lěi xiá shòu diàn guǐyǒu guī jīn jǔ pī qū zǐ záo wù xiān jiē dāla bǎn shān yìn nuó tiāo bèng yǐng dǒu chēng

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

首创 香菌 香蕈 骁将 骈文 骨殖 骨碌 乘客 俯瞰 倏尔 倔强 倨傲 倩影 倾轧 偌大 准噶尔 剥豆 夏丏尊 娉婷 娴静 家畜 宽绰 恁时 恣睢 悄然 悚然 悭吝 挨打 挹 捋 晁盖 晕车 框架 桎梏 桑梓 桔梗 档次 殷红 浣溪沙 浩淼 海参崴 浸渍 涅槃 消弭 涑阳 涔涔 烙印 班蝥 疲沓 疾风劲草

chuàng jùn xùn xiāo pián shi gūlu chéng kàn shū jiàng jù qiàn yà ruò gá bāo miǎn pīng xián chù chuo nèn zìsuī qiǎo sǒng qiān ái yì luō cháo yùn kuàng gù zǐ jiégěng dàng yān huàn miǎo wǎi zì pán mǐ sù cén lào máo ta jìng

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

痉挛 皱缬 监生 砥柱 秘鲁 租赁 窈窕 笑靥 绦虫 罢黜 羞赧 耄耋 胳臂 胼胝 脊梁 脑髓 荷枪 荷蓧 莅临 莞尔 莫邪 莲花落 虔诚 蚌埠 蚝油 衰绖 觊觎 请帖 豇豆 起碇 通缉 逡巡 郫县 钱其琛 钻床 隽永 隽秀 颀长 高丽 高擎 偈子 停泊 兜鍪 勖勉 唱片 啜泣 堵塞 奢靡 婆娑 宿将

jìng xié jiàn dǐ bì lìn yǎo yè tāo chù nǎn dié bei zhī jǐ suǐ hè hèdiào lì wǎn yé lào qián Bèngbù háo cuīdié yú tiě jiāng dìng jī qūn pí chēn zuàn juàn jùn qí lí qíng jì bó móu xù piàn chuò sè mí suō sù

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

尉迟(姓) 崔嵬 崚嶒 弹劾 徜徉 悉心 惬意 戛然 捧场 掂量 推诿 掮客 掳掠 掸族 揶揄 敕令 旌旗 梦魇 梵文 涪江 淋病 清冽 渌水 渐染 渑池 渔父 盖(姓) 盘桓 着眼 符合 粗犷 粜米 累臣 绯红 绾结 绿林 和稀泥 入殓 缁衣 翌日 聆听 脖颈子 脚踝 舂米 船坞 菁华 菲薄 谙习 躯壳 逮捕

Yùchí wéi léng hé cháng xī qiè jiá chǎng liang wěi qián lǔ shàn yé chì jīng yǎn fàn fú lìn liè lù jiān miǎn fǔ gě/gài huán zhuó fú guǎng tiào léi fēi wǎn lù huò liàn zī yì líng gěng huái chōng wù jīng fěi ān qiào dài

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549

逮蚊子 酗酒 阐述 雪茄 麻痹 黄澄澄 亵渎 傣族 厦门 喋血 喝令 喷香 嗟叹 堤防 负箧 寒碜 强迫 悲怆 惩罚 愤懑 戡乱 掣肘 提供 揩油 搭讪 棕榈 棺椁 欺侮 渣滓 游弋 湍急 湮没 溃烂 溃脓 滑稽 滞钝 犄角 猱猴 琥珀 番禺 疏浚 痤疮 禅让 筵席 翕然 翘板 翘首 耠地 聒噪 联袂

dǎi xù chǎn jiā bì dēng xiè dǎi xià dié hè pèn jiē dī qiè chen qiǎng chuàng chéng mèn kān chè gōng kāi shàn lǘ guǒ wǔ zǐ yì tuān yān kuì huì jī dùn jī náo pò pān jùn cuó shàn yán xī qiào qiáo huō guō mèi

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599

腌臜 落枕 葳蕤 蒋光鼐 蛤蚌 蛤蟆 蛮横 蛰伏 装帧 装载 覃(姓) 谥号 赋比兴 赍钱 赏赉 跛腿 道观 酥油 鈐记 锁钥 雇佣 靓女 黑魆魆 黑黝黝 剽窃 嗔怪 嗜好 嗫嚅 塑料 媲美 嫉妒 嫔妃 尴尬 感喟 搦战 摈弃 暖和 椽子 楔子 歃血 歆享 溥仪 溷浊 溺水 溽暑 煞白 煞尾 瑰丽 畸形 瘐毙

ā lào ruí nài gébàng hámá hèng zhé zhēn zài qín shì xīng jī lài bǒ guàn sū qián yuè yōng liàng xū yǒu piāo chēn shì nièrú sù pì jí pín gān kuì nuò bìn huo chuán xiē shà xīn pǔ hùn nì rù shà shā guī jī yǔ

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649

盟誓 碑帖 窠臼 粳米 缜密 罪愆 肄业 艄公 蓄养 蓓蕾 蓦地 蜕化 裨益 解(姓) 解元 辐射 酩酊 零趸 频仍 颔联 龃龉 僧侣 僭越 嗾使 寥廓 斡旋 旖旎 模式 模具 模棱 潋滟 熊罴 犒赏 瘦削 睿智 缫丝 肇事 膂力 蜚声 谰言 赚人 酹酒 静谧 骠骑 鲜妍 鼻衄 墨翟 嶙峋 慰藉 憎恶

méng tiè kē jīng zhěn qiān yì shāo xù bèi mò tuì bì xiè jiè fú dǐng dǔn réng hàn jǔyǔ sēng jiàn sǒu kuò wò yǐ mó mú léng liànyàn pí kào xuē ruì sāo zhào lǚ fēi lán zuàn lèi mì piàoqí yán nǜ dí xún jiè zēng

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699

摩挲 撩拨 撩起 暴戾 樊哙 横祸 潜能 澎湃 熟稔 熨帖 璀璨 磕绊 箴言 翩跹 蝙蝠 觐见 辘轳 遴选 鞑靼 麾下 噬啮 噻唑 嬗变 擂台 擂鼓 整饬 濒临 盥洗 缴械 罹难 薅草 赝品 踽踽独行 蹉跎 邂逅 靛青 颠踬 颠簸 嬷嬷 檄文 檩条 瞭望 糜费 糟粕 臀部 藐视 豁免 蹊跷 蹒跚 龋齿

suō liáo liāo lì kuài hèng qián pài rěn yù cuǐ kē zhēn piān biān jìn lùlu lín dádá huī shì sāizuò shàn lèi léi chì bīn guàn xiè lí hāo yàn jǔ cuō xiè diàn zhì bǒ mó xí lǐn liào mí pò tún miǎo huò qīqiāo pán qǔ

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

癖性 蹩进 邋遢 醪酒 鞭挞 鞭笞 鳏夫 鹰隼 孽根 攒射 曝光 簸箕 籀文 羹匙 艨艟 藻饰 蟾蜍 鏖战 打场子 颤抖 矍铄 糯米 譬喻 醴酪 霰雪 夔州 曩者 羼杂 鬻官 攫取 一气呵成 一丘之貉 一叶扁舟 一抔黄土 一暴十寒 一蹴而就 万马齐喑 三缄其口 千里迢迢 大发横财 大肆渲染 大腹便便 大模大样 不可估量 不可胜数 不亦乐乎 不即不离 不胫而走

pǐ bié lātā láo tà chī guān sǔn niè cuán bào bòji zhòu chí méngchōng zǎo chú áo chǎng chàn jué nuò pì lǐ xiàn kuí nǎng chàn yù jué hē hé piān póu pù cù yīn jiān tiáo hèng xuàn pián mú liáng shèng lè jí jìng

四 字 短 语

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

不容置喙 不着边际 不塞不流 不瘟不火 不蔓不枝 为虎作伥 凤冠霞帔 切中肯綮 反躬自省 天下为公 天崩地坼 少安毋躁 开门揖盗 引吭高歌 心广体胖 户枢不蠹 文以载道 斗转参横 毛遂自荐 气喘吁吁 长歌当哭 风尘仆仆 风声鹤唳 风流倜傥 风靡一时 东施效颦 兄弟阋墙 功亏一篑 功高德劭 叱咤风云 叶公好龙 处之泰然 奴颜婢膝 未雨绸缪 民穷财匮 民脂民膏 犯而不校 甘之如饴 生拉硬拽 目不暇接 丢三落四 亘古未有 众擎易举 刚愎自用 动人心弦 同仇敌忾 夙兴夜寐 奸狡诡谲 好逸恶劳 如丧考妣

huì zhuó sè wēn màn wèi pèi qièqìng xǐng wéi chè shǎowú yī háng pán dù zài shēn suì xū dàng pú lì tì mǐ pín xì kuì shào chì yè chǔ bì móu kuì zhī jiào yí zhuài xiá là gèn qíng bì xián kài sù jué wù bǐ

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

如法炮制 岌岌可危 并行不悖 戎马倥偬 扪心自问 曲尽其妙 有恃无恐 杀一儆百 纨绔子弟 老妪能解 自作自受 自怨自艾 色厉内荏 血流漂杵 行同狗彘 衣锦还乡 讷言敏行 负隅顽抗 严惩不贷 余勇可贾 即景生情 否极泰来 含英咀华 含情脉脉 呕心沥血 层见错出 忍俊不禁 忐忑不安 忧心忡忡 忸怩不安 把水澄清 杌陧之象 束手待毙 汩汩滔滔 沆瀣一气 沐猴而冠 没齿难忘 纵横捭阖 良莠不齐 芟夷大难 芬芳馥郁 身陷囹圄 间不容发 阿弥陀佛 阿房宫 阿谀奉承 饮鸩止渴 丧魂落魄 乳臭未干 佶屈聱牙

páo jí bèi kǒngzǒng mén qū shì jǐng kù yù zuò yì rěn chǔ zhì yī nè yú chéng gǔ jí pǐ jǔhuá mò ǒu jiàn jīn tǎntè chōng niǔ dèng wùniè shù gǔ hàngxiè guàn mò bǎi yǒu shān fù língyǔ jiānfà ē páng ēyú zhèn pò xiù jí áo

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

卓有成效 卷帙浩繁 呷一口酒 命运多舛 咄咄怪事 咕咕而泣 图穷匕见 垂涎三尺 夜阑人静 居心叵测 怙恶不悛 披星戴月 抶而扑之 明眸善睐 沸反盈天 直言不讳 苦心孤诣 茕茕孑立 迥乎不同 便宜行事 咸与维新 姹紫嫣红 封妻荫子 屏气凝神 差强人意 度德量力 徇情枉法 恪守不渝 恬不知耻 拾级而上 按捺不住 既往不咎 春华秋实 是耶非耶 济济一堂 浑身解数 畏葸不前 相机行事 相形见绌 相濡以沫 胜券在握 草长莺飞 草菅人命 袅袅炊烟 退避三舍 面面相觑 弱不禁风 恣行无忌 振聋发聩 桀骜不驯

zhuó zhì xiā chuǎn duō gū xiàn xián lán pǒ hùquān pī chì lài fèi huì yì qióng jiǒng biàn yù chà yìn bǐng chā duó xùn kè tián shè nà jiù huá yé jǐ xiè xǐ xiàng chù rú quàn zhǎng jiān niǎo shè qù jīn zì kuì xùn

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

流水汤汤 流水淙淙 海市蜃楼 烜赫一时 疾风劲草 病入膏肓 素昧平生 绠短汲深 蓊蓊郁郁 舐犊情深 荼毒生灵 莘莘学子 蚍蜉撼树 谄上欺下 载歌载舞 顿开茅塞 饿殍遍野 高屋建瓴 偃旗息鼓 得不偿失 惝恍迷离 敝帚自珍 断壁颓垣 望风披靡 桴止响腾 殒身不恤 淆乱乾坤 矫揉造作 累累果实 绮丽多彩 虚与委蛇 铤而走险 博闻强识 啼饥号寒 强人所难 惴惴不安 提纲挈领 插科打诨 揠苗助长 椎心痛恨 殚精竭虑 窗明几净 筚路蓝缕 落在后面 蛮横无理 越俎代庖 趋之若鹜 释迦牟尼 量才为用 嗤之以鼻

shāng cóng shèn xuǎn jìng huāng mèi gěngjí wěng shì tú shēn pí chǎn zài sè piǎo líng yǎn cháng huǎng zhǒu yuán mǐ fú xù xiáo jiǎo léi qǐ wēiyí tǐng zhì háo qiǎng zhuì qiè hùn yà chuí dān jī bì là hèng zǔ wù móu liàng chī

苏教版高中语文教学网---www.oldq.com.cn

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

嗷嗷待哺 摇曳多姿 数见不鲜 溘然长逝 溯本求源 畸轻畸重 睚眦必报 稗官野史 罪行累累 腾挪跌宕 裨补阙漏 觥筹交错 趑趄不前 锱铢必较 寡廉鲜耻 管窥蠡测 箪食壶浆 臧否人物 豪放不羁 踉踉跄跄 锲而不舍 暴殄天物 潸然泪下 澄清事实 熠熠发光 翩然起舞 踟蹰不前 踯躅不前 噤若寒蝉 瞠目结舌 臻于郅治 踽踽独行 醍醐灌顶 濯濯童山 繁冗拖沓 罄竹难书 螳臂当车 鞭辟入里 靡靡之音 鳞次栉比

bǔ yè shuòxiān kè sù jī yázì bài lěi dàng bì gōng zījū zī xiǎn lí sì pǐ jī liàng qiàng qiè tiǎn shān chéng yì piān chíchú zhízhú jìn chēng zhēnzhì jǔ tíhú zhuó rǒng qìng dāng pì mǐ zhì


赞助商链接

更多相关文章:
易错字音258例(录自500套高考及模拟试题)
录自500套高考及模拟试题-... 12页 免费 易错字音(录自500套高考及... 6页 1财富值 易错字音1000例(录自500套... 4页 2财富值 高考常考易错字音1000例...
易错字音258例(录自500套高考及模拟试题)
易错字音1000例(录自500套... 4页 2财富值 高考...易错字音258例(录自500套高考及模拟试题)易错字音258...中学语文大观园 www.zxyw.cn 1 易错字音 258 例...
高考易错字音258例(录自500套高考及模拟试...doc
易错字音(录自500套高考... 6页 1下载券 录自500套高考及模拟试题... 12页 免费 高考易错字音258例 6页 2下载券 易错字音1000例(录自500... 4页 1下载...
语文教案:易错字音258例(录自500套高考及模拟试题)
语文教案:易错字音258例(录自500套高考及模拟试题)_六年级语文_语文_小学教育_...高中语文易错字音1000例... 20页 1下载券 录自500套高考及模拟试题... 12页...
2018高考语文易错字音700例(来自500套试卷精选)
高考语文易错字音 700 例(来自 500 套试卷精选)序号 1 2 3 4 5 6 7 8 ...高中语文易错字音1000例... 11页 5下载券 2014高中语文易错字音(录... ...
易错字音258例[1]
易错字音258例[1] - 易错字音 258 例(录自 500 套高考及模拟试题) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
中考语文易错字音258例
中考语文易错字音258例 - 中考字音冲刺(录自 500 套中考及模拟试题) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图