9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

罗平县阿岗镇第二中学体测模版


年级编号 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

班级编号 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201

班级名称 学号 初中2013级1班 2013201001 初中2013级1班 2013201002 初中2013级1班 2013201003 初中2013级1班 2013201004 初中2013级1班 2013201005 初中2013级1班 2013201006 初中2013级1班 2013201007 初中2013级1班 2013201008 初中2013级1班 2013201009 初中2013级1班 2013201010 初中2013级1班 2013201011 初中2013级1班 2013201012 初中2013级1班 2013201013 初中2013级1班 2013201014 初中2013级1班 2013201015 初中2013级1班 2013201016 初中2013级1班 2013201017 初中2013级1班 2013201018 初中2013级1班 2013201019 初中2013级1班 2013201020 初中2013级1班 2013201021 初中2013级1班 2013201022 初中2013级1班 2013201023 初中2013级1班 2013201024 初中2013级1班 2013201025 初中2013级1班 2013201026 初中2013级1班 2013201027 初中2013级1班 2013201028 初中2013级1班 2013201029 初中2013级1班 2013201030 初中2013级1班 2013201031 初中2013级1班 2013201032 初中2013级1班 2013201033 初中2013级1班 2013201034 初中2013级1班 2013201035 初中2013级1班 2013201036 初中2013级1班 2013201037 初中2013级1班 2013201038 初中2013级1班 2013201039 初中2013级1班 2013201040 初中2013级1班 2013201041 初中2013级1班 2013201042 初中2013级1班 2013201043 初中2013级1班 2013201044 初中2013级1班 2013201045 初中2013级1班 2013201046 初中2013级1班 2013201047 初中2013级1班 2013201048 初中2013级1班 2013201049 初中2013级1班 2013201050

民族代码 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

姓名 杨蒎 念双龙 李江松 吴江鹏 李鹏程 陈磊 王云坤 陈锴贤 施腾飞 陈文炳 李肖飞 周阳 柏文强 李虎能 陈智 陈高 陈祖新 岳红强 刘明彪 王志强 吴涛 杨石勇 陈启阳 刘凯 高罗靖 张栋梁 张正 王阿南 陈海愿 李硕凡 高留波 陈志文 刘成帅 李志雄 陈凡 李江婷 柏珊 王伟仙 刘焕娥 王思蓉 李婷婷 王雨婷 高李丽 杨玲 刘倩 陈小丽 王碟艳 陈焕萍 陈立婷 周韦霞

性别 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

出生日期 2000-05-02 2000-08-10 2003-09-20 1998-11-07 2001-04-15 1998-11-15 1997-02-12 2000-10-07 2001-03-19 2001-03-25 2000-02-20 2001-07-05 2001-04-18 1999-10-19 2000-08-29 1998-11-26 1999-05-04 2000-05-12 2000-09-02 1999-06-12 1999-01-13 2000-08-26 2001-11-26 2000-01-23 1999-04-07 2000-03-18 1998-09-13 2000-06-06 1999-07-06 2002-01-15 1999-12-16 2001-08-12 2001-09-22 2000-11-03 2000-08-30 1999-03-20 2001-03-07 1999-10-21 1999-08-14 2002-03-16 2000-07-27 2002-10-04 2000-07-13 1998-08-23 2001-04-28 2000-04-11 1999-08-07 2000-04-12 2000-03-05 2000-05-20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013201 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202

初中2013级1班 2013201051 初中2013级1班 2013201052 初中2013级1班 2013201053 初中2013级1班 2013201054 初中2013级1班 2013201055 初中2013级1班 2013201056 初中2013级1班 2013201057 初中2013级1班 2013201058 初中2013级1班 2013201059 初中2013级1班 2013201060 初中2013级1班 2013201061 初中2013级1班 2013201062 初中2013级1班 2013201063 初中2013级1班 2013201064 初中2013级1班 2013201065 初中2013级1班 2013201066 初中2013级1班 2013201067 初中2013级1班 2013201068 初中2013级1班 2013201069 初中2013级2班 2013202001 初中2013级2班 2013202002 初中2013级2班 2013202003 初中2013级2班 2013202004 初中2013级2班 2013202005 初中2013级2班 2013202006 初中2013级2班 2013202007 初中2013级2班 2013202008 初中2013级2班 2013202009 初中2013级2班 2013202010 初中2013级2班 2013202011 初中2013级2班 2013202012 初中2013级2班 2013202013 初中2013级2班 2013202014 初中2013级2班 2013202015 初中2013级2班 2013202016 初中2013级2班 2013202017 初中2013级2班 2013202018 初中2013级2班 2013202019 初中2013级2班 2013202020 初中2013级2班 2013202021 初中2013级2班 2013202022 初中2013级2班 2013202023 初中2013级2班 2013202024 初中2013级2班 2013202025 初中2013级2班 2013202026 初中2013级2班 2013202027 初中2013级2班 2013202028 初中2013级2班 2013202029 初中2013级2班 2013202030 初中2013级2班 2013202031 初中2013级2班 2013202032

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

彭青青 周蝶 高露仙 王丽飞 张亚婷 王江瑞 刘瑞芯 赏丽霞 陈雨桐 杨晔 刘庆庆 李萌雨 陈左琴 高媛媛 段陈艳 李春艳 陈锐琼 陈海艳 赵琳瑞 顾祥林 杨兢 普雄坤 张洪伟 张江袁 王恒进 崔瀚 刘东 李浩泽 陈爱鹏 陈志岗 高瑞华 陈豪杰 王保涛 柏兴伟 陈刘涛 陈留 王文贵 周飞 陈凯 刘振林 普顺 张涛 高祖鹏 王刘涛 吴广 王超 陈然 陈星文 袁石能 陈侯龙 俞阳

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000-10-12 2001-10-17 2000-11-28 2000-05-06 2000-10-03 2000-01-12 2000-08-21 1999-07-22 2002-01-17 2001-08-25 2001-01-19 2002-08-02 2001-06-18 2000-11-23 2001-07-25 1999-01-01 2000-07-10 2001-04-01 2000-12-24 1998-06-25 2000-03-28 1997-12-23 2000-01-12 2001-06-22 2000-02-16 2000-08-17 2001-08-12 2000-07-23 2000-10-20 2000-06-16 2000-02-07 2000-02-02 1989-03-16 1999-10-05 1999-11-16 2000-05-06 2000-06-03 2000-10-25 2000-03-11 2003-03-28 2001-11-30 1999-04-11 2001-11-27 2001-07-01 2000-03-20 2000-12-17 2001-09-06 2001-08-14 1999-11-07 2000-10-03 2000-01-06

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013202 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203

初中2013级2班 2013202033 初中2013级2班 2013202034 初中2013级2班 2013202035 初中2013级2班 2013202036 初中2013级2班 2013202037 初中2013级2班 2013202038 初中2013级2班 2013202039 初中2013级2班 2013202040 初中2013级2班 2013202041 初中2013级2班 2013202042 初中2013级2班 2013202043 初中2013级2班 2013202044 初中2013级2班 2013202045 初中2013级2班 2013202046 初中2013级2班 2013202047 初中2013级2班 2013202048 初中2013级2班 2013202049 初中2013级2班 2013202050 初中2013级2班 2013202051 初中2013级2班 2013202052 初中2013级2班 2013202053 初中2013级2班 2013202054 初中2013级2班 2013202055 初中2013级2班 2013202056 初中2013级2班 2013202057 初中2013级2班 2013202058 初中2013级2班 2013202059 初中2013级2班 2013202060 初中2013级2班 2013202061 初中2013级2班 2013202062 初中2013级2班 2013202063 初中2013级2班 2013202064 初中2013级2班 2013202065 初中2013级2班 2013202066 初中2013级3班 2013203001 初中2013级3班 2013203002 初中2013级3班 2013203003 初中2013级3班 2013203004 初中2013级3班 2013203005 初中2013级3班 2013203006 初中2013级3班 2013203007 初中2013级3班 2013203008 初中2013级3班 2013203009 初中2013级3班 2013203010 初中2013级3班 2013203011 初中2013级3班 2013203012 初中2013级3班 2013203013 初中2013级3班 2013203014 初中2013级3班 2013203015 初中2013级3班 2013203016 初中2013级3班 2013203017

1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1

冯帆 张龙娇 李祖康 杨兴丽 李志艳 陈江艳 王仙 李苏彤 万蓉 李子灵 陈韩瑞 彭蓉 潘龙琼 刘红艳 陈家美 陈侣艳 王凤玲 李吴婉 陈蓉丽 黎丁西 伏左琴 李访访 刘瑞南 王艳情 陈琴琴 施绿叶 梁礼瑞 曹兴 李高燕 陈云凤 刘自瑞 李冬艳 杨蓓蕾 王林翠 顾壮龙 王流星 陈鹏 李伟楠 刘所强 刘辉 陈孝波 高留俊 李彦联 陈海涛 陆胜强 李志雄 王策能 普踩斌 王涛 王羊涛 陈铁强

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2001-02-27 1999-04-20 2000-03-23 2000-10-16 1999-08-26 2000-09-10 1999-07-29 2001-08-05 2000-09-03 1999-05-22 2000-12-25 2000-12-23 2000-10-26 2001-03-06 2000-04-02 2000-05-20 2000-09-18 2000-11-30 1999-06-26 2001-08-06 2000-05-08 2002-06-24 1998-09-05 1998-03-28 2000-02-02 2000-02-16 1999-12-02 2001-09-04 2000-11-16 2000-08-30 2000-04-06 1999-11-06 2000-02-17 2000-02-21 2001-07-07 2000-07-07 2001-02-01 1999-09-25 2000-04-14 1999-04-21 1998-09-24 1999-03-23 2000-05-27 2001-02-22 1999-04-06 2000-10-08 2000-06-20 2002-06-14 1999-08-18 1999-10-22 2000-08-18

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203 2013203

初中2013级3班 2013203018 初中2013级3班 2013203019 初中2013级3班 2013203020 初中2013级3班 2013203021 初中2013级3班 2013203022 初中2013级3班 2013203023 初中2013级3班 2013203024 初中2013级3班 2013203025 初中2013级3班 2013203026 初中2013级3班 2013203027 初中2013级3班 2013203028 初中2013级3班 2013203029 初中2013级3班 2013203030 初中2013级3班 2013203031 初中2013级3班 2013203032 初中2013级3班 2013203033 初中2013级3班 2013203034 初中2013级3班 2013203035 初中2013级3班 2013203036 初中2013级3班 2013203037 初中2013级3班 2013203038 初中2013级3班 2013203039 初中2013级3班 2013203040 初中2013级3班 2013203041 初中2013级3班 2013203042 初中2013级3班 2013203043 初中2013级3班 2013203044 初中2013级3班 2013203045 初中2013级3班 2013203046 初中2013级3班 2013203047 初中2013级3班 2013203048 初中2013级3班 2013203049 初中2013级3班 2013203050 初中2013级3班 2013203051 初中2013级3班 2013203052 初中2013级3班 2013203053 初中2013级3班 2013203054 初中2013级3班 2013203055 初中2013级3班 2013203056 初中2013级3班 2013203057 初中2013级3班 2013203058 初中2013级3班 2013203059 初中2013级3班 2013203060 初中2013级3班 2013203061 初中2013级3班 2013203062 初中2013级3班 2013203063 初中2013级3班 2013203064 初中2013级3班 2013203065 初中2013级3班 2013203066 初中2013级3班 2013203067 初中2013级3班 2013203068

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

张寒孝 殷祖高 陈新宙 伏双建 顾姜平 陈星 王留超 杨木松 顾理鹏 施伟东 陈兴 陈浩 曹全龙 周田昊 张凡 李志新 陈文兵 陈俊 高恒 王月萍 赏江丽 陈敏 钱芳 李仙叶 李苗苗 陈成 李珊珊 李瑞梅 刘梦丽 袁瑞新 殷旭梅 张凤星 李叶林 李应 保阳梅 施梦凡 陈爱飞 保涵 陈雪飞 李江丽 杨关会 陈章艳 王丽丽 陈凤 冯苏敏 陈艳琴 岳江琼 施腾玥 施瑞丽 张梦志 潘江艳

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000-10-19 2000-09-27 2002-09-17 2000-05-06 2000-07-23 1999-05-24 2000-07-12 2002-11-02 1998-12-11 2000-05-24 2001-01-01 2000-01-09 1997-12-21 1999-02-10 1999-12-20 2000-08-16 1999-11-18 2000-04-21 2001-07-17 2002-07-02 1999-10-16 1998-02-20 2000-03-25 1999-01-07 2000-11-26 2001-02-18 2000-03-12 2000-04-01 1997-04-14 2000-08-05 2000-04-01 1999-10-03 2001-06-18 1999-11-13 1999-03-06 2001-08-08 2000-09-04 2001-02-28 2002-02-19 1997-09-18 1999-06-12 2001-11-16 2001-06-12 1999-09-16 2001-08-27 2000-04-22 2001-10-17 2001-11-30 2000-04-28 2000-08-15 1998-12-14

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013203 2013203 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204

初中2013级3班 2013203069 初中2013级3班 2013203070 初中2013级4班 2013204001 初中2013级4班 2013204002 初中2013级4班 2013204003 初中2013级4班 2013204004 初中2013级4班 2013204005 初中2013级4班 2013204006 初中2013级4班 2013204007 初中2013级4班 2013204008 初中2013级4班 2013204009 初中2013级4班 2013204010 初中2013级4班 2013204011 初中2013级4班 2013204012 初中2013级4班 2013204013 初中2013级4班 2013204014 初中2013级4班 2013204015 初中2013级4班 2013204016 初中2013级4班 2013204017 初中2013级4班 2013204018 初中2013级4班 2013204019 初中2013级4班 2013204020 初中2013级4班 2013204021 初中2013级4班 2013204022 初中2013级4班 2013204023 初中2013级4班 2013204024 初中2013级4班 2013204025 初中2013级4班 2013204026 初中2013级4班 2013204027 初中2013级4班 2013204028 初中2013级4班 2013204029 初中2013级4班 2013204030 初中2013级4班 2013204031 初中2013级4班 2013204032 初中2013级4班 2013204033 初中2013级4班 2013204034 初中2013级4班 2013204035 初中2013级4班 2013204036 初中2013级4班 2013204037 初中2013级4班 2013204038 初中2013级4班 2013204039 初中2013级4班 2013204040 初中2013级4班 2013204041 初中2013级4班 2013204042 初中2013级4班 2013204043 初中2013级4班 2013204044 初中2013级4班 2013204045 初中2013级4班 2013204046 初中2013级4班 2013204047 初中2013级4班 2013204048 初中2013级4班 2013204049

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1

简蓉丽 王小娥 高鹏 陈留刚 施瑞涛 尹豪昊 陈赓 杨龙杰 杨喜成 陈海军 张哲 黎江坤 王虎利 韩浩 陈秀明 陈志勇 陈杰 李永华 陈文鹏 陈兴能 王强云 刘洪成 张朋程 张瑞宇 方徐永 张炜 陈文云 张洪 高礼军 陈兴 陈进波 陈罗浩 钱江波 王斌 岳俊益 李瑞 王祖娴 李玲玲 吴红玲 王凤菊 陈叶丽 杨蓉蓉 杨春艳 伏琴娥 李开仙 陈雄凤 杨婷 保云丽 陈媛 陈婷小 施文庆

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1999-03-02 2000-04-11 2000-05-30 2000-10-10 2000-09-22 2004-08-28 2000-06-09 2000-01-28 2000-02-12 1999-09-26 2001-11-07 2000-05-08 2000-09-05 2000-02-27 2000-08-03 2000-02-24 2000-07-25 2000-10-05 1999-11-04 2000-10-17 2000-04-12 2001-10-21 2000-12-28 2000-01-08 2000-09-11 2000-10-07 2000-05-19 1999-11-21 2001-09-13 2000-08-26 1998-11-25 2000-10-25 2000-03-03 1999-10-14 2000-09-25 1996-09-21 2000-07-25 1999-02-26 1999-06-02 2000-10-17 1999-12-01 2001-07-29 1999-02-08 1997-04-10 1999-09-06 2002-05-26 2000-04-18 2000-09-14 2002-06-20 2000-09-01 1999-07-01

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013204 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205

初中2013级4班 2013204050 初中2013级4班 2013204051 初中2013级4班 2013204052 初中2013级4班 2013204053 初中2013级4班 2013204054 初中2013级4班 2013204055 初中2013级4班 2013204056 初中2013级4班 2013204057 初中2013级4班 2013204058 初中2013级4班 2013204059 初中2013级4班 2013204060 初中2013级4班 2013204061 初中2013级4班 2013204062 初中2013级4班 2013204063 初中2013级4班 2013204064 初中2013级4班 2013204065 初中2013级4班 2013204066 初中2013级5班 2013205001 初中2013级5班 2013205002 初中2013级5班 2013205003 初中2013级5班 2013205004 初中2013级5班 2013205005 初中2013级5班 2013205006 初中2013级5班 2013205007 初中2013级5班 2013205008 初中2013级5班 2013205009 初中2013级5班 2013205010 初中2013级5班 2013205011 初中2013级5班 2013205012 初中2013级5班 2013205013 初中2013级5班 2013205014 初中2013级5班 2013205015 初中2013级5班 2013205016 初中2013级5班 2013205017 初中2013级5班 2013205018 初中2013级5班 2013205019 初中2013级5班 2013205020 初中2013级5班 2013205021 初中2013级5班 2013205022 初中2013级5班 2013205023 初中2013级5班 2013205024 初中2013级5班 2013205025 初中2013级5班 2013205026 初中2013级5班 2013205027 初中2013级5班 2013205028 初中2013级5班 2013205029 初中2013级5班 2013205030 初中2013级5班 2013205031 初中2013级5班 2013205032 初中2013级5班 2013205033 初中2013级5班 2013205034

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

胡蝶 王江瑞 王李娥 张俞 董文秀 王约爱 王珠珠 陈松琼 张婷婷 周茂 吴若月 刘仙 李瑞丽 王莲蓉 冯梅心 李江瑞 陈祖丽 帅东 张绍任 顾瑞坤 陈华东 王文鹏 叶黎斌 周保全 陈浩 陈留江 李柏志 陈飞程 王衡 刘红涛 张航 陈留东 王红能 申奥 普留平 刘垚斌 张云龙 刘江鑫 杨江斌 王梦强 陈杨伟 曹文洁 张正刚 柏圣尊 刘浩南 陈来富 李庚 李楠 杨祖瑞 高文斌 杨全波

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000-09-11 2001-01-14 2000-06-16 2000-07-20 2000-02-08 1999-10-10 2002-03-06 1999-05-10 1998-08-16 2001-05-16 2000-12-19 1999-06-02 2000-07-18 2000-06-20 2000-09-12 1999-11-08 1999-09-18 2000-11-08 2002-04-01 2000-10-13 1999-02-12 1999-12-23 2000-03-13 2000-09-06 1999-11-06 1998-08-17 2001-11-12 1999-07-04 1999-02-19 2001-08-26 2000-10-03 2000-12-03 1999-07-25 2000-07-24 1999-10-17 1999-06-05 1999-08-20 1998-04-06 1997-08-06 2000-03-04 1999-02-11 2000-08-29 2000-01-13 1998-01-22 2000-09-28 2000-12-16 1998-11-12 2000-08-10 2001-04-20 2000-11-17 1997-11-30

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013205 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206

初中2013级5班 2013205035 初中2013级5班 2013205036 初中2013级5班 2013205037 初中2013级5班 2013205038 初中2013级5班 2013205039 初中2013级5班 2013205040 初中2013级5班 2013205041 初中2013级5班 2013205042 初中2013级5班 2013205043 初中2013级5班 2013205044 初中2013级5班 2013205045 初中2013级5班 2013205046 初中2013级5班 2013205047 初中2013级5班 2013205048 初中2013级5班 2013205049 初中2013级5班 2013205050 初中2013级5班 2013205051 初中2013级5班 2013205052 初中2013级5班 2013205053 初中2013级5班 2013205054 初中2013级5班 2013205055 初中2013级5班 2013205056 初中2013级5班 2013205057 初中2013级5班 2013205058 初中2013级5班 2013205059 初中2013级5班 2013205060 初中2013级5班 2013205061 初中2013级5班 2013205062 初中2013级5班 2013205063 初中2013级5班 2013205064 初中2013级5班 2013205065 初中2013级5班 2013205066 初中2013级5班 2013205067 初中2013级5班 2013205068 初中2013级5班 2013205069 初中2013级5班 2013205070 初中2013级5班 2013205071 初中2013级5班 2013205072 初中2013级5班 2013205073 初中2013级5班 2013205074 初中2013级5班 2013205075 初中2013级5班 2013205076 初中2013级5班 2013205077 初中2013级5班 2013205078 初中2013级6班 2013206001 初中2013级6班 2013206002 初中2013级6班 2013206003 初中2013级6班 2013206004 初中2013级6班 2013206005 初中2013级6班 2013206006 初中2013级6班 2013206007

1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

周金成 王燕伟 俞祖伟 万里红 黄世杰 李斌斌 李成 高叶 李新叶 陈庆 李丽 陈春丽 陈茜娜 陈仆瑞 秦蓉 陆倩 顾琴瑞 杨梦丽 赏福蓉 李丽娇 陈来娣 尹冬花 秦勤 陈克花 张程心 张孟迪 李瑞 李永丽 李俊丽 赵雄丽 陈江珍 陈强应 刘榕 张娟 段冬瑞 李冬雪 李瑞琼 李成艳 刘瑞琴 陈爱 陈欣瑞 王秋月 杨梦丽 陈潇蓉 高江红 岳露倗 叶飞 李文革 叶龙 杨能波 王景鹏

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

2000-08-16 1999-04-10 1999-06-05 1999-11-11 1999-04-24 2000-10-23 1999-05-20 2000-10-12 1999-09-13 1999-08-16 1999-07-03 1999-06-12 2000-11-11 2002-08-30 2000-06-26 1999-06-08 2001-01-20 2000-11-16 2000-07-02 2000-01-10 1998-07-24 1999-08-08 2002-10-12 1999-05-26 2000-11-16 2002-04-11 1998-02-20 1999-05-27 1999-12-28 2000-06-24 2001-01-24 2000-09-26 1999-09-18 1999-10-20 2001-12-10 2000-11-17 2002-06-22 2000-08-19 1998-03-11 1998-03-16 2000-12-13 1999-10-21 2000-03-13 2000-11-13 2000-01-17 2001-06-08 1998-03-28 2001-04-14 2000-11-30 1997-10-05 1998-10-25

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206

初中2013级6班 2013206008 初中2013级6班 2013206009 初中2013级6班 2013206010 初中2013级6班 2013206011 初中2013级6班 2013206012 初中2013级6班 2013206013 初中2013级6班 2013206014 初中2013级6班 2013206015 初中2013级6班 2013206016 初中2013级6班 2013206017 初中2013级6班 2013206018 初中2013级6班 2013206019 初中2013级6班 2013206020 初中2013级6班 2013206021 初中2013级6班 2013206022 初中2013级6班 2013206023 初中2013级6班 2013206024 初中2013级6班 2013206025 初中2013级6班 2013206026 初中2013级6班 2013206027 初中2013级6班 2013206028 初中2013级6班 2013206029 初中2013级6班 2013206030 初中2013级6班 2013206031 初中2013级6班 2013206032 初中2013级6班 2013206033 初中2013级6班 2013206034 初中2013级6班 2013206035 初中2013级6班 2013206036 初中2013级6班 2013206037 初中2013级6班 2013206038 初中2013级6班 2013206039 初中2013级6班 2013206040 初中2013级6班 2013206041 初中2013级6班 2013206042 初中2013级6班 2013206043 初中2013级6班 2013206044 初中2013级6班 2013206045 初中2013级6班 2013206046 初中2013级6班 2013206047 初中2013级6班 2013206048 初中2013级6班 2013206049 初中2013级6班 2013206050 初中2013级6班 2013206051 初中2013级6班 2013206052 初中2013级6班 2013206053 初中2013级6班 2013206054 初中2013级6班 2013206055 初中2013级6班 2013206056 初中2013级6班 2013206057 初中2013级6班 2013206058

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

李江林 李石富 杨留洪 陈丽华 保泽林 张福斌 杨鹏飞 袁志波 高强 秦石平 高龙泽 王碧龙 陈江 李祖鹏 杨金 陈永林 尹小成 杨洪宽 赏红兵 杨龙 周宇航 王克祥 杨光辉 刘浩 李江东 赏冬旭 杨石成 王浩南 陈进平 顾留保 刘志委 韩柱能 高星龙 李成玉 梁爱斌 李仙乔 杨梦 史瑞年 李秋凤 柏汝丽 王蓉艳 陈艳青 李爱欣 陈贤 陈瑞 尹小凤 周江苏 张飞梦 陈克换 陈小蓉 张双敏

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000-02-10 1998-11-17 1998-06-30 1999-10-28 1998-11-21 1999-10-26 1998-12-28 2000-08-03 1998-11-08 1996-02-18 1999-02-18 1999-09-14 1997-05-05 1998-08-08 1998-07-27 1999-08-27 1999-09-26 2000-02-05 2000-06-07 2000-03-12 2000-09-18 2000-07-16 1999-11-11 1997-09-04 1998-11-19 2000-05-15 1998-05-05 2000-11-16 2001-03-10 2000-01-12 1999-10-02 1995-02-20 2000-02-10 1999-04-14 2000-12-12 1998-02-06 1999-10-16 2000-12-29 1999-10-22 1998-10-30 2001-01-16 2001-06-24 2000-12-05 1999-02-10 2000-10-05 1999-10-18 2001-05-24 1998-08-14 2000-01-14 2000-10-29 2000-08-10

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013206 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207

初中2013级6班 2013206059 初中2013级6班 2013206060 初中2013级6班 2013206061 初中2013级6班 2013206062 初中2013级6班 2013206063 初中2013级6班 2013206064 初中2013级6班 2013206065 初中2013级6班 2013206066 初中2013级6班 2013206067 初中2013级6班 2013206068 初中2013级6班 2013206069 初中2013级6班 2013206070 初中2013级6班 2013206071 初中2013级6班 2013206072 初中2013级6班 2013206073 初中2013级6班 2013206074 初中2013级6班 2013206075 初中2013级6班 2013206076 初中2013级6班 2013206077 初中2013级6班 2013206078 初中2013级7班 2013207001 初中2013级7班 2013207002 初中2013级7班 2013207003 初中2013级7班 2013207004 初中2013级7班 2013207005 初中2013级7班 2013207006 初中2013级7班 2013207007 初中2013级7班 2013207008 初中2013级7班 2013207009 初中2013级7班 2013207010 初中2013级7班 2013207011 初中2013级7班 2013207012 初中2013级7班 2013207013 初中2013级7班 2013207014 初中2013级7班 2013207015 初中2013级7班 2013207016 初中2013级7班 2013207017 初中2013级7班 2013207018 初中2013级7班 2013207019 初中2013级7班 2013207020 初中2013级7班 2013207021 初中2013级7班 2013207022 初中2013级7班 2013207023 初中2013级7班 2013207024 初中2013级7班 2013207025 初中2013级7班 2013207026 初中2013级7班 2013207027 初中2013级7班 2013207028 初中2013级7班 2013207029 初中2013级7班 2013207030 初中2013级7班 2013207031

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

方芳 崔伟丽 刘欢欢 李凤仙 叶文凤 李琪慧 李江瑞 高孟吉 王婷 彭挑花 柏怀仙 刘卫瑞 郭小芬 李代瑞 保海艳 陈永锐 陈文庆 李雪梅 李坤蓉 李隆艳 秦新胜 韩跃文 秦伟焘 李杨 李新诚 王朱波 刘江付 崔祖涛 王礼孝 张宏宇 李浩南 刘玄康 杨金龙 张谷能 张雄威 李强 周鑫 陈江鹏 陈龙 秦浩 张相 刘旭斌 陈高成 李佺 董双艳 陈世平 史永红 杨波 高泽 史伟泽 陈柱存

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2003-07-11 1999-09-09 2001-03-07 1999-09-15 2001-04-19 2000-01-06 1998-12-16 2000-12-11 1999-06-24 1999-08-04 1998-06-09 1998-12-03 1999-04-23 2000-08-29 1996-02-26 1999-12-27 1998-02-26 2000-06-20 2000-03-18 2000-02-19 1999-12-22 2000-06-29 1999-07-30 1999-10-05 2000-02-12 1998-02-15 2000-04-18 1999-10-04 1999-05-13 2001-08-08 2000-03-07 1999-12-24 2000-04-13 1999-08-17 1999-08-19 1998-12-12 2000-08-10 1998-05-18 1999-10-11 1999-03-02 2001-10-19 1998-06-18 1998-01-28 2001-02-21 1998-03-27 1999-05-18 2002-08-26 2002-06-24 2001-08-16 2001-11-19 1998-08-08

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013207 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208

初中2013级7班 2013207032 初中2013级7班 2013207033 初中2013级7班 2013207034 初中2013级7班 2013207035 初中2013级7班 2013207036 初中2013级7班 2013207037 初中2013级7班 2013207038 初中2013级7班 2013207039 初中2013级7班 2013207040 初中2013级7班 2013207041 初中2013级7班 2013207042 初中2013级7班 2013207043 初中2013级7班 2013207044 初中2013级7班 2013207045 初中2013级7班 2013207046 初中2013级7班 2013207047 初中2013级7班 2013207048 初中2013级7班 2013207049 初中2013级7班 2013207050 初中2013级7班 2013207051 初中2013级7班 2013207052 初中2013级7班 2013207053 初中2013级7班 2013207054 初中2013级7班 2013207055 初中2013级7班 2013207056 初中2013级7班 2013207057 初中2013级7班 2013207058 初中2013级7班 2013207059 初中2013级7班 2013207060 初中2013级7班 2013207061 初中2013级7班 2013207062 初中2013级7班 2013207063 初中2013级7班 2013207064 初中2013级7班 2013207065 初中2013级7班 2013207066 初中2013级7班 2013207067 初中2013级7班 2013207068 初中2013级7班 2013207069 初中2013级7班 2013207070 初中2013级7班 2013207071 初中2013级7班 2013207072 初中2013级7班 2013207073 初中2013级7班 2013207074 初中2013级7班 2013207075 初中2013级7班 2013207076 初中2013级7班 2013207077 初中2013级8班 2013208001 初中2013级8班 2013208002 初中2013级8班 2013208003 初中2013级8班 2013208004 初中2013级8班 2013208005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

高扬 陈祖法 叶智 杨礼江 袁聪林 冯琦波 王留坤 李强能 杨赛龙 刘东 杨应丽 崔聪林 高婷婷 崔克仙 陈田蕊 赵喜丽 杨江丽 陈红会 岳王琴 陈艳丽 李贵花 尚菊英 李金飞 刘梦仙 柏家圆 张小梦 刘应桃 陈婷 高苏苏 伏秋艳 伏文丽 彭小苏 陈琼丽 袁明丽 李约丽 刘康锐 杨将雪 李鹏玲 潘朋丽 陈桃礼 王旭叶 张蕊 张丽 张楠 刘江桃 李自丽 刘旭洋 张旭泽 王江超 李杨兴 杨爱国

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

2002-02-03 2000-02-23 2001-02-18 1998-03-10 2000-06-05 2000-09-26 2000-05-16 1997-05-04 1997-05-06 1999-11-28 1997-06-06 2000-03-12 2001-02-18 2001-08-16 2000-10-04 1998-05-11 1999-08-26 1999-04-09 1999-12-14 1997-04-29 1999-07-23 1999-06-27 2003-12-22 1999-05-08 2000-09-23 1998-07-06 2001-02-16 2000-09-27 2000-04-26 1999-07-14 1999-02-21 1999-02-10 2001-03-16 2000-10-17 1998-10-11 1999-08-06 1998-04-05 2000-12-21 2000-09-13 2000-03-04 1999-08-02 2000-06-27 2000-02-08 2000-10-03 2000-01-16 1999-02-21 2000-12-13 2003-10-12 1998-12-20 1999-09-14 2000-11-30

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208

初中2013级8班 2013208006 初中2013级8班 2013208007 初中2013级8班 2013208008 初中2013级8班 2013208009 初中2013级8班 2013208010 初中2013级8班 2013208011 初中2013级8班 2013208012 初中2013级8班 2013208013 初中2013级8班 2013208014 初中2013级8班 2013208015 初中2013级8班 2013208016 初中2013级8班 2013208017 初中2013级8班 2013208018 初中2013级8班 2013208019 初中2013级8班 2013208020 初中2013级8班 2013208021 初中2013级8班 2013208022 初中2013级8班 2013208023 初中2013级8班 2013208024 初中2013级8班 2013208025 初中2013级8班 2013208026 初中2013级8班 2013208027 初中2013级8班 2013208028 初中2013级8班 2013208029 初中2013级8班 2013208030 初中2013级8班 2013208031 初中2013级8班 2013208032 初中2013级8班 2013208033 初中2013级8班 2013208034 初中2013级8班 2013208035 初中2013级8班 2013208036 初中2013级8班 2013208037 初中2013级8班 2013208038 初中2013级8班 2013208039 初中2013级8班 2013208040 初中2013级8班 2013208041 初中2013级8班 2013208042 初中2013级8班 2013208043 初中2013级8班 2013208044 初中2013级8班 2013208045 初中2013级8班 2013208046 初中2013级8班 2013208047 初中2013级8班 2013208048 初中2013级8班 2013208049 初中2013级8班 2013208050 初中2013级8班 2013208051 初中2013级8班 2013208052 初中2013级8班 2013208053 初中2013级8班 2013208054 初中2013级8班 2013208055 初中2013级8班 2013208056

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1

段能良 王龙 王红成 李冬成 张政 陈卫波 罗杰 陈正波 柏云宽 田兴 陈雨润 张磊 李猛波 杨洪飞 王永能 陈将伟 李江文 李祥龙 陈松 王江涛 王祥 杨涛 张周权 李杨洁 杨阳 李纳 陈雄坤 戚小龙 顾小波 杨能强 唐祥龙 杨松松 王志强 张雪 董章通 王叶峰 曹瑞 王文丽 李小瑞 刘艳 王笑丽 李珍玉 李克丽 孙苏萍 王押瑞 俞蓉 李仙叶 叶蓉 高瑞仙 李祖会 周敏

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000-05-19 2001-06-04 2000-05-13 2000-10-17 2002-01-31 1998-09-20 2000-09-04 2000-12-03 1999-11-09 1998-11-10 2002-06-18 2001-02-27 2000-08-03 2000-03-28 1998-08-19 2000-10-24 1997-10-01 1999-03-18 2001-09-12 2000-02-16 2000-03-21 2000-03-06 1998-11-11 1999-09-02 2003-05-06 1998-01-10 1998-09-20 2000-03-25 1998-06-22 2000-03-08 2000-01-29 1999-12-20 1999-11-14 1999-08-13 1999-05-05 2000-10-23 2000-09-06 1999-02-19 2000-03-08 2000-07-13 1998-10-02 2001-11-15 1998-10-02 1999-10-27 2000-11-10 2000-01-07 1999-10-16 1999-11-24 2001-06-22 1999-12-21 2001-11-19

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2013208 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201

初中2013级8班 2013208057 初中2013级8班 2013208058 初中2013级8班 2013208059 初中2013级8班 2013208060 初中2013级8班 2013208061 初中2013级8班 2013208062 初中2013级8班 2013208063 初中2013级8班 2013208064 初中2013级8班 2013208065 初中2013级8班 2013208066 初中2013级8班 2013208067 初中2013级8班 2013208068 初中2013级8班 2013208069 初中2013级8班 2013208070 初中2013级8班 2013208071 初中2013级8班 2013208072 初中2013级8班 2013208073 初中2013级8班 2013208074 初中2013级8班 2013208075 初中2013级8班 2013208076 初中2012级1班 2012201001 初中2012级1班 2012201002 初中2012级1班 2012201003 初中2012级1班 2012201004 初中2012级1班 2012201005 初中2012级1班 2012201006 初中2012级1班 2012201007 初中2012级1班 2012201008 初中2012级1班 2012201009 初中2012级1班 2012201010 初中2012级1班 2012201011 初中2012级1班 2012201012 初中2012级1班 2012201013 初中2012级1班 2012201014 初中2012级1班 2012201015 初中2012级1班 2012201016 初中2012级1班 2012201017 初中2012级1班 2012201018 初中2012级1班 2012201019 初中2012级1班 2012201020 初中2012级1班 2012201021 初中2012级1班 2012201022 初中2012级1班 2012201023 初中2012级1班 2012201024 初中2012级1班 2012201025 初中2012级1班 2012201026 初中2012级1班 2012201027 初中2012级1班 2012201028 初中2012级1班 2012201029 初中2012级1班 2012201030 初中2012级1班 2012201031

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

普飞丽 张龙艳 刘瑞琼 王蓉蓉 查压情 彭东琴 陈超琼 陈水琼 陈梦兴 周水 陈蓉 王鹏丽 张欢欢 尚瑞琼 王有娣 刘带娣 张丽 杨艳琼 李晶晶 赏春蓉 李志斌 李云飞 张泽汉 李勇新 兰文平 陈宇航 吴鹏程 周亚敬 王文涛 李容波 周伟俊 刘文辉 董有鹏 李罗瑞 高龙云 田磊 李铁丁 兰志恒 杨磊 刘东恒 刘锴 王祖坤 岳继凯 陈飞 王旗林 袁志国 陈贤 顾雄灵 王汝孝 李波 周俊

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1999-09-17 2000-12-26 1998-09-05 1998-08-26 1999-08-19 1998-06-23 1999-08-28 1999-03-02 1999-02-07 2001-06-08 2000-07-28 1998-11-23 2000-01-09 1998-03-08 1998-04-13 2000-05-12 1998-04-16 1999-08-03 1999-11-07 2001-09-08 2000-06-18 1999-07-12 2002-07-12 1999-08-08 1998-11-23 2000-11-02 1999-08-05 2000-02-29 1999-10-21 2000-02-26 2000-01-08 1998-01-23 1999-10-16 2000-04-16 2000-10-29 2000-04-21 1999-11-19 2000-06-12 1998-12-02 1998-12-26 1999-04-19 2000-05-05 2001-04-11 1999-03-09 1998-11-28 1998-11-20 1996-06-18 1998-01-10 1999-09-05 1998-10-05 1999-10-30

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012201 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202

初中2012级1班 2012201032 初中2012级1班 2012201033 初中2012级1班 2012201034 初中2012级1班 2012201035 初中2012级1班 2012201036 初中2012级1班 2012201037 初中2012级1班 2012201038 初中2012级1班 2012201039 初中2012级1班 2012201040 初中2012级1班 2012201041 初中2012级1班 2012201042 初中2012级1班 2012201043 初中2012级1班 2012201044 初中2012级1班 2012201045 初中2012级1班 2012201046 初中2012级1班 2012201047 初中2012级1班 2012201048 初中2012级1班 2012201049 初中2012级1班 2012201050 初中2012级1班 2012201051 初中2012级1班 2012201052 初中2012级1班 2012201053 初中2012级1班 2012201054 初中2012级1班 2012201055 初中2012级1班 2012201056 初中2012级1班 2012201057 初中2012级1班 2012201058 初中2012级1班 2012201059 初中2012级1班 2012201060 初中2012级1班 2012201061 初中2012级1班 2012201062 初中2012级1班 2012201063 初中2012级1班 2012201064 初中2012级1班 2012201065 初中2012级1班 2012201066 初中2012级1班 2012201067 初中2012级1班 2012201068 初中2012级1班 2012201069 初中2012级1班 2012201070 初中2012级1班 2012201071 初中2012级1班 2012201072 初中2012级1班 2012201073 初中2012级1班 2012201074 初中2012级1班 2012201075 初中2012级1班 2012201076 初中2012级2班 2012202001 初中2012级2班 2012202002 初中2012级2班 2012202003 初中2012级2班 2012202004 初中2012级2班 2012202005 初中2012级2班 2012202006

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1

陈志雄 李祖鹏 张鹏 段克丽 李慧帅 陈李艳 李红丽 孙凤娥 李艳婷 兰蓉丽 陈水丽 梁洁 陈艳 柏赛琼 杨琴丽 李华丽 雍翡瑞 李文瑞 李丽珍 李凤艳 李欣娥 李朴丽 陈叶艳 王玲景 李洁 王琴瑞 刘浩婷 王江蓉 柏会 李庆 王旗星 徐银秀 施梦婷 雍新丽 赏志丽 王润 刘孔丽 陈合园 李赛丽 李婷婷 段荣庆 崔婕 普雪婷 史伟瑞 柏凤艳 王磊成 李隆斌 顾红坤 李启瑶 张江涛 王攀峰

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2000-05-20 1999-10-30 1998-08-23 1999-05-16 1999-03-16 1999-10-01 1997-08-20 1998-01-28 1999-09-05 2000-03-20 2000-01-17 2000-11-15 1999-06-23 1999-10-03 1997-08-01 1999-05-27 1999-08-15 2000-01-14 2000-02-06 1997-09-14 1996-10-03 1998-05-22 2000-08-14 1999-06-26 2000-07-23 1999-08-08 1999-08-10 1999-10-26 1998-08-20 1999-09-08 1998-10-22 1999-08-27 1999-03-11 1999-11-16 1999-06-06 1997-06-22 1999-11-02 1998-10-13 1998-12-14 2000-11-04 1997-01-27 1999-12-19 2001-04-05 1997-02-28 1999-08-19 2001-11-16 2000-02-19 1998-02-04 1999-06-16 1999-12-30 1997-08-29

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202

初中2012级2班 2012202007 初中2012级2班 2012202008 初中2012级2班 2012202009 初中2012级2班 2012202010 初中2012级2班 2012202011 初中2012级2班 2012202012 初中2012级2班 2012202013 初中2012级2班 2012202014 初中2012级2班 2012202015 初中2012级2班 2012202016 初中2012级2班 2012202017 初中2012级2班 2012202018 初中2012级2班 2012202019 初中2012级2班 2012202020 初中2012级2班 2012202021 初中2012级2班 2012202022 初中2012级2班 2012202023 初中2012级2班 2012202024 初中2012级2班 2012202025 初中2012级2班 2012202026 初中2012级2班 2012202027 初中2012级2班 2012202028 初中2012级2班 2012202029 初中2012级2班 2012202030 初中2012级2班 2012202031 初中2012级2班 2012202032 初中2012级2班 2012202033 初中2012级2班 2012202034 初中2012级2班 2012202035 初中2012级2班 2012202036 初中2012级2班 2012202037 初中2012级2班 2012202038 初中2012级2班 2012202039 初中2012级2班 2012202040 初中2012级2班 2012202041 初中2012级2班 2012202042 初中2012级2班 2012202043 初中2012级2班 2012202044 初中2012级2班 2012202045 初中2012级2班 2012202046 初中2012级2班 2012202047 初中2012级2班 2012202048 初中2012级2班 2012202049 初中2012级2班 2012202050 初中2012级2班 2012202051 初中2012级2班 2012202052 初中2012级2班 2012202053 初中2012级2班 2012202054 初中2012级2班 2012202055 初中2012级2班 2012202056 初中2012级2班 2012202057

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

陈涛 高强 王文伟 高冉旭 李立飞 陈伟帆 陈祖雄 李恒 卢李进 兰文强 李寒 赵智平 陈泽宇 陈柱俊 兰青 王旭 王贤楠 董文校 陈云鹏 袁祖林 岳继超 念伟龙 卢爱波 彭双能 张小辉 王飞强 叶涛 陈秋燕 李彩换 张欣 许婷 李梦婷 兰巧双 李龙庆 李凤娇 徐耿倩 李蕊 杨强兴 高红仙 李瑞 李笑梅 柏艳情 陈艳 杨婷 陈瑞 张蕊蓉 岳欣怡 王星梦 钱福果 杨瑞 田密

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1999-07-24 1999-01-10 1996-11-25 2000-10-04 1998-11-09 1998-10-30 2000-02-13 1998-09-13 1997-07-26 1999-11-17 1999-09-19 1999-06-20 1999-09-25 1998-01-14 2000-12-04 1999-10-20 1999-02-12 1999-06-16 1998-11-06 1999-05-17 2001-12-08 2000-08-10 1998-11-21 1999-12-08 2000-10-30 1999-07-15 1999-01-11 1998-02-09 1998-07-08 2000-06-16 1999-05-28 1999-06-19 2000-09-26 2000-01-01 2001-09-18 1999-08-27 2000-02-26 1997-04-25 2000-09-23 1999-08-18 1999-06-26 1999-08-09 1997-08-11 1999-08-18 1998-05-29 1999-04-02 2001-07-07 1997-12-05 1999-01-19 1999-10-17 2000-04-21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012202 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203

初中2012级2班 2012202058 初中2012级2班 2012202059 初中2012级2班 2012202060 初中2012级2班 2012202061 初中2012级2班 2012202062 初中2012级2班 2012202063 初中2012级2班 2012202064 初中2012级2班 2012202065 初中2012级2班 2012202066 初中2012级2班 2012202067 初中2012级2班 2012202068 初中2012级2班 2012202069 初中2012级2班 2012202070 初中2012级2班 2012202071 初中2012级2班 2012202072 初中2012级2班 2012202073 初中2012级3班 2012203001 初中2012级3班 2012203002 初中2012级3班 2012203003 初中2012级3班 2012203004 初中2012级3班 2012203005 初中2012级3班 2012203006 初中2012级3班 2012203007 初中2012级3班 2012203008 初中2012级3班 2012203009 初中2012级3班 2012203010 初中2012级3班 2012203011 初中2012级3班 2012203012 初中2012级3班 2012203013 初中2012级3班 2012203014 初中2012级3班 2012203015 初中2012级3班 2012203016 初中2012级3班 2012203017 初中2012级3班 2012203018 初中2012级3班 2012203019 初中2012级3班 2012203020 初中2012级3班 2012203021 初中2012级3班 2012203022 初中2012级3班 2012203023 初中2012级3班 2012203024 初中2012级3班 2012203025 初中2012级3班 2012203026 初中2012级3班 2012203027 初中2012级3班 2012203028 初中2012级3班 2012203029 初中2012级3班 2012203030 初中2012级3班 2012203031 初中2012级3班 2012203032 初中2012级3班 2012203033 初中2012级3班 2012203034 初中2012级3班 2012203035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

崔霞 陈新棋 陈红 王翠连 李孝梅 卢丽霞 高雪 王水飞 李秋叶 王婷 陈凤琴 张青玉 张思婷 王祖瑞 陈丽 李小娣 雍鑫 张能 王高宗 董鹏程 黄涛 李章杰 史鹏程 李罗超 陈冲 张龙飞 王贤 陈祖鹏 张周鹏 施立根 李文浩 王吕洋 李梦成 李坤 康祖涛 陈云楼 李志能 陈志 尹皓 昝弦强 陈江利 杨超 王东成 高正东 李鹏阳 顾田龙 陈磊彦 陈强鹏 王涛 王玉龙 王亚南

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000-06-04 1997-05-24 1999-05-27 1999-06-23 1999-09-18 1999-06-03 1999-08-01 1998-12-20 1999-09-13 2000-04-23 1998-09-17 1999-09-02 1999-06-06 2000-05-20 1999-01-14 1998-07-25 1999-08-03 2000-11-28 1998-09-26 1999-10-09 1998-08-10 1998-12-11 2001-10-31 1999-05-29 1999-02-18 2000-12-19 2000-10-26 2002-07-15 1999-08-14 1998-01-08 2001-06-10 2001-05-11 1999-07-24 1998-09-07 1999-07-17 2003-03-11 1999-11-12 1999-11-16 1999-12-15 2000-06-14 1999-03-02 2001-04-17 1997-12-16 1999-01-26 2001-08-02 2002-09-20 1999-09-14 1999-11-25 1999-11-20 1999-06-27 2002-06-04

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012203 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204

初中2012级3班 2012203036 初中2012级3班 2012203037 初中2012级3班 2012203038 初中2012级3班 2012203039 初中2012级3班 2012203040 初中2012级3班 2012203041 初中2012级3班 2012203042 初中2012级3班 2012203043 初中2012级3班 2012203044 初中2012级3班 2012203045 初中2012级3班 2012203046 初中2012级3班 2012203047 初中2012级3班 2012203048 初中2012级3班 2012203049 初中2012级3班 2012203050 初中2012级3班 2012203051 初中2012级3班 2012203052 初中2012级3班 2012203053 初中2012级3班 2012203054 初中2012级3班 2012203055 初中2012级3班 2012203056 初中2012级3班 2012203057 初中2012级3班 2012203058 初中2012级3班 2012203059 初中2012级3班 2012203060 初中2012级3班 2012203061 初中2012级3班 2012203062 初中2012级3班 2012203063 初中2012级3班 2012203064 初中2012级3班 2012203065 初中2012级3班 2012203066 初中2012级3班 2012203067 初中2012级3班 2012203068 初中2012级3班 2012203069 初中2012级3班 2012203070 初中2012级3班 2012203071 初中2012级3班 2012203072 初中2012级3班 2012203073 初中2012级3班 2012203074 初中2012级3班 2012203075 初中2012级3班 2012203076 初中2012级4班 2012204001 初中2012级4班 2012204002 初中2012级4班 2012204003 初中2012级4班 2012204004 初中2012级4班 2012204005 初中2012级4班 2012204006 初中2012级4班 2012204007 初中2012级4班 2012204008 初中2012级4班 2012204009 初中2012级4班 2012204010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

李寒琴 保丽娥 赵溶溶 李婷 王琴 李秀娜 陈瑞静 卢爱星 史梦媛 张星星 陈红丽 李艳 崔兰英 钱会琼 崔月亭 李琼 吴可迪 王瑞玲 卢刘艳 卢玉瑞 孙悦敏 邓左丽 王艳梅 卢秀丽 王娟 张文琪 李追玉 胡江凤 周关兴 王新情 张江丽 杨丽涛 张瑞 陈艳鹏 陈蓉霞 张爱丽 陈依妮 崔苏月 陈子静 崔智琼 卢江亚 崔浩东 李楠 李林 赏志林 孙雄恒 高成平 顾祖成 顾成斌 王祖江 卢力岗

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1999-11-15 2000-02-17 2001-08-26 2000-04-12 1998-06-21 1999-10-09 2000-02-18 1999-08-09 1999-05-08 1998-04-23 2000-01-06 1998-01-01 1999-09-21 1995-09-28 1999-11-06 1998-11-05 2000-05-22 1999-06-09 2001-06-14 2000-09-10 1998-10-11 1999-08-16 1999-10-27 1997-09-16 1999-10-26 2000-04-27 1998-08-03 1998-05-20 1999-08-29 1998-08-08 1999-10-04 1999-01-05 1998-09-10 1999-06-12 1999-06-19 1999-07-08 1999-10-16 1999-09-03 2002-12-28 1999-02-21 1996-11-19 1999-02-11 1999-08-10 1997-10-02 1999-01-02 1998-01-24 1999-08-15 1998-08-11 1998-09-27 1997-03-23 1996-01-11

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204

初中2012级4班 2012204011 初中2012级4班 2012204012 初中2012级4班 2012204013 初中2012级4班 2012204014 初中2012级4班 2012204015 初中2012级4班 2012204016 初中2012级4班 2012204017 初中2012级4班 2012204018 初中2012级4班 2012204019 初中2012级4班 2012204020 初中2012级4班 2012204021 初中2012级4班 2012204022 初中2012级4班 2012204023 初中2012级4班 2012204024 初中2012级4班 2012204025 初中2012级4班 2012204026 初中2012级4班 2012204027 初中2012级4班 2012204028 初中2012级4班 2012204029 初中2012级4班 2012204030 初中2012级4班 2012204031 初中2012级4班 2012204032 初中2012级4班 2012204033 初中2012级4班 2012204034 初中2012级4班 2012204035 初中2012级4班 2012204036 初中2012级4班 2012204037 初中2012级4班 2012204038 初中2012级4班 2012204039 初中2012级4班 2012204040 初中2012级4班 2012204041 初中2012级4班 2012204042 初中2012级4班 2012204043 初中2012级4班 2012204044 初中2012级4班 2012204045 初中2012级4班 2012204046 初中2012级4班 2012204047 初中2012级4班 2012204048 初中2012级4班 2012204049 初中2012级4班 2012204050 初中2012级4班 2012204051 初中2012级4班 2012204052 初中2012级4班 2012204053 初中2012级4班 2012204054 初中2012级4班 2012204055 初中2012级4班 2012204056 初中2012级4班 2012204057 初中2012级4班 2012204058 初中2012级4班 2012204059 初中2012级4班 2012204060 初中2012级4班 2012204061

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

钱雄 陈祖波 陈华雄 李自龙 宋云辉 陈贵 钱勇 王泽文 董双坡 董祖波 王刚 杨斌 陈江所 钱立飞 高奇帆 李毅 王俊 陈刘俊 李祖超 高志刚 董亚东 陈祖强 陈田东 李红祥 张爱飞 陈云坤 张强龙 李志会 王志红 陈林 高文豪 张江龙 念东平 李红艳 杨春艳 陈蓉琼 钱盟 王婷 陆艳 李瑞丽 袁玉婷 郑亚仙 陈艳利 柏莎莎 陈祺莲 陈菜鹏 陈林楠 陈梦林 陈冬瑞 伏刘敏 陈刘琼

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1999-05-15 1999-08-25 1997-10-07 1999-08-18 1998-12-18 1998-10-17 1999-04-20 2000-01-02 1995-08-08 1997-07-22 2000-09-28 1997-11-02 1999-10-03 1997-09-20 1999-03-19 1999-12-22 2000-05-26 1999-11-05 1998-06-18 1997-11-17 1999-10-20 1999-03-05 2000-06-29 1998-06-09 1998-03-05 1997-08-26 1996-09-22 1998-06-07 1997-11-12 1999-07-29 2001-08-11 1998-01-16 1995-10-18 1998-08-16 2000-05-24 1999-01-10 1999-06-28 1999-08-23 1999-06-08 1997-02-01 1999-04-02 2001-01-20 1998-06-07 2000-12-17 1997-12-14 1999-01-18 2003-08-26 1998-10-21 1999-10-17 1999-03-06 1998-10-12

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012204 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205

初中2012级4班 2012204062 初中2012级4班 2012204063 初中2012级4班 2012204064 初中2012级4班 2012204065 初中2012级4班 2012204066 初中2012级4班 2012204067 初中2012级4班 2012204068 初中2012级4班 2012204069 初中2012级4班 2012204070 初中2012级4班 2012204071 初中2012级4班 2012204072 初中2012级4班 2012204073 初中2012级4班 2012204074 初中2012级4班 2012204075 初中2012级4班 2012204076 初中2012级4班 2012204077 初中2012级4班 2012204078 初中2012级5班 2012205001 初中2012级5班 2012205002 初中2012级5班 2012205003 初中2012级5班 2012205004 初中2012级5班 2012205005 初中2012级5班 2012205006 初中2012级5班 2012205007 初中2012级5班 2012205008 初中2012级5班 2012205009 初中2012级5班 2012205010 初中2012级5班 2012205011 初中2012级5班 2012205012 初中2012级5班 2012205013 初中2012级5班 2012205014 初中2012级5班 2012205015 初中2012级5班 2012205016 初中2012级5班 2012205017 初中2012级5班 2012205018 初中2012级5班 2012205019 初中2012级5班 2012205020 初中2012级5班 2012205021 初中2012级5班 2012205022 初中2012级5班 2012205023 初中2012级5班 2012205024 初中2012级5班 2012205025 初中2012级5班 2012205026 初中2012级5班 2012205027 初中2012级5班 2012205028 初中2012级5班 2012205029 初中2012级5班 2012205030 初中2012级5班 2012205031 初中2012级5班 2012205032 初中2012级5班 2012205033 初中2012级5班 2012205034

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

陈秋芬 李秋媛 陈哨红 王琼丽 杨子贤 周石巧 张燕 李瑞丽 保江丽 资凤仙 陈格 李艳 俞力沙 陈兰 李祖英 高瑶星 余洪英 李雄政 李贤欢 钱胜强 张祖能 高册林 王广雄 陈江飞 崔旭 李强飞 陈留江 简江涛 王鹏 陈立强 王祖雄 许刚礼 王帆 王志成 冯洪果 王东伟 冯律兵 柏伟能 高祖会 崔祖宏 李坤云 施祥兵 李正飞 李波成 杨志成 袁留能 吴江伟 高松 王双猴 胡威 曹祖鹏

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1998-06-16 1999-06-27 1999-06-10 2000-01-11 2000-03-26 1999-07-16 2000-06-01 1999-06-21 2000-01-20 1999-10-03 1998-02-16 1998-02-18 1998-07-16 1999-08-27 1998-09-14 1998-10-16 1998-02-14 1998-01-25 1999-06-01 2000-02-16 1999-10-03 1998-07-19 1999-08-16 1998-02-04 1999-07-28 1999-01-03 1999-06-16 1997-08-10 1998-12-20 1997-03-08 1999-02-22 1998-08-05 1997-06-04 1998-09-22 1996-09-18 1997-11-16 1999-04-25 1997-02-04 1997-07-27 1999-03-06 1998-11-18 1998-08-08 2000-02-11 1999-09-01 2000-01-08 1996-11-07 2001-12-01 1999-07-10 1996-02-28 2000-04-20 1999-10-18

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012205 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206

初中2012级5班 2012205035 初中2012级5班 2012205036 初中2012级5班 2012205037 初中2012级5班 2012205038 初中2012级5班 2012205039 初中2012级5班 2012205040 初中2012级5班 2012205041 初中2012级5班 2012205042 初中2012级5班 2012205043 初中2012级5班 2012205044 初中2012级5班 2012205045 初中2012级5班 2012205046 初中2012级5班 2012205047 初中2012级5班 2012205048 初中2012级5班 2012205049 初中2012级5班 2012205050 初中2012级5班 2012205051 初中2012级5班 2012205052 初中2012级5班 2012205053 初中2012级5班 2012205054 初中2012级5班 2012205055 初中2012级5班 2012205056 初中2012级5班 2012205057 初中2012级5班 2012205058 初中2012级5班 2012205059 初中2012级5班 2012205060 初中2012级5班 2012205061 初中2012级5班 2012205062 初中2012级5班 2012205063 初中2012级5班 2012205064 初中2012级5班 2012205065 初中2012级5班 2012205066 初中2012级5班 2012205067 初中2012级5班 2012205068 初中2012级5班 2012205069 初中2012级5班 2012205070 初中2012级5班 2012205071 初中2012级5班 2012205072 初中2012级5班 2012205073 初中2012级5班 2012205074 初中2012级5班 2012205075 初中2012级5班 2012205076 初中2012级6班 2012206001 初中2012级6班 2012206002 初中2012级6班 2012206003 初中2012级6班 2012206004 初中2012级6班 2012206005 初中2012级6班 2012206006 初中2012级6班 2012206007 初中2012级6班 2012206008

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

李文兵 李林山 李雄坤 张伟兵 李永涛 陈涛 李克强 黄世旭 徐志永 李永丽 张凤仙 刘会 陈瑞丽 兰雨婷 张艳佼 陈爱星 李会仙 李文燕 李飞艳 陈江玲 董瑞 顾佐丽 刘立敏 王押琼 顾源朝 赵飞叶 李红艳 李鸭花 李桥瑞 张兴星 冯龙丽 陈丽婷 李丽 李艳 李桃 王秋叶 陈丽娟 李成西 董左菊 李秘秘 李丹 高增仙 殷猛 尹兴龙 王松涛 杨涛 高双飞 顾将平 杨祖江 李祖波

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1999-06-25 1998-08-15 1999-04-26 2000-11-18 1997-11-15 1999-11-22 1998-05-16 1999-04-24 1998-07-25 1996-09-18 1999-11-24 1997-12-20 1997-10-15 1999-10-08 1997-10-20 2000-01-03 1997-05-02 1998-08-28 1998-08-07 1999-11-02 1999-11-29 1995-08-07 1998-03-15 1997-06-29 1998-11-21 1999-09-18 1998-04-27 1998-04-26 1997-08-08 1999-10-07 1999-12-09 2000-10-07 1999-09-10 1997-06-10 2001-01-15 2001-01-20 1998-06-05 1999-11-22 1999-11-04 1996-07-19 1999-02-23 1997-06-27 1997-07-17 2000-03-29 1997-01-10 1998-09-26 1997-11-13 2001-03-10 1999-11-25 2001-02-21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206

初中2012级6班 2012206009 初中2012级6班 2012206010 初中2012级6班 2012206011 初中2012级6班 2012206012 初中2012级6班 2012206013 初中2012级6班 2012206014 初中2012级6班 2012206015 初中2012级6班 2012206016 初中2012级6班 2012206017 初中2012级6班 2012206018 初中2012级6班 2012206019 初中2012级6班 2012206020 初中2012级6班 2012206021 初中2012级6班 2012206022 初中2012级6班 2012206023 初中2012级6班 2012206024 初中2012级6班 2012206025 初中2012级6班 2012206026 初中2012级6班 2012206027 初中2012级6班 2012206028 初中2012级6班 2012206029 初中2012级6班 2012206030 初中2012级6班 2012206031 初中2012级6班 2012206032 初中2012级6班 2012206033 初中2012级6班 2012206034 初中2012级6班 2012206035 初中2012级6班 2012206036 初中2012级6班 2012206037 初中2012级6班 2012206038 初中2012级6班 2012206039 初中2012级6班 2012206040 初中2012级6班 2012206041 初中2012级6班 2012206042 初中2012级6班 2012206043 初中2012级6班 2012206044 初中2012级6班 2012206045 初中2012级6班 2012206046 初中2012级6班 2012206047 初中2012级6班 2012206048 初中2012级6班 2012206049 初中2012级6班 2012206050 初中2012级6班 2012206051 初中2012级6班 2012206052 初中2012级6班 2012206053 初中2012级6班 2012206054

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

杨能飞 崔鹏辉 王留鹏 高正城 陈浩冉 李江成 李成冬 李金铴 钱云武 陈伟孝 顾枭 陈宇 李胜强 李伟涛 周冲 陈跃光 李雄飞 陈刘东 雍向松 王路兵 陈广 顾来坤 崔治林 陈孝 顾江苹 陈小江 俞政武 王志祥 李志明 陈乔生 李帅林 李建奎 周富财 徐鹏程 陈罗飞 刘斌 管银秀 王燕林 周阿琼 李郑艳 冯寒婷 李苏蓉 陈东佼 李蓉丽 卢今金 李江丽

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1999-08-14 1998-09-30 1998-02-24 1995-12-25 1999-08-26 1999-12-02 1998-08-16 1999-03-16 1999-10-31 1998-11-26 1999-11-01 2000-03-21 1997-10-17 1999-10-28 1999-05-06 1999-10-07 1998-10-19 1998-10-07 1999-07-03 1995-06-20 1998-08-07 2001-04-19 1999-08-28 1999-11-02 1998-12-29 1999-11-24 1998-03-01 1997-11-03 2000-06-18 1998-07-26 1997-10-13 1999-05-16 1996-08-20 1998-06-24 1998-03-12 1996-02-29 1999-11-14 1999-07-20 2001-06-28 1999-10-14 1998-07-28 1999-05-27 2000-02-19 2000-01-26 1997-12-20 1997-01-25

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2012206 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201

初中2012级6班 2012206055 初中2012级6班 2012206056 初中2012级6班 2012206057 初中2012级6班 2012206058 初中2012级6班 2012206059 初中2012级6班 2012206060 初中2012级6班 2012206061 初中2012级6班 2012206062 初中2012级6班 2012206063 初中2012级6班 2012206064 初中2012级6班 2012206065 初中2012级6班 2012206066 初中2012级6班 2012206067 初中2012级6班 2012206068 初中2012级6班 2012206069 初中2012级6班 2012206070 初中2012级6班 2012206071 初中2012级6班 2012206072 初中2012级6班 2012206073 初中2012级6班 2012206074 初中2012级6班 2012206075 初中2012级6班 2012206076 初中2012级6班 2012206077 初中2012级6班 2012206078 初中2011级1班 2011201001 初中2011级1班 2011201002 初中2011级1班 2011201003 初中2011级1班 2011201004 初中2011级1班 2011201005 初中2011级1班 2011201006 初中2011级1班 2011201007 初中2011级1班 2011201008 初中2011级1班 2011201009 初中2011级1班 2011201010 初中2011级1班 2011201011 初中2011级1班 2011201012 初中2011级1班 2011201013 初中2011级1班 2011201014 初中2011级1班 2011201015 初中2011级1班 2011201016 初中2011级1班 2011201017 初中2011级1班 2011201018 初中2011级1班 2011201019 初中2011级1班 2011201020 初中2011级1班 2011201021 初中2011级1班 2011201022 初中2011级1班 2011201023 初中2011级1班 2011201024 初中2011级1班 2011201025

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

陈梦娇 陈丽 李左 李江桃 赵红婷 彭留琼 兰瑞 陈海丽 李秋月 李冬琼 李帆进 杨丽 李立艳 王琼 柏江艳 李瑞 陈蓉 董小玲 王秀 张仙 李水琴 张丽飞 申承丽 刘佐丽 刘能 伏文超 张永会 李敏超 陈家飞 刘宝强 刘奇啸 陈兴华 李正波 张紫成 马江萌 李胜祥 陈江龙 陈皓阳 董志雄 王泽林 刘自雄 陈永志 张照雄 张兴 刘虎云 周正平 李江能 袁石洪 念瑞龙

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1999-06-18 1995-04-18 1998-06-14 1999-05-02 1999-07-17 1999-09-29 2000-10-09 1998-11-29 1999-07-02 1998-08-16 2000-02-05 1999-02-07 1997-08-22 1999-07-20 1997-09-26 1999-03-10 1999-04-17 1999-07-02 2000-09-02 1999-09-10 1997-10-29 1998-04-17 1999-01-22 1998-05-09 2000-06-20 1998-05-04 1998-07-25 1998-03-10 1998-01-16 1997-04-26 1999-01-12 1997-11-05 1996-03-06 1998-10-20 1997-04-21 1998-05-17 1998-02-10 1999-07-06 1998-08-20 1998-07-21 1999-01-15 1997-03-07 1995-05-10 1992-04-03 1998-04-29 1997-06-20 1997-03-22 1998-11-10 1998-10-08

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011201 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202

初中2011级1班 2011201026 初中2011级1班 2011201027 初中2011级1班 2011201028 初中2011级1班 2011201029 初中2011级1班 2011201030 初中2011级1班 2011201031 初中2011级1班 2011201032 初中2011级1班 2011201033 初中2011级1班 2011201034 初中2011级1班 2011201035 初中2011级1班 2011201036 初中2011级1班 2011201037 初中2011级1班 2011201038 初中2011级1班 2011201039 初中2011级1班 2011201040 初中2011级1班 2011201041 初中2011级1班 2011201042 初中2011级1班 2011201043 初中2011级1班 2011201044 初中2011级1班 2011201045 初中2011级1班 2011201046 初中2011级1班 2011201047 初中2011级1班 2011201048 初中2011级1班 2011201049 初中2011级1班 2011201050 初中2011级1班 2011201051 初中2011级1班 2011201052 初中2011级1班 2011201053 初中2011级1班 2011201054 初中2011级1班 2011201055 初中2011级1班 2011201056 初中2011级1班 2011201057 初中2011级1班 2011201058 初中2011级1班 2011201059 初中2011级1班 2011201060 初中2011级1班 2011201061 初中2011级1班 2011201062 初中2011级1班 2011201063 初中2011级1班 2011201064 初中2011级1班 2011201065 初中2011级1班 2011201066 初中2011级1班 2011201067 初中2011级2班 2011202001 初中2011级2班 2011202002 初中2011级2班 2011202003 初中2011级2班 2011202004 初中2011级2班 2011202005 初中2011级2班 2011202006 初中2011级2班 2011202007 初中2011级2班 2011202008 初中2011级2班 2011202009

1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

兰光邱 陈玉飞 高云秋 曹罗文 黄宏珍 段丽苹 王心 刘婷婷 李小茶 李丽情 陈爱飞 杨琴欢 陈茶飞 张梦林 周压来 陈江娥 李小水 王凤生 刘飞燕 李莎莎 高龙丽 李玲瑞 李江平 陈凤英 刘红梅 王翠玲 李贤会 杨路仙 刘代瑞 梁若娴 李桃园 李东倩 郭高飞 李艳萍 伏会琴 冉光连 李永茶 陈红瑞 王玉 李瑞帆 王聪仙 赵南 陈蒋贵 李金 许警 殷志刚 王思民 陈毅 陈浩男 李云涛 区迪

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1998-08-18 1999-10-08 1997-10-04 1997-12-01 1998-03-05 1998-08-06 1998-12-06 1997-03-19 1998-05-12 1999-06-11 1999-04-28 1998-10-07 1999-03-14 1999-04-27 1997-05-01 1998-01-01 1997-04-28 2000-01-03 1997-07-03 1999-07-22 1996-09-04 1998-05-27 1998-08-13 1998-01-07 1999-05-04 1999-02-12 1998-11-13 2001-09-17 2000-06-23 1999-01-08 1998-01-27 1999-02-25 1998-01-29 1998-03-16 1998-11-04 1996-03-08 1997-04-25 1997-07-28 1999-03-20 1999-02-09 1998-02-12 2000-03-06 1999-02-11 1999-02-27 2001-11-03 1998-04-17 1997-10-26 1999-01-29 1999-01-01 1998-09-18 1999-09-02

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202

初中2011级2班 2011202010 初中2011级2班 2011202011 初中2011级2班 2011202012 初中2011级2班 2011202013 初中2011级2班 2011202014 初中2011级2班 2011202015 初中2011级2班 2011202016 初中2011级2班 2011202017 初中2011级2班 2011202018 初中2011级2班 2011202019 初中2011级2班 2011202020 初中2011级2班 2011202021 初中2011级2班 2011202022 初中2011级2班 2011202023 初中2011级2班 2011202024 初中2011级2班 2011202025 初中2011级2班 2011202026 初中2011级2班 2011202027 初中2011级2班 2011202028 初中2011级2班 2011202029 初中2011级2班 2011202030 初中2011级2班 2011202031 初中2011级2班 2011202032 初中2011级2班 2011202033 初中2011级2班 2011202034 初中2011级2班 2011202035 初中2011级2班 2011202036 初中2011级2班 2011202037 初中2011级2班 2011202038 初中2011级2班 2011202039 初中2011级2班 2011202040 初中2011级2班 2011202041 初中2011级2班 2011202042 初中2011级2班 2011202043 初中2011级2班 2011202044 初中2011级2班 2011202045 初中2011级2班 2011202046 初中2011级2班 2011202047 初中2011级2班 2011202048 初中2011级2班 2011202049 初中2011级2班 2011202050 初中2011级2班 2011202051 初中2011级2班 2011202052 初中2011级2班 2011202053 初中2011级2班 2011202054 初中2011级2班 2011202055 初中2011级2班 2011202056 初中2011级2班 2011202057 初中2011级2班 2011202058 初中2011级2班 2011202059 初中2011级2班 2011202060

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1

杨雄 崔良坤 张锐 陈爱鹏 裴兴桐 康卫星 李关文 崔涵 施书瑞 顾利波 王祖林 陈雄飞 崔雄飞 陈惊涛 杨成岗 周所良 李杨伟 李林东 李江 李桥成 王平云 王杰 陈江能 李章燕 尹思伟 杨昆能 张轶 张丽 尹瑞迪 陈艳飞 王澄源 黄东梅 李燕新 伏双琴 施瑞莲 郭兴瑞 张雪莲 杨蓉凤 高爱娣 杨慧丽 陈留艳 陈晗蓉 保亚仙 王巧会 李秀莲 王睿曦 刘娇娇 彭丽花 李雪梦 王林仙 周丽茸

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000-02-28 1999-01-26 1998-10-17 1997-03-08 2000-03-15 1998-02-25 1998-04-23 1997-12-06 1998-05-11 2003-08-06 1997-10-20 1997-12-18 1999-02-25 1999-12-19 1998-07-12 1998-10-29 1997-11-30 1997-08-05 1998-04-06 1998-01-19 1998-02-06 1999-11-06 1999-01-30 2000-03-27 1997-04-03 1998-01-27 1999-01-29 1998-07-21 2000-11-05 1997-03-08 1998-05-09 1998-07-11 1997-12-05 1998-06-24 1998-12-22 1999-05-20 1997-09-09 1999-03-29 1997-03-29 1997-06-03 1994-05-07 1999-05-06 1998-04-02 1999-03-12 1998-03-17 1999-10-16 1999-10-27 1999-11-16 1999-05-20 1998-12-21 1998-11-24

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011202 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203

初中2011级2班 2011202061 初中2011级2班 2011202062 初中2011级2班 2011202063 初中2011级2班 2011202064 初中2011级2班 2011202065 初中2011级2班 2011202066 初中2011级2班 2011202067 初中2011级2班 2011202068 初中2011级2班 2011202069 初中2011级2班 2011202070 初中2011级3班 2011203001 初中2011级3班 2011203002 初中2011级3班 2011203003 初中2011级3班 2011203004 初中2011级3班 2011203005 初中2011级3班 2011203006 初中2011级3班 2011203007 初中2011级3班 2011203008 初中2011级3班 2011203009 初中2011级3班 2011203010 初中2011级3班 2011203011 初中2011级3班 2011203012 初中2011级3班 2011203013 初中2011级3班 2011203014 初中2011级3班 2011203015 初中2011级3班 2011203016 初中2011级3班 2011203017 初中2011级3班 2011203018 初中2011级3班 2011203019 初中2011级3班 2011203020 初中2011级3班 2011203021 初中2011级3班 2011203022 初中2011级3班 2011203023 初中2011级3班 2011203024 初中2011级3班 2011203025 初中2011级3班 2011203026 初中2011级3班 2011203027 初中2011级3班 2011203028 初中2011级3班 2011203029 初中2011级3班 2011203030 初中2011级3班 2011203031 初中2011级3班 2011203032 初中2011级3班 2011203033 初中2011级3班 2011203034 初中2011级3班 2011203035 初中2011级3班 2011203036 初中2011级3班 2011203037 初中2011级3班 2011203038 初中2011级3班 2011203039 初中2011级3班 2011203040 初中2011级3班 2011203041

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

施梦琴 李娥 兰正蓉 尹梅建 董丽仙 李东瑞 张淑 张智娟 李冬琼 王梦娟 高岗林 李杨飞 张通 伏云坤 郭海斌 张冬新 周丽东 秦勇斌 陈绍坤 陈海能 王煜 张雪 伏鹏程 李江鹏 高旭辉 王丽坤 李摇伟 周平 张瑞 张华 陈伟坤 王敏 陈蒋伟 李坤强 施留雨 马宇俊 彭一鹏 陈瑞 陈林 尹志辉 申云浩 陈志芬 刘雪梅 冯遥 李克瑞 李娇 陈碧兴 彭启启 史旭琼 李艳瑞 顾剑峰

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1999-02-28 1998-12-23 1998-06-06 1997-05-06 1998-04-28 1998-08-13 1998-04-23 2000-01-24 1999-04-20 1999-10-19 1995-12-29 1997-12-03 1999-04-23 1999-08-15 1999-08-27 1997-10-24 1999-05-08 1999-03-06 1995-10-14 1998-08-06 2000-07-16 1997-05-16 1998-12-01 1998-09-29 1998-01-27 1997-02-19 1999-07-22 1998-02-18 1998-03-25 1998-03-01 1997-07-27 1999-01-09 1997-10-06 1996-09-06 1998-07-02 1999-02-16 1999-10-23 1999-03-22 1998-01-10 1999-09-18 1998-11-03 1998-05-07 1999-10-08 1999-07-13 1999-03-26 1997-02-10 1999-12-10 1998-10-14 2002-08-26 1999-05-02 1999-08-17

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011203 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204

初中2011级3班 2011203042 初中2011级3班 2011203043 初中2011级3班 2011203044 初中2011级3班 2011203045 初中2011级3班 2011203046 初中2011级3班 2011203047 初中2011级3班 2011203048 初中2011级3班 2011203049 初中2011级3班 2011203050 初中2011级3班 2011203051 初中2011级3班 2011203052 初中2011级3班 2011203053 初中2011级3班 2011203054 初中2011级3班 2011203055 初中2011级3班 2011203056 初中2011级3班 2011203057 初中2011级3班 2011203058 初中2011级3班 2011203059 初中2011级3班 2011203060 初中2011级3班 2011203061 初中2011级3班 2011203062 初中2011级3班 2011203063 初中2011级3班 2011203064 初中2011级3班 2011203065 初中2011级3班 2011203066 初中2011级3班 2011203067 初中2011级4班 2011204001 初中2011级4班 2011204002 初中2011级4班 2011204003 初中2011级4班 2011204004 初中2011级4班 2011204005 初中2011级4班 2011204006 初中2011级4班 2011204007 初中2011级4班 2011204008 初中2011级4班 2011204009 初中2011级4班 2011204010 初中2011级4班 2011204011 初中2011级4班 2011204012 初中2011级4班 2011204013 初中2011级4班 2011204014 初中2011级4班 2011204015 初中2011级4班 2011204016 初中2011级4班 2011204017 初中2011级4班 2011204018 初中2011级4班 2011204019 初中2011级4班 2011204020 初中2011级4班 2011204021 初中2011级4班 2011204022 初中2011级4班 2011204023 初中2011级4班 2011204024 初中2011级4班 2011204025

1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

胡梦梦 陈红仙 刘琼 李苏苏 尹乔乔 杨熙瑞 申容叶 刘普 李瑞 兰箭敏 李艳琴 郭子红 岳思倩 陈瑞玲 崔袋丽 王雪梅 周夏丽 高蓉艳 李金 杨礼菊 陈梦玲 王艳丽 李宏艳 张贷瑞 李雪瑞 李志芬 陈雄伟 钱虎宜 李泽南 陈洪兴 周政鑫 康李潮 李文杰 陈伟 周田翔 王江良 李智鹏 崔永康 周石伟 张艳林 张江平 李永恒 李祖雄 周亚飞 李克强 王勤坤 周会能 尹俊 陈洪冰 伏红波 陈卫雄

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1999-10-08 1999-12-10 1998-04-15 1999-03-18 1994-08-30 1999-09-21 1999-02-19 1999-11-18 1999-05-29 1999-09-13 1998-09-14 2001-04-05 2000-01-07 1998-12-01 1999-02-10 1998-08-22 1998-06-18 1998-09-26 1998-05-06 1999-04-23 1999-10-10 1997-12-26 1999-05-13 1998-05-12 1997-11-06 1999-02-12 2000-03-02 1999-04-16 2000-05-24 1997-12-08 1998-12-26 1998-06-10 1996-11-19 1998-05-05 1999-02-09 1997-10-19 1999-10-10 1997-01-24 1998-05-18 1992-01-02 1998-09-09 1998-02-26 1998-02-07 1999-02-10 1999-07-02 1999-03-13 1998-09-20 1998-08-11 1999-09-08 1998-02-10 1999-05-21

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011204 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205

初中2011级4班 2011204026 初中2011级4班 2011204027 初中2011级4班 2011204028 初中2011级4班 2011204029 初中2011级4班 2011204030 初中2011级4班 2011204031 初中2011级4班 2011204032 初中2011级4班 2011204033 初中2011级4班 2011204034 初中2011级4班 2011204035 初中2011级4班 2011204036 初中2011级4班 2011204037 初中2011级4班 2011204038 初中2011级4班 2011204039 初中2011级4班 2011204040 初中2011级4班 2011204041 初中2011级4班 2011204042 初中2011级4班 2011204043 初中2011级4班 2011204044 初中2011级4班 2011204045 初中2011级4班 2011204046 初中2011级4班 2011204047 初中2011级4班 2011204048 初中2011级4班 2011204049 初中2011级4班 2011204050 初中2011级4班 2011204051 初中2011级4班 2011204052 初中2011级4班 2011204053 初中2011级4班 2011204054 初中2011级4班 2011204055 初中2011级4班 2011204056 初中2011级4班 2011204057 初中2011级4班 2011204058 初中2011级4班 2011204059 初中2011级4班 2011204060 初中2011级4班 2011204061 初中2011级4班 2011204062 初中2011级5班 2011205001 初中2011级5班 2011205002 初中2011级5班 2011205003 初中2011级5班 2011205004 初中2011级5班 2011205005 初中2011级5班 2011205006 初中2011级5班 2011205007 初中2011级5班 2011205008 初中2011级5班 2011205009 初中2011级5班 2011205010 初中2011级5班 2011205011 初中2011级5班 2011205012 初中2011级5班 2011205013 初中2011级5班 2011205014

1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1

陈家顺 王汝林 李艳 张泽惠 张家丽 王鹏瑞 李志丽 许苏俊 保会仙 陈江琼 许芳 尹小飞 李苏倩 陈紫艳 李左 杨丽娥 施芙蓉 叶石慧 査紫梦 陈瑞仙 周瑞林 杨丽仙 李江娥 杨欣辉 高琼 毕沈艳 陈容琴 王丽红 陈克仙 陈翠艳 陈雪连 李留娜 施伟仙 李秋映 张艳丽 王艳玲 陈会庭 陈杰鑫 李泽罗 尹卫林 彭辉 张礼宣 刘强 张艳红 王虎俊 顾进高 保亚林 陈志强 李康 周旭涛 袁丽苹

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1998-02-16 1999-08-16 1997-09-19 1999-01-24 1998-03-10 1999-03-10 1999-08-28 1998-01-28 1996-05-16 1998-02-07 1999-09-21 1998-01-16 1998-11-04 1998-03-17 1998-04-24 1996-07-19 1997-12-19 1998-06-10 1999-06-10 1998-12-28 1999-03-27 1998-09-24 1997-05-18 1997-04-20 1996-08-23 1999-04-15 1998-09-23 1997-08-13 1998-05-04 1996-01-30 1998-08-26 1999-08-21 1998-02-03 1998-08-25 1996-11-28 1997-09-04 1998-04-09 1997-02-25 2000-09-12 1998-03-12 1998-09-18 1998-03-03 1998-01-19 1991-03-08 1998-04-15 2000-10-13 1999-03-16 1998-11-25 1999-02-22 1999-08-12 1998-04-06

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011205 2011206

初中2011级5班 2011205015 初中2011级5班 2011205016 初中2011级5班 2011205017 初中2011级5班 2011205018 初中2011级5班 2011205019 初中2011级5班 2011205020 初中2011级5班 2011205021 初中2011级5班 2011205022 初中2011级5班 2011205023 初中2011级5班 2011205024 初中2011级5班 2011205025 初中2011级5班 2011205026 初中2011级5班 2011205027 初中2011级5班 2011205028 初中2011级5班 2011205029 初中2011级5班 2011205030 初中2011级5班 2011205031 初中2011级5班 2011205032 初中2011级5班 2011205033 初中2011级5班 2011205034 初中2011级5班 2011205035 初中2011级5班 2011205036 初中2011级5班 2011205037 初中2011级5班 2011205038 初中2011级5班 2011205039 初中2011级5班 2011205040 初中2011级5班 2011205041 初中2011级5班 2011205042 初中2011级5班 2011205043 初中2011级5班 2011205044 初中2011级5班 2011205045 初中2011级5班 2011205046 初中2011级5班 2011205047 初中2011级5班 2011205048 初中2011级5班 2011205049 初中2011级5班 2011205050 初中2011级5班 2011205051 初中2011级5班 2011205052 初中2011级5班 2011205053 初中2011级5班 2011205054 初中2011级5班 2011205055 初中2011级5班 2011205056 初中2011级5班 2011205057 初中2011级5班 2011205058 初中2011级5班 2011205059 初中2011级5班 2011205060 初中2011级5班 2011205061 初中2011级5班 2011205062 初中2011级5班 2011205063 初中2011级5班 2011205064 初中2011级6班 2011206001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

高涛 陈礼坤 郑海涛 杨贵兴 杨志成 崔留刚 梁伟 段东飞 陈雄士 钱祖兴 陈星 兰周玲 高祖强 陈政刚 李石锁 李振龙 李娜 李娜 刘秋月 王维仙 陈红芯 高巧凤 李柱仙 陈强艳 兰邱月 陈雪瑞 李东粉 李仙瑞 李艳 周菊琼 陈星丽 陈娥 刘垚 殷燕萍 李菜灵 王毕仙 杨月仙 王海娥 杨丽 李倩 崔凤琴 赵飞艳 李红星 陈红肖 李东粉 高鹏琴 陈路粉 李蓉 张艳 张丽 崔祖兵

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1997-10-02 1998-08-18 2001-03-07 1998-02-19 1998-04-06 1998-01-22 1998-03-11 1999-07-26 1997-07-02 1998-11-29 1999-02-16 1996-05-16 1997-05-15 1999-07-28 1998-10-17 1999-10-03 1999-06-20 1998-09-01 1999-12-08 1996-11-25 1998-09-21 1997-11-12 1998-09-11 1998-02-16 1997-07-05 1996-02-18 1994-11-20 1997-05-19 1998-02-28 2000-12-01 1998-03-04 1996-05-10 1999-09-07 1998-03-26 1998-01-26 1998-07-12 1998-08-26 1998-06-24 2003-03-01 1998-06-28 1999-01-17 1997-10-08 1997-12-12 1999-12-08 1995-01-07 1998-07-27 1996-05-01 1999-06-26 1996-11-21 1997-06-06 1998-01-02

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206

初中2011级6班 2011206002 初中2011级6班 2011206003 初中2011级6班 2011206004 初中2011级6班 2011206005 初中2011级6班 2011206006 初中2011级6班 2011206007 初中2011级6班 2011206008 初中2011级6班 2011206009 初中2011级6班 2011206010 初中2011级6班 2011206011 初中2011级6班 2011206012 初中2011级6班 2011206013 初中2011级6班 2011206014 初中2011级6班 2011206015 初中2011级6班 2011206016 初中2011级6班 2011206017 初中2011级6班 2011206018 初中2011级6班 2011206019 初中2011级6班 2011206020 初中2011级6班 2011206021 初中2011级6班 2011206022 初中2011级6班 2011206023 初中2011级6班 2011206024 初中2011级6班 2011206025 初中2011级6班 2011206026 初中2011级6班 2011206027 初中2011级6班 2011206028 初中2011级6班 2011206029 初中2011级6班 2011206030 初中2011级6班 2011206031 初中2011级6班 2011206032 初中2011级6班 2011206033 初中2011级6班 2011206034 初中2011级6班 2011206035 初中2011级6班 2011206036 初中2011级6班 2011206037 初中2011级6班 2011206038 初中2011级6班 2011206039 初中2011级6班 2011206040 初中2011级6班 2011206041 初中2011级6班 2011206042 初中2011级6班 2011206043 初中2011级6班 2011206044 初中2011级6班 2011206045 初中2011级6班 2011206046 初中2011级6班 2011206047 初中2011级6班 2011206048 初中2011级6班 2011206049 初中2011级6班 2011206050 初中2011级6班 2011206051 初中2011级6班 2011206052

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1

昝伟刚 陈亚坤 王江洋 崔伟雄 陈建伟 高诚 陈江凡 李云贵 段俊楠 王璐文 张艳波 周亚兵 张伟明 李云贵 陈飞能 赵伟平 崔应鹏 李志强 刘浩 赵会波 黎志明 李寒成 王云飞 王艳江 李志能 陈鹏飞 刘铭启 张志 刘志豪 陈鑫彦 刘明阳 李石梦 兰建高 刘松丽 李仙丽 陈竹 陈翠萍 曹文莎 李丹 冯梦婷 张江丽 刘梦绒 杨永慧 张荣丽 崔雪艳 王祖丽 张思敏 黄红梅 许琼艳 陈菊 冯子芯

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000-07-02 1999-08-22 1998-07-24 1997-07-21 1999-02-25 1998-12-09 1998-07-15 2000-12-12 1997-11-28 2000-09-16 1996-09-26 1994-10-05 1999-12-12 1998-05-20 2000-12-28 1998-07-30 1998-02-04 2000-02-28 1999-12-18 1998-05-29 1997-10-16 1998-04-13 1997-10-14 1998-06-06 1997-02-24 1998-12-12 2000-10-07 1997-09-02 1998-02-17 1999-07-19 2003-07-17 1998-12-24 1997-10-25 1998-02-12 1997-12-14 1999-12-06 1998-05-15 1998-09-01 1997-06-09 1998-10-16 1997-09-21 1998-10-15 1998-03-08 1998-09-04 1997-08-17 1997-02-09 1999-05-17 1998-07-11 1998-12-16 1999-12-06 2003-09-10

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206 2011206

初中2011级6班 2011206053 初中2011级6班 2011206054 初中2011级6班 2011206055 初中2011级6班 2011206056 初中2011级6班 2011206057 初中2011级6班 2011206058 初中2011级6班 2011206059 初中2011级6班 2011206060 初中2011级6班 2011206061 初中2011级6班 2011206062 初中2011级6班 2011206063 初中2011级6班 2011206064 初中2011级6班 2011206065 初中2011级6班 2011206066 初中2011级6班 2011206067 初中2011级6班 2011206068 初中2011级6班 2011206069

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

袁锐 李梦瑞 陈巧艳 王丽 冯丽梅 查克娇 王冬丽 刘圆叶 李会 李小萌 刘石佳 王巧艳 张曹花 殷梦娜 陈丽仙 王娇娇 陈留田

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1999-04-04 1998-05-07 1998-10-27 1998-05-17 1998-09-06 1998-05-21 1996-09-09 1997-05-05 1996-10-27 1996-10-22 1996-02-29 1998-09-14 1996-11-03 1999-01-19 1998-10-23 1998-09-17 1998-08-26

家庭住址 身高 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会民安村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇第二中学 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇第二中学 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 罗平县阿岗镇舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 罗平县阿岗镇第二中学 阿岗镇阿窝村委会额吉村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 罗平县阿岗镇第二中学 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 罗平县阿岗镇高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会安吉村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 罗平县阿岗镇挪者村 罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村146 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村198 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村

体重

肺活量

50米跑

立定跳远

曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县戈维村委会下故勒村 云南省曲靖市东山镇中心学校 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会张家凹村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会小乐子块 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇阿岗居委会红梁子 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会苍蒲田村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会大乐子块村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村

曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 云南省曲靖市罗平县岗德村委会小岗德村 阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会俄歹冲村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇海马完小阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村

罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 罗平县阿岗镇舍得村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会小乐子块村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小俄德村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇农科站 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会汉安村 曲靖市罗平县戈维村委会阿市里村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村委会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村

曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 阿岗镇阿窝委会下河抛革村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇挪者村 罗平县阿岗镇舍得村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会小干田村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 阿岗镇阿窝村委会小乐子块660号 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 阿岗镇阿窝村委会小乐子块 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇红梁子 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县岗德村委会 阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 罗平县阿岗镇高桥村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会阿岗村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村31 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村

阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村 罗平县阿岗镇第二中学 阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 罗平县阿岗镇阿窝村委会大乐子块村 罗平县阿岗镇舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村村 罗平县阿岗镇高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会阿贵村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒谷村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 阿岗镇阿窝村委会小乐子块125号 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会小增多村50号 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村216 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市麒麟区东山镇撒马依村

曲靖市罗平县阿岗镇戈维村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 罗平县阿岗镇挪者村 阿岗镇阿窝村委会小乐子块43号 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会旧庄科村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 阿岗镇阿窝委会下河抛革村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 阿岗镇阿窝村委会小乐子块 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 曲靖市罗平县 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会安旭村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会岗者黑村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村199 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会安吉村10号 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄德村

曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇舍得村 罗平县阿岗镇挪者村 乐作村委会 曲靖市罗平县 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县戈维村委会 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会大平地村7号 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 罗平县阿岗镇挪者村 罗平县阿岗镇河格村 罗平县阿岗镇挪者村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 阿岗镇阿窝委会下河抛革村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 曲靖市罗平县 罗平县阿岗镇挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会苍蒲田村 云南省曲靖市罗平县岗德村委会 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县 罗平县阿岗镇挪者村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 罗平县阿岗镇挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会革宜村

曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 乐作村委会 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会安吉村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会阿贵村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村19 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 罗平县阿岗镇河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会必奈村 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会必奈村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会小乐子块14号 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会必奈村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村委会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村

曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会菖蒲田村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会岗者黑村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会故勒村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会安吉村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会阿贵村 曲靖罗平阿岗法郎妈依祖村70 罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会苍蒲田村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会张家凹村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村

曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村42 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会团板田村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊冲村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会上故勒村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村216 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会岗者黑村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会团板田村 湖南省邵东县黑田铺乡金星村10组7号 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村

曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会大乐子块村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会阿启村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会俄歹冲村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村202 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会老马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊冲村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄歹村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒图革村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨完小 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会老马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会唐子田村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会玛依祖村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村

曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村委会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇洒古村委会大法歪村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小俄歹村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰会委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会安学村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会高松树村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会木革村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县富乐镇半坡村委会下寨村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者小寨 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小俄歹村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者小寨村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊冲村

曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍德村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格会委会塘子田村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄歹村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会安旭村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会俄得冲村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿革大寨 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会高松树村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村委会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗第二中学 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰完小 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会上故勒村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会高松树村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇以宜村委会小法歪村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格大寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马完小 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会安学村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会安旭村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会故勒村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村

曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰会委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏桥村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下故勒村 云南省曲靖市罗平县马街镇支壁村委会支壁村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会高松树村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小保谷村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会小俄歹村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县马街镇扯土村委会扯土村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布科村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 159 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会戈左村 155.4 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 172 云南省曲靖市罗平县阿岗镇 岗德村委会大岗德村 149 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 163 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 151 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 156 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 152

41.5 45 66 48.5 57 46 51.5 45.5

2148 2633 3512 3122 3440 2509 2185 2621

7.39 8.87 8.46 7.72 8.05 11.41 8.37 7.63

1.94 1.9 1.92 1.88 2.06 1.43 1.92 1.83

云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨 170.5 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 168 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格会委会团板田村 164 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 169.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 168.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 155 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍德村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 156 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德 159 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 162 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 163 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 145.5 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 162 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 153 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 160.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 161 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 161 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 150.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍德村 164.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 154 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 164 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 159 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 161 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会老马街村 144.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 153 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 166 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会高松树村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 159.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 161 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 155 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 150 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 148 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马居民委员会海马村 146 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 146.5 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 161.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 151 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 151 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 149 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 150 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会高松树村 154 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 152.5

53 59.5 46.5 58 63.5 43.5 43.5 45 48.5 47.5 43.5 46.5 46 43.5 37 47.5 47 53.5 50 60.5 59 39 64 45.5 59.5 50 44.5 38 41.5 47.5 45.5 49.5 51.5 51 38 43.5 40 44.5 48 41.5 37.5 38.5 34 49 46.5

3588 3869 2836 4841 3808 2926 2350 3105 3395 2688 3175 3742 3293 3171 2837 3372 3583 2744 2835 4082 3706 2882 3236 2608 3264 2811 2638 2480 2794 3280 2490 2902 3855 2834 2498 1995 2295 1930 2183 1929 2002 1718 1977 2590 2073

8.11 8.68 7.71 7.33 8.86 8.46 8.05 8.42 7.81 8.42 8.42 8.82 7.86 8.88 9.31 8.09 8.33 8.38 7.96 10.7 7.66 8.88 8.3 8.64 7.97 7.64 10.23 7.46 8.13 8.54 7.9 8.11 7.71 8.63 8.68 9.29 11.28 9.74 8.28 9.58 10.54 8.89 9.29 9.86

1.84 1.92 2.13 2.1 1.66 2.13 1.92 1.98 1.97 1.73 2.04 2.02 1.82 2.11 1.64 2.06 2.07 1.83 1.92 1.79 1.99 1.83 1.96 1.72 1.75 2 2.02 1.73 2.26 2.19 1.88 2.2 2.23 2.09 1.95 1.66 1.54 1.67 1.52 1.6 1.54 1.28 1.74 1.6 1.61

云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 155 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 154.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 159 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 154 云南曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 155.5 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 158.7 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 158 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍德村 130 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 143 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 149 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 142 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 157 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 160 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会团板田村 155 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 144 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 152 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 156 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 151 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 150 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 159 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 160 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 149 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 145 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会马依祖村 141 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下尼乐村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市陆良县板桥镇旧洲岗子上村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇岗高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上尼乐村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会安学村

49.5 49.5 54 49.5 48.5 47.5 41 29 41 54 34 48.5 56.5 49.5 43.5 49.5 49.5 48.5 44.5 52.5 47.5 38.5 47.5 44

1993 3149 3357 2594 2498 1916 2150 1812 1788 2021 1916 2162 2914 2465 1958 1524 2266 2177 2263 2953 2513 2263 2050 2456

8.45 10.17 9.49 9.14 8.75 9.96 10.33 11.26 9.69 10.64 9.5 9.5 8.73 8.41 9.07 9.52 10.46 9.82 8.01 9.26 10.02 10.42 9.68

1.82 1.55 1.79 1.68 1.54 1.43 1.38 1.44 1.5 1.52 1.54 1.65 1.66 1.77 1.38 1.64 1.64 1.42 1.87 1.65 1.5 1.35 1.68

曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者小寨村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨 曲靖市罗平县马街镇扯土村委会小海子村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会乐作村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下尼乐村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者小寨 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 云南省昭通市盐津县中和镇中和村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇的乐作村委会下泥乐村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗第二中学

曲靖市罗平县阿岗阿岗社区居民委员会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县大水井乡大路边村委会大路边村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会革宜村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会下河抛革村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇阿窝村委会下河抛革村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会阿岗村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗第二中学 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村

曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥乐村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗信用社 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会团板田村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市陆良县板桥镇旧州岗子上村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土格村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥落村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会戈作村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇第二中学

曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇第二中学 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇海马居委会海马村 曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会红梁子 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会下泥落村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会戈作村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会补腊村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会戈维村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲格村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇革宜村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村委会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会下拖白村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河革村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会高桥村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗在高桥村委会高桥村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇木冲革村委会木冲革村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会上泥乐村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会妥者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会乐作村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗社区红梁子村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗村委会阿岗村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会挪者村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会新寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会小平寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村

云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会阿布村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇戈维村委会阿市里村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会妈依祖村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马村委会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会小平寨村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇海马社区居民委员会海马村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇法郎村委会法郎村 云南省曲靖市罗平县阿岗镇乐作村委会阿格村

坐位体前屈800米跑

1000米跑 一分钟仰卧起坐 引体向上

左眼视力

右眼视力

8 9 14 15.5 13.2 5 7 12.7

4.2 4.14 4.2 4.19 4.29 4.55 4.29 4.12

5.1 5 4.9 4.8 5 5.1 5 4.6

5.2 5.1 4.7 4.8 5.1 5.1 5.1 4.5

7 13 17 13.9 14.5 20.5 20.6 9 12 8.5 17.6 11.3 14 15.1 12 11 18 4 18.1 5.6 13.5 8 8.5 8.5 6.8 21 5.5 11 8.5 11.6 4 8.1 17 14.5 10.4 14.4 9.4 15.4 10.5 27 7.6 15.6 8.5 8.6 12.5

4.12 4.16 4.14 4.12 4.46 4.43 4.28 4.41 4.21 4.14 4.17 4.42 4.12 4.12 4.35 3.55 4 4.17 3.55 4.12 4.25 4.21 4.37 4.37 4.26 4.1 3.56 4.18 4.14 4.15 4.22 4.26 3.5 4.33 3.52

5 5.1 4.8 4.9 5.1 5.1 5.1 5 5.1 4.9 5.1 4.9 5.1 5.1 5.2 4.9 5 5.1 5.1 4.9 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5 5 4.9 5 4.9 5 5.1 5.1 5 5 5.1 5.1 5 5.1 4.3 4.9 5.1 4.9 4.9 5.1

4.9 5 4.7 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.9 5 5 5.2 5 5.2 4.9 5 5 5 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1 5.2 4.9 5 5 5.1 5.1 5.1 5 5 5.2 5.2 5.1 5.2 5 5.2 4.3 5.1 4.9 5 5.1 5

3.45 3.43 3.45 3.59 3.31 3.21 3.33 3.26 3.38 3.3

21.5 16 16 16.6 11 3.8 13.8 21.3 18.5 12 14 12.6 12 21.3 20 8 11.6 10.7 15.3 17.1 5.6 17.5 4.6

3.34 3.49 3.19 3.49 3.25 3.48 3.57 4.03 3.46 3.49 3.43 3.07 3.36 3.34 3.32 3.19 3.33 4.14 4.2 3.57

5 5.1 5 5.1 5.1 4.9 4.9 5 5 5 4.9 4.9 4.8 5 5.2 5.2 4.9 5 4.8 5 5 4.7 4.9 5.1

5.1 5 5.1 5.1 5 4.7 4.9 5 5 4.6 5 5 4.9 5.1 4.9 5.2 5 4.9 4.8 5.1 5 4.6 5 5.1


赞助商链接

更多相关文章:
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图